Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendár akcií » Uskutočnené akcie

Kalendár pripravovaných akcií a podujatí

Upozornite na pripravované akcie a podujatia so zameraním na životné prostredie. Organizujete seminár, konferenciu, kurz, brigádu? Dajte o sebe vedieť v Kalendári akcií.
13. 09. 2010 - 17. 09. 2010

IFAT 2010

16. medzinárodný odborný veľtrh pre vodu, odpadovú vodu, odpady, recykláciu a strojov pre zimnú údržbu


 • Miesto konania: Mníchov, Nemecko
 • Organizátor: Expo Trade Center
 • Kontakt: Ing. Kretzschmar
 • Email: expotc@expotc.sk
 • WWW: www.expocs.cz
 • Telefón: 0905 668 473
Upraviť akciu
13. 09. 2010 - 17. 09. 2010

ITAF 2010

16. medzinárodný odborný veľtrh pre vodu, odpadovú vodu, odpady, recykláciu a strojov pre zimnú údržbu. Veľtrhu sa zúčastní 2 300 vystavovateľov zo 40-tich krajín.


Upraviť akciu
08. 09. 2010 - 09. 09. 2010

Nové impulzy v regionálnom rozvoji stredoeurópskeho priestoru

Program medzinárodnej konferencie bude zameraný na nové trendy v regionálnom rozvoji strednej Európy. V čiastkových sekciách poukáže na úlohu geografie v rámci regionálneho rozvoja.


 • Miesto konania: FPV UKF, Nitra
 • Organizátor: FPV UKF, Nitra
 • Kontakt: Alfred Krogmann
 • Email: akrogmann@ukf.sk
 • WWW: www.fpv.ukf.sk
 • Telefón: 037/6408 556
Upraviť akciu
19. 08. 2010 - 22. 08. 2010

Obnoviteľné zdroje energie

37. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava


Upraviť akciu
20. 08. 2010

Poľnohospodárska biomasa a energetika

Témy odbornej konferencie: • 1. Energetické plodiny v podmienkach SR,

 • 2. Využitie trvalých trávnatých porastov v energetike,

 • 3. Výroba tepla z poľnohospodárskej biomasy,

 • 4. Využitie poľnohospodárskej biomasy pri výrobe energonosičov, ,

 • 5. Analýza palív z biomasy,

 • 6. Podporné mechanizmy pre využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely.


 • Miesto konania: výstavisko Agrokomplex, Nitra
 • Organizátor: Centrum pre poľnohospodársku biomasu
 • Kontakt: 037/6572 120 - 125
Upraviť akciu
10. 08. 2010

Prístroje a vybavenie pre monitoring životného prostredia

Seminár sa zameria na: • 1. vzorkovacia a vŕtacia technika,

 • 2. odber porušených a neporušených vzoriek pôdy,

 • 3. vibračná vrtná súprava a pásová vrtná súprava,

 • 4. meranie vlhkosti pôdy,

 • 5. vzorkovanie povrchovej a podzemnej vody atď.


Upraviť akciu
24. 07. 2010 - 01. 08. 2010

Ekotábor Priateľov Zeme 2010

Príďte sa naučiť niečo zaujímavé, vyskúšať si rôzne remeslá a spoznať nových priateľov. Tradičné a netradičné remeslá (slama, hlina, landart, tetraart, recyklácia, pletenie košíkov z papiera a textilné techniky. Zaujímavé prednášky a diskusie o vegetariánstve, divočine, permakultúre,
globalizácii, ekopoľnohospodárstve, odpadoch, konzume a kompostovaní spríjemnia vaše večery. Praktická pomoc pre miestnu komunitu a krajinu (zber, sušenie liečivých rastlín, stavba maštale, oprava stodoly a bričky, hrabanie, chystanie dreva). Výlet, lukostreľba, eko a enviro hry, hudba. Celodenná
vegetariánska strava a ubytovanie v stanoch alebo stodole. viac info: http://www.priateliazeme.sk/spz/ekotabor


Upraviť akciu
27. 04. 2010 - 01. 08. 2010

Hráme sa s vedou

Model Einsteinovho vesmíru, plazmová guľa, elektronická lupa, autíčko na vodík, hybridný elektrický bicykel, chaotické kyvadlo, parný stroj, Stirlingov motor, tepelné čerpadlo alebo stolička s klincami či ďalekohľad namierený na Slnko a mnoho ďalších exponátov (aj pre malé deti). So všetkými
týmito exponátmi sa deti i široká verejnosť budú môcť pohrať, pobaviť i potešiť a aktívne sa podielať na odhalovaní základov tajomstiev prírody, vedy a techniky na novootvorenej výstave Hráme sa s vedou.


 • Miesto konania: Slovenské národné múzeum, Bratislava
 • Organizátor: SNM, Vajnorského nábrežie 2, Bratislava
 • Kontakt: Zora Chrenková
 • Email: prirmuz@snm.sk
 • WWW: www.snm.sk
 • Telefón: 02/593 49 122
Upraviť akciu
15. 06. 2010 - 31. 07. 2010

Príroda našimi očami VIII

výstava výtvarných prác s prírodným motívom detí špeciálnych škôl s medzinárodnou účasťou.


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Kontakt: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: Školská ul. 4
Upraviť akciu
05. 05. 2010 - 31. 07. 2010

výstava

Fragmenty z prírody VIII - výstava, ktorú tvorí chránená fauna Slovenska, je určená hlavne nevidiacim a slabozrakým občan doplnená Braillovým písmom a nadrozmernými popiskami.


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: SMOPaJ
 • Kontakt: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: Školská ul. 4
Upraviť akciu
22. 06. 2010 - 31. 07. 2010

Zo života netopierov

Netopiere sú jedinečné živočíchy. Sú to jediné cicavce, ktoré sú schopné aktívneho letu, ktorý im umožňujú hlavne predné končatiny, z ktorých sa vyvinuli lietacie ústroje. Naše druhy netopierov sa živia hmyzom. Sú aktívne v noci a za súmraku a orientujú sa echolokáciou, samičky rodia raz ročne
jedno mláďa. V zime spia zimným spánkom. Môžu sa dožiť až 30 rokov. Väčšina druhov zimuje v podzemných priestoroch, napríklad jaskyniach, opustených banských štôlňach či v nerušených pivničných priestoroch. Na Slovensku žije 28 druhov netopierov, všetky druhy sú chránené zákonom. Sú rozdelené do
dvoch čeľadí - podkovárovité a netopierovité.


 • Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
 • Organizátor: Východoslovenské múzeum, Košice
 • Kontakt: 0911 239 234
 • Email: office@gmmuzeum.sk
 • WWW: http://www.gmmuzeum.sk/
 • Telefón: 047/563 2741
 • Adresa: Nám. M. Tompu 24
Upraviť akciu
10. 07. 2010

DEŇ STROMU 2010

Návštevníkov čaká 100 lesníckych atrakcií, sadenie stromu roka a súťaž Som lesník. Súčasťou programu je vystúpenie Honzu Nedvěda, Kristíny, Družiny, Cigánskych diablov FS Partizán, Michala Červienku.


 • Miesto konania: Lesnícky skanzen Vydrovská dolina, Čierny Balog
 • Organizátor: Lesy SR, š.p.
 • Kontakt: lesysr@lesysr.sk
 • WWW: www.lesy.sk
Upraviť akciu
08. 04. 2010 - 30. 06. 2010

Pamiatky UNESCO na Slovensku

Unikátna výstavy predstaví pamiatky zapísané do svetového zoznamu UNESCO nachádzajúce sa na území Slovenska.


 • Miesto konania: Etnografické múzeum, Martin
 • Organizátor: Etnografické múzeum, Martin
 • Kontakt: 43/41 310 11 - 12
 • Email: snm-em@stonline.sk
 • WWW: www.snm-em.sk
 • Adresa: Malá hora 2, 036 08 Martin
Upraviť akciu
24. 06. 2010

Svätojánske tradície

Podujatie - kosenie tráv a poznávanie liečivých bylín


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: SMOPaJ
 • Kontakt: D. Staroňová
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: Školská ul. 4, Liptovský Mikuláš
Upraviť akciu
22. 06. 2010

Sanácia environmentálnych záťaží

Témy semináru: • 1. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží schválený,

 • 2. Všeobecný právny rámec sanácie environmentálnych záťaží

 • 3. Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v SR

 • 4. Príklad realizácie sanácie environmentálnej záťaže


Upraviť akciu
18. 06. 2010 - 20. 06. 2010

Stavba jurty - workshop

Ekologická stavba = sebestačný dom = vyrába si elektrinu, skladuje a čistí dažďovú vodu, nepotrebuje vykurovanie, vyrába potraviny, čistí odpad.


 • Miesto konania: Senec
 • Organizátor: Slamené domy
 • Kontakt: Petr Skořepa
 • WWW: http:/www.slamenedomy.cz
 • Telefón: 0042 07/39486553
Upraviť akciu
16. 06. 2010 - 18. 06. 2010

REACH konferencia

Hlavné témy konferencie: • proces registrácie a SIEF,

 • klasifikácia, označovanie a balenie (CLP),

 • autorizácia,

 • stratégia testovania,

 • CSA/CSR,

 • expozičné scenáre,

 • IT nástroje,

 • REACH legislatíva.


 • Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva, Bratislava
 • Organizátor: Ekotoxikologické centrum
 • Kontakt: 02/459 43 712
 • Email: ekotox@ekotox.sk
Upraviť akciu
08. 06. 2010 - 10. 06. 2010

XXXII. Priehradné dni 2010 (konferencia)

Hlavné témy konferencie: • 1. 500 rokov priehradného staviteľstva na Slovensku

 • 2. Rekonštrukcie a sanácie vodných stavieb

 • 3. Vodárenské nádrže a ich význam vo vodnom hospodárstve

 • 4. Využitie vodnej energie ako obnoviteľného zdroja

 • 5. Vodné stavby ako súčasť protipovodňovej ochrany a ich interakcia s prostredím


 • Miesto konania: Hotel Lux, Banská Bystrica
 • Organizátor: SVP, š. p., International Visegrad Fund, Slovenský priehradný fond
 • Kontakt: Ing. Ingrid Kušniráková
 • Email: ingrid.kusnirakova@svp.sk
 • Telefón: 048/47 161 27
Upraviť akciu
09. 06. 2010

Prístroje a vybavenie na monitoring životného prostredia

Na seminári sa bude teoreticky ale aj prakticky prezentovať technika slúžiaca na monitoring ŽP.


 • Miesto konania: Banská Bystrica, Správa NP Nízke Tatry, Lazovná 10
 • Organizátor: Ekotechnika, spo. s. r. o.
 • Kontakt: Martin Jurkovič
 • Email: mjurkovic@ekotechnika.cz
 • WWW: www.ekotechnika.cz
 • Telefón: +420 251 640 511
Upraviť akciu
08. 06. 2010 - 09. 06. 2010

IT v environmentálnej výchove

Konferenciu IT v environmentálnej výchove organizuje Slovenská agentúra životného prostredia ako sprievodné podujatie Enviro-i-Fórum 2010.


Cieľom podujatia je prezentovať rôzne úspešné projekty a aplikácie v tejto oblasti na Slovensku, ale aj v zahraničí. Budú predstavené zaujímavé vzdelávacie programy, ktoré môžu slúžiť ako nástroj na projektové vyučovanie pre učiteľov s využitím on-line vzdelávania zameraným na medzipredmetové
väzby (ekológia, environmentálna výchova, prírodopis, biológia, geografia...).


Konferencia sa uskutoční v dňoch 8. - 9. júna 2010 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.


Viac informácii na web stránke: http://enviroiforum.sazp.sk/itev


 • Miesto konania: Technická univerzita vo Zvolene
 • Organizátor: SAŽP
 • Kontakt: Ing. Rudolf Navrátil
 • WWW: enviroiforum.sazp.sk/itev
Upraviť akciu
02. 06. 2010 - 04. 06. 2010

Medzinárodná konferencia: Znečistené územia

Konferencia sa bude zaoberať najmä problematikou kontaminovaných území a environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú problém na úrovni jednotlivých členských štátov EÚ, ale aj pre množstvo krajín vo svete.

Konferencia má umožniť výmenu informácií, pohľadov a názorov popredných odborníkov a expertov z dotknutých oblastí, zástupcov verejnej a štátnej správy, súkromnej sféry, ako aj zástupcov vedy, výskumu a praxe.

Tematické bloky: 1. Stratégie, metodiky, legislatíva, 2. Prioritné chemické látky, perzistentné organické látky (štúdium, výskum, vývoj), 3. Spôsoby dekontaminácie - miestne a regionálne riešenia.


 • Miesto konania: Bratislava, Štátny geologický ústav D. Štúra
 • Organizátor: Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o., GEOtest Brno, a.s., A.S.A. International Services GmbH Branch Brno
 • Kontakt: Jakub Novák
 • Email: conference@ekotox.sk
 • Telefón: 02/4594 3712
Upraviť akciu
03. 06. 2010

Podujatie

V rámci Medzinárodného dňa životného prostredia Ochraňuj život a prostredie okolo seba pre ZŠ


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: SMOPaJ
 • Kontakt: D. Staroňová
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: Areál múzea, Školská 4
Upraviť akciu
01. 04. 2010 - 31. 05. 2010

výstava

Krása lastúr a ulít


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: SMOPaJ
 • Kontakt: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: Školská 4, Liptovský Mikuláš
Upraviť akciu
26. 05. 2010 - 28. 05. 2010

Podzemná voda 4 D:faktor času v hydrogoelógii

15. celosvetová hydrogeologická konferencia sa bude, okrem iného, venovať týmto tematickým okruhom: • 1. história hydroekológie na Slovensku,

 • 2. monitoring kvality podzemnej vody,

 • 3. dopad klimatickej zmeny na prírodné zdroje a využiteľné množstvá podzemnej vody,

 • 4. genetické aspekty dlhodobého formovania podzemnej vody,

 • 5. zdroje znečistenia podzemnej vody a podmienky dosahovania ich trvalo udržateľnej kvality.


 • Miesto konania: Banská Štiavnica
 • Organizátor: Štátny geologický ústav D. Štúra
 • Kontakt: www.sah.sk
 • Email: frantisek.bottlik@geology.sk
 • Telefón: 02/59375 239
Upraviť akciu
25. 05. 2010 - 26. 05. 2010

I. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2010

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA v SR a v okolitých krajinách EÚ a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie.


Tematické okruhy: • 1. Problematika SEA/EIA vo vzťahu k národnej a európskej legislatíve

 • 2. Skúsenosti účastníkov s procesom EIA

 • 3. Strategické posudzovanie vplyvov na ŽP

 • 4. Postupy, metódy, metodiky hodnotenia vplyvov na ŽP


 • Miesto konania: Donovaly
 • Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
 • Kontakt: Ing. I. Krištofová
 • Email: eia@sazp.sk
 • Telefón: 048/4374 163
Upraviť akciu
25. 05. 2010

ekopodujatie

Severná Afrika očami gaológa


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
 • Kontakt: D.Staroňová
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: prednášková miestnosť SMOPaJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš
Upraviť akciu
20. 05. 2010

Vedecká kaviareň: Ako putujú gény

Zamyslenie nad využitím fylogeografie a molekulárnej ekológie s prof. Ing. Ladislavom Paulem, PhD.


 • Miesto konania: 20. mája, U Alexa, Nám. SNP 36, Zvolen
 • Organizátor: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Kontakt: knizuel@savzv.sk
 • Telefón: 045/5320 313, 0918 743675
Upraviť akciu
15. 05. 2010

Podujatie

Stretnutie s mamutom - nočná prehliadka múzea spojená s rôznymi podujatiami a prednáškami pre deti i dospelých, predstavenie modelu mláďaťa mamuta v životnej veľkosti


 • Miesto konania: SMOPaJ
 • Organizátor: SMOPaJ
 • Kontakt: D.Staroňová
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: Školská ul. 4
Upraviť akciu
12. 05. 2010

LIFE+ Informačné stretnutie 2010

Európska Komisia zverejní 5.mája 2010, štvrtú Výzvu na predkladanie LIFE+ návrhov krytú objemom 240 milliónov EUR určených na ko-financovanie projektov v troch kapitolách: Príroda a biodiverzita; Environmentálna politika a riadenie; Informácie a komunikácia. Európska Komisia , v spolupráci so
STELLA Consulting and MWH, bude organizovať na Slovensku LIFE+ Informačné stretnutie. Cieľom Informačného stretnutia je informovať potenciálnych žiadateľov vo Výzve na predkladanie návrhov 2010 o LIFE+ Programe a o podmienkach pre zapojenie sa do predkladania návrhov.


 • Miesto konania: Budova Štátnej ochrany prírody, Lazovná 10,B.Bystrica
 • Organizátor: Európska Komisia v spolupráci s MWH a STELLA Consulting Ltd.
 • Kontakt: Henrieta Páleníková
 • Email: henrieta.palenikova@gmail.com
Upraviť akciu
04. 05. 2010 - 07. 05. 2010

PRO-EKO

6. ročník ekologickej výstavy zameranej na recykláciu a zhodnocovanie odpadov


 • Miesto konania: Banská Bystrica
 • Organizátor: BB Expo
 • Kontakt: http://www.bbexpo.sk/proeko/
 • Email: vystavy@bbexpo.sk
Upraviť akciu
17. 04. 2010 - 02. 05. 2010

Ekologické dni Olomouc EDO 2010 - ekologický festival

Dvadsiaty ročník ekologického festivalu plného kultúry, výstav a informácií o prírode a jej bohatstve, o vzťahu človeka ku krajine, ktorú obýva.


 • Miesto konania: Olomouc, Česká republika
 • Organizátor: Sluňákov - centrum ekologických aktivít mesta Olomouc, o.p.s.
 • Kontakt: +420 585 378 345
 • Email: info@slunakov.cz
 • WWW: http://www.slunakov.cz/
Upraviť akciu
29. 04. 2010

Juniorská vedecká kaviareň pod názvom Motýle a ľudia (alebo Potrebujeme motýle?)

V aprílovej vedeckej kaviarni sa budeme venovať motýľom, pozrieme sa na ne vo vzťahu motýle a ľudia. Spolu s RNDr. Ján Kulfanom, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV návštevníci budú môcť nahliadnuť do známych, menej známych i neznámych tajomstiev života motýľov. Bude sa hovoriť a diskutovať o tom,
aký úžitok prinášajú motýle ľuďom. Prekvapenia pripravené motýľmi nebudú chýbať. Pozývame stredoškolákov, školákov i ostatných záujemcov bez rozdielu veku. Pri občerstvení v neformálnej atmosfére bude možné klásť otázky a zároveň vyjadriť svoje názory, skúsenosti. Motýle mnohí považujú za
najkrajších zástupcov hmyzu, úvodná prezentácia bude toho dôkazom. Diskusia bude nasledovať po prezentácii.


 • Miesto konania: Zvolen, Krajská knižnica Ľ. Štúra, ul. Ľ. Štúra 5, od 10.00 do 11.00 h
 • Organizátor: Ústav ekológie lesa SAV a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja
 • Kontakt: K. Sládeková
 • Email: knizuel@savzv.sk
 • WWW: http://www.savzv.sk
 • Telefón: 045 5320313, 0918 743675
 • Adresa: ÚEL SAV, Zvolen, Štúrova 2
Upraviť akciu
27. 04. 2010

Biomasa

Slovensko-nemecký seminár je zameraný na sprostredkovanie aktuálnych informácií a výmenu poznatkov a skúseností v oblasti biomasy. Podujatie by malo viesť aj k vzniku spolupráce a založeniu partnerstiev medzi slovenskými a nemeckými firmami. Ponúka tiež možnosť získať odpovede na konkrétne
otázky a problémy, s ktorými sa stretávajú odborníci v praxi.


