Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

Informačný portál o životnom prostredí

Environrezort otázku medveďov rieši

26. 10. 2011, MŽP SR, 1 komentár
Environrezort otázku medveďov rieši

Hlukové efekty, fotopasce, elektrické ohradníky, telemetrické sledovanie či využitie gumových projektilov, ale aj monitoring početnosti a výskytu medveďov z projektov EÚ - aj toto sú opatrenia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Správy Tatranského národného parku (TANAP) na elimináciu stretov s medveďmi. Odstrel medveďov je až posledná možná forma riešenia problémov s medveďmi, ktoré sú chránenými živočíchmi. V prípade ohrozenia ľudských životov dokáže ministerstvo ŽP vydať takéto povolenie do 24-hodín.Environzákon desaťročia definitívne schválený

21. 10. 2011, Enviroportal
Environzákon desaťročia definitívne schválený

Identifikácia environmentálnych záťaží, vymedzenie pôvodcu environmentálnej záťaže, určovanie povinných osôb a ich povinností v súvislosti s ich odstraňovaním a ich financovanie. Toto je predmetom zákona, ktorý schválil dnes parlament na svojom zasadnutí. Do praxe sa tak zaviedol jeden z hlavných princípov - znečisťovateľ platí. Zákon je výsledkom vyše 8-ročného úsilia rezortu, ktorý problematiku dlhodobo komunikoval so všetkými zainteresovanými stranami.SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

21. 10. 2011, Enviroportal
SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

Kontrolné merania emisií v ovzduší s cieľom zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov. Na projekte momentálne pracuje rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Mal by byť dokončený do konca roka 2013 a pomocou neho sa rozšíria kontrolné merania emisií podľa požiadaviek platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Európska únia by sa mala na ňom podieľať 85 percentami.Výmena poznatkov medzi vodohospodármi Vyšehradskej štvorky

21. 10. 2011, TASR
Výmena poznatkov medzi vodohospodármi Vyšehradskej štvorky

Bratislava 20. októbra (TASR) Na výmenu informácií, skúseností či odborných článkov medzi krajinami Vyšehradskej štvorky, bude slúžiť nová doména www.watermagazines.com, na vývoji ktorej sa v týchto dňoch pracuje. Riešiteľom projektu je rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v spolupráci s ďalšími subjektmi.IT konferencia určená múzeám

20. 10. 2011, MŽP SR
IT konferencia určená múzeám

Využitie informačných kioskov, zvukových sprievodcov, digitálnych zbierkových predmetov, ako aj virtuálnych foriem prezentácie v múzejnej komunikácii s návštevníkmi. To boli hlavné témy konferencie na tému Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Téma bola aktuálna pre súčasné obdobie, kedy sa múzeá pripravujú na digitalizáciu zbierkových predmetov v projekte Digitálne múzeum. Zaujímavou sa ukazuje spolupráca s vysokými školami, kde sa v rámci vývoja technológií a ich uplatnenia v praxi môže vytvoriť obojstranne výhodná spolupráca.Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec

19. 10. 2011, Enviroportal
Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec

Prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. To je cieľom súťaže Dedina roka, ktorej víťazom pre rok 2011 je obec z najchladnejšej časti Slovenska - Oravská Lesná (okres Námestovo). Tá bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE). Druhé miesto obsadila obec Pruské v okrese Ilava a tretie miesto obec Hervartov v okrese Bardejov.Rýchle odkazy z rezortu MŽP SR
Organizácie rezortu životného prostredia

Vyhľadávanie: