Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

21. 10. 2011, Enviroportal
SIŽP: Projekt za milión eur na účinnejší boj s emisiami

Kontrolné merania emisií v ovzduší s cieľom zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov. Na projekte momentálne pracuje rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Mal by byť dokončený do konca roka 2013 a pomocou neho sa rozšíria kontrolné merania emisií podľa požiadaviek platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Projekt v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. Európska únia by sa mala na ňom podieľať 85 percentami.IT konferencia určená múzeám

20. 10. 2011, MŽP SR
IT konferencia určená múzeám

Využitie informačných kioskov, zvukových sprievodcov, digitálnych zbierkových predmetov, ako aj virtuálnych foriem prezentácie v múzejnej komunikácii s návštevníkmi. To boli hlavné témy konferencie na tému Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Téma bola aktuálna pre súčasné obdobie, kedy sa múzeá pripravujú na digitalizáciu zbierkových predmetov v projekte Digitálne múzeum. Zaujímavou sa ukazuje spolupráca s vysokými školami, kde sa v rámci vývoja technológií a ich uplatnenia v praxi môže vytvoriť obojstranne výhodná spolupráca.Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec

19. 10. 2011, Enviroportal
Súťaž Dedina roka 2011: Vyhrala najchladnejšia obec

Prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. To je cieľom súťaže Dedina roka, ktorej víťazom pre rok 2011 je obec z najchladnejšej časti Slovenska - Oravská Lesná (okres Námestovo). Tá bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE). Druhé miesto obsadila obec Pruské v okrese Ilava a tretie miesto obec Hervartov v okrese Bardejov.Festival Ekotopfilm aj s podporou environministerstva

17. 10. 2011, MŽP SR
Festival Ekotopfilm aj s podporou environministerstva

Premietanie dokumentárnych filmov z celého sveta s enviroproblematikou, diskusie na tému ochrany prírody či medzinárodná konferencia o environmentálnej výchove - toto a ešte viac zažije návštevník medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2011, ktorého odborným garantom je aj Ministerstvo životného prostredia SR. Súčasťou festivalu je aj slávnostné odovzdávanie ocenenia EnviroOscar 2011 a Ceny ministra životného prostredia József Nagya. Hlavným organizátorom festivalu je spoločnosť Ekotopfilm v spolupráci s agentúrou Tristan, Občianskym združením za trvalo udržateľný rozvoj a ďalšími partnermi a odbornými garantmi. 38. ročník podujatia sa začína dnes a potrvá do piatka, 21. októbra 2011.J. Nagy diskutoval o pripravovanom zákone o odpadoch so zástupcami EEA

10. 10. 2011, MŽP SR
J. Nagy diskutoval o pripravovanom zákone o odpadoch so zástupcami EEA

Riešenie problematiky nakladania s odpadom na Slovensku, nové spôsoby využívania technológií spaľovania v praxi, ale aj prezentácia úspešného vzdelávacieho projektu Ekologická stopa a príprava nového zákona o odpadoch. To boli hlavné témy dnešného stretnutia riaditeľky Európskej environmentálnej agentúry (EEA) Jacqueline McGlade s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom a generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Danielom Schmidtmayerom. EEA pravidelne informuje odbornú i laickú verejnosť o stave životného prostredia v Európe.V Demänovskej Doline hlavne o jaskyniach

06. 10. 2011, Enviroportal
V Demänovskej Doline hlavne o jaskyniach

Výskum a monitoring jaskýň, odborné prezentácie o nových trendoch zameraných na ich kvalitnejšie využívanie a ochranu, ale aj exkurzie v najznámejších jaskyniach Demänovskej doliny. To boli témy 4-dňovej vedeckej konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň ktorá práve dnes skončila v Demänovskej Doline. Aktuálneho ročníka sa zúčastnilo bezmála 70 odborníkov z krajín Vyšehradskej štvorky. Spoluorganizátorom podujatia bola rezortná organizácia ministerstva životného prostredia - Štátna ochrana prírody SR.MŽP SR: Konferencia ministrov životného prostredia

19. 09. 2011, MŽP SR
MŽP SR: Konferencia ministrov životného prostredia

Integrácia životného prostredia do ekonomického rozvoja, ale aj udržateľný manažment vôd a vodných ekosystémov - toto sú hlavné témy tohoročnej najvýznamnejšej environmentálnej ministerskej konferencie v paneurópskom priestore. Konferenciu ministrov životného prostredia v rámci procesu Životné prostredie pre Európu (EfE) organizuje Európska hospodárska komisia (EHK OSN) v spolupráci s Kazašskou republikou. Jej súčasťou je každé 3 až 4 roky hodnotenie výsledkov a aktuálnych výziev členských štátov EHK OSN v oblasti životného prostredia. V poradí už 7. ministerská konferencia sa začína v stredu 21. 9. 2011 v Astane, potrvá do piatka 23. 9. 2011. Minister životného prostredia SR József Nagy povedie delegáciu, ktorá bude na konferencii zastupovať Slovensko.Zoo Bojnice má od včera leva Maxa

08. 09. 2011, Enviroportal
Zoo Bojnice má od včera leva Maxa

Do bojnickej ZOO pribudol mimoriadny prírastok. Ide o 9-ročného samca leva indického - Maxa, ktorého mala doteraz v chove pražská zoologická záhrada a už dlhší čas hľadala pre neho vhodnú inštitúciu. V rámci spolupráce a vzájomnej pomoci medzi zoologickými záhradami ho prijala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - ZOO Bojnice.Bojnická ZOO sa stala domovom ďalších vzácnych druhov zvierat

31. 08. 2011, Enviroportal
Bojnická  ZOO sa stala domovom ďalších vzácnych druhov zvierat

Ďalšie prírastky vzácnych zvierat našli v auguste svoj domov v rezortnej organizácii Ministerstva životného prostredia SR - ZOO Bojnice. Začiatkom augusta ich kolekciu rozšíril zástupca najmenších primátov na svete - kosmáč trpasličí. V polovici augusta obohatil zvieraciu ríšu samec juhoamerického pštrosovitého vtáka - nandu pampového a od konca augusta má bojnická ZOO aj jedno z najvzácnejších zvierat sveta - takina zlatého. Bojnice sú tak štvrtou ZOO v Európe, ktorej návštevníci môžu tento vzácny poddruh takina obdivovať.CHKO Strážovské vrchy: orlie mláďa opustilo hniezdo

19. 08. 2011, Enviroportal
CHKO Strážovské vrchy: orlie mláďa opustilo hniezdo

Stráženie mláďaťa orla skalného v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy on-line prenosom sa úspešne zavŕšilo. Mláďa pred niekoľkými dňami opustilo hniezdo. Takto to v ostatných dňoch potvrdzuje kamerový systém a pozorovania hniezdnej skaly pracovníkmi rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Strážovské vrchy (ŠOP SR, S CHKO Strážovské vrchy). Medzi divákmi on-line prenosov boli ľudia zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj, Austrálie či USA. Niektoré časti z videoarchívu on-line vysielania budú sprístupnené formou záznamu na internetových stránkach Správy CHKO Strážovské vrchy a MŽP SR. Úspech projektu mimoriadne závisel od profesionality a zanietenosti zainteresovaných strán.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica