Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Práce na návrhu novej zonácie TANAP-u pokračujú podľa harmonogramu

15. 02. 2007, Enviroportal, 1 komentár
Práce na návrhu novej zonácie TANAP-u pokračujú podľa harmonogramu

Práce na príprave novej zonácie Tatranského národného parku pokračujú podľa predpokladaného harmonogramu. Na decembrovom stretnutí ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka a ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu bolo dohodnuté, že do konca marca bude spoločnou pracovnou skupinou vypracovaný spoločný návrh zonácie TANAP-u za oba rezorty, pričom do konca januára bude vypracovaná metodika zónovania TANAP-u.Greenpeace protestoval v kanadskom sídle firmy Tournigan Gold Corporation

05. 02. 2007, Enviroportal
Greenpeace protestoval v kanadskom sídle firmy Tournigan Gold Corporation

4. február (Greenpeace) - Environmentalisti z organizácie Greenpeace varovali počas valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Tournigan Gold Corporation, že im vedenie firmy nehovorí pravdu o skutočnom stave projektov na Slovensku.Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici

24. 01. 2007, Enviroportal, 1 komentár
Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici

Greenpeace včera odovzdal Ministerstvu životného prostredia SR petíciu proti plánovanej ťažbe zlata v Kremnici, ktorú doteraz dňa podporilo svojimi podpismi 6 063 občanov.MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší

11. 01. 2007, Enviroportal
MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane ovzdušia a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Hlavným dôvodom jej vypracovania je prevzatie európskej smernice týkajúcej sa arzénu, kadmia niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach

19. 12. 2006, Enviroportal
Priatelia Zeme-SPZ: Minister Izák sa zaručil za dôkladné posúdenie ťažby uránu pri Košiciach

BRATISLAVA, 19. 12. 2006 - Priatelia Zeme SPZ oceňujú postoj ministra životného prostredia Jaroslava Izáka, ktorý potvrdil, že proces posudzovania vplyvov ťažby uránu na Jahodnej pri Košiciach bude úplný a bez obmedzení. Urobil tak počas včerajšieho stretnutia na Ministerstve životného prostredia, o ktoré požiadali tri mimovládne environmentálne organizácie: Priatelia Zeme SPZ, Sosna a Greenpeace.Priatelia Zeme - SPZ: Nikde na svete nie je uránová baňa v tesnej blízkosti takej veľkej obývanej aglomerácie...

11. 12. 2006, Enviroportal
Priatelia Zeme - SPZ: Nikde na svete nie je uránová baňa v tesnej blízkosti takej veľkej obývanej aglomerácie...

Košice 6. 12. 2006 - Priatelia Zeme - SPZ, Sosna a Greenpeace žiadajú Ministerstvo životného prostredia SR o bezodkladné začatie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v plnom rozsahu vo veci určenia dobývacieho procesu pre zamýšľanú uránovú baňu pri Košiciach.Nová fotografická výstava Stratená krajina?

05. 12. 2006, Enviroportal
Nová fotografická výstava Stratená krajina?

V Kremnici bola sprístupnená fotografická výstava mladých umelcov o krásach prírody v okolí mesta ohrozeného plánovanou povrchovou ťažbou zlata.Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k rozhodnutiu Európskej komisie o Národnom alokačnom pláne SR

01. 12. 2006, Enviroportal
Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k rozhodnutiu Európskej komisie o Národnom alokačnom pláne SR

Na nasledujúcich riadkoch uvádzame stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k rozhodnutiu Európskej komisie o Národnom alokačnom pláne SR v plnom znení, ako ho uverejnila na svojej stránke.Pripomienkové konanie: Operačný program Životné prostredie - návrh

21. 11. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: 	Operačný program Životné prostredie - návrh

Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe bodu B.20 uznesenia vlády SR č. 832/2006 k návrhu aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013, ktorým sa ministrovi životného prostredia ukladá aktualizovať Operačný program Životné prostredie (ďalej iba OP ŽP) v rámci cieľa Konvergencia a predložiť ho na rokovanie vlády v termíne do 30. 11. 2006.Ťažba zlata v Kremnici

08. 11. 2006, Enviroportal, 7 komentárov
Ťažba zlata v Kremnici

V piatok 3. novembra 2006 navštívil minister životného prostredia Jaroslav Izák spolu s predsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jánom Slabým Kremnicu. Na rokovaniach so zástupcami investora, mestského zastupiteľstva a občianskeho združenia sa oboznámili so stanoviskami k projektu plánovanej ťažby zlata.« 1 2 3 4 »