 • Miesto konania: Bratislava, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19
 • Organizátor: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Kontakt: Ing. Vladimíra Pisárová
 • Email: info@dsihk.sk
 • WWW: www.dsihk.sk
 • Telefón: 02/2065 5533
Upraviť akciu
22. 04. 2010

ekopodujatie

Geomorfológia Tatier - prednáška o vzniku a formovaní tatranských štítov a dolín


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: SMOPaJ
 • Kontakt: D. Staroňová
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: prednášková miestnosť SMOPaJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš
Upraviť akciu
21. 04. 2010

Recyklácia odpadov 2010

Hlavné témy medzinárodnej konferencie: • 1. Zber, spracovanie a zhodnocovanie batérií a akumulátorov

 • 2. Nová európska rámcová smernica o odpadoch

 • 3. Biologicky rozložiteľný odpad


 • Miesto konania: Doprastav Services, s. r. o., Bratislava
 • Organizátor: Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku
 • Kontakt: Ing. Gabriela Eliášová
 • Email: eliasova.gabriela@kongresm.sk
 • Telefón: 02/6241 3223
Upraviť akciu
07. 04. 2010

58.speleopodujatie

Rub´ al - Khali, alebo putovanie arabskou púšťou ( nielen ) za netopiermi


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: SMOPaJ
 • Kontakt: D. Staroňová
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: prednášková miestnosť SMOPaJ, Školská 4, Liptovský Mikuláš
Upraviť akciu
07. 09. 2009 - 07. 04. 2010

Súťaž pre školy - S energiou v dome

Informácie získate na adrese oztatry@slovanet.sk


 • Miesto konania: celé Slovensko
 • Organizátor: OZ TATRY
 • Kontakt: Mgr. Rudolf Pado
 • Email: oztatry@slovanet.sk
 • WWW: http://www.youtube.com
 • Telefón: 044/553 10 27
 • Adresa: KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Upraviť akciu
02. 03. 2010 - 31. 03. 2010

výstava

Lavíny - v horách musíme žiť aj s nimi


 • Miesto konania: Liptovský Mikuláš
 • Organizátor: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Kontakt: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Email: smopaj@smopaj.sk
 • Telefón: 044/5477210
 • Adresa: Školská 4, Liptovský Mikuláš
Upraviť akciu
25. 03. 2010

Vedecká kaviareň Paleoekológia nie je len o vymieraní dinosaurov: subfosílne pakomáre v paleoekológii

Hosť marcovej vedeckej kaviarne Ing. Vladimír Kubovčík, PhD z Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene sprostredkuje laickej i odbornej verejnosti tému, ktorá sa v kaviarni objavuje prvýkrát. Paleoekológia evokuje témy, ako sú dinosaury - vyhynuté druhohorné
jaštery. V reštaurácii U Alexa vo Zvolene sa bude hovoriť o pakomároch tatranských plies, o význame paleoekológie, o možnostiach využitia pakomárov ako paleoekologických a paleolimnologických indikátorov. Načo nám je dnes paleoekológia? Pozývame všetkých záujemcov dozvedieť sa viac o jednej z
kľúčových disciplín pre pochopenie ekológie akéhokoľvek dnes žijúceho druhu organizmu.


 • Miesto konania: Zvolen, reštaurácia U Alexa, nám. SNP 36, Zvolen, 25. 3. 2010, 16.00 - 18.00 h
 • Organizátor: Ústav ekológie lesa SAV s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja
 • Kontakt: K. Sládeková
 • Email: knizuel@savzv.sk
 • WWW: http://www.savzv.sk
 • Telefón: 045 5320313, 0918 743675
 • Adresa: ÚEL SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen
Upraviť akciu
25. 03. 2010

60 rokov služby Svetovej meteorologickej organizácie pre bezpečnosť a blaho ľudstva a Čistá voda pre zdravý svet

Odborný seminár pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody

Program:
1. Slávnostný príhovor

2. Hodnotenie kvality povrchových vôd na Slovensku

3. Hodnotenie podzemných vôd v súlade s novými požiadavkami

4. Odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd na Slovensku

5. História medzinárodnej spolupráce v meteorológii

6. Monitoring atmosféry a služby klimatológie

7. Predpoveď počasia a výstrahy v minulom storočí a v súčasnosti

8. Diskusia


 • Miesto konania: Bratislava, Koliba (kinsála SHMÚ)
 • Kontakt: www.shmu.sk
Upraviť akciu
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Kalendárium:
86 rokov od objavenia Harmaneckej jaskyne

Vyhľadávanie: