Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma

22. 02. 2007, Enviroportal
Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma

Brusel/Bratislava 21. februára 2007 - Priatelia Zeme varujú, že Európska únia smeruje k dvojakým štandardom v otázke emisií oxidu uhličitého. Vyplýva to zo stretnutia ministrov životného prostredia štátov EÚ. Tí uznávajú, že vyspelé krajiny musia do roku 2020 znížiť emisie o 30 percent, paradoxne však navrhujú pre EÚ ako celok cieľ 20 percent.SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

21. 02. 2007, Enviroportal
SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

Bratislava 20. februára 2007 (SIŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) dostala inšpekcia aj povoľovacie kompetencie.Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol

19. 02. 2007, Enviroportal
Inšpektori ochrany ovzdušia zistili porušenie zákona pri tretine kontrol

Bratislava 16. februára 2007 (SIŽP) - Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 400 kontrol, pričom porušenie zákona o ovzduší zistili pri 131 kontrolách, čo je približne tretina z vykonaných kontrol. Za porušenie právnych predpisov uložili 127 pokút vo výške 2 622 000 Sk a 129 opatrení na nápravu nedostatkov.Európsky parlament navrhuje ďalšie kroky proti klimatickým zmenám

16. 02. 2007, Enviroportal
Európsky parlament navrhuje ďalšie kroky proti klimatickým zmenám

Štrasburg 14. februára (Európsky parlament) - Európsky parlament na svojom zasadnutí zdôraznil, že je potrebné urobiť konkrétne kroky proti zmenám podnebia na celosvetovej úrovni.Čo prináša novela zákona o obchodovaní s emisiami

15. 02. 2007, Enviroportal
Čo prináša novela zákona o obchodovaní s emisiami

Národná rada Slovenskej republiky schválila 9. februára 2007 novelu zákona o 572/2004 Z. z. o zavedení schémy obchodovania s emisnými kvótami. Hlavným dôvodom na vypracovanie novely zákona bola povinnosť Slovenskej republiky, ako členského státu Európskej únie, prevziať do našich právnych predpisov zmeny a doplnky príslušnej európskej smernice, týkajúce sa využitia projektových mechanizmov Kjótskeho protokolu v systéme obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva.Na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa bude rokovať o mnohých dôležitých témach

14. 02. 2007, Enviroportal
Na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa bude rokovať o mnohých dôležitých témach

Štrasburg 12. februára (EP) - Predseda EP Hans-Gert PÖTTERING otvoril v pondelok 12. februára 2007 o 17:00 ďalšie zasadnutie Európskeho parlamentu v Štrasburgu, na ktorom budú europoslanci rokovať a hlasovať o viacerých dôležitých témach.Inšpektori odpadového hospodárstva zistili v r. 2006 porušenie právnych predpisov pri každej druhej kontrole

12. 02. 2007, Enviroportal
Inšpektori odpadového hospodárstva zistili v r. 2006 porušenie právnych predpisov pri každej druhej kontrole

Bratislava 9. februára 2007 (SIŽP) - Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku 865 kontrol, čo je o 117 kontrol viac ako v roku 2005. Porušenie právnych predpisov zistili až pri 449 kontrolách, čo znamená podiel takmer 52 percent.Konferencia v Paríži formovala Organizáciu Spojených národov pre životné prostredie

09. 02. 2007, Enviroportal
Konferencia v Paríži formovala Organizáciu Spojených národov pre životné prostredie

Bratislava 7. februára (MŽP SR) - Paríž sa začiatkom februára v dňoch 2.až 3. 2. 2007 stal svedkom konania medzinárodnej konferencie o životnom prostredí Občania Zeme. Na pozvanie francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca sa jej za Slovensko zúčastnil minister životného prostredia Jaroslav Izák z poverenia prezidenta SR.DETOX: Požiarnici ani verejnosť pri požiari DETOXu neboli ohrození dioxínmi

09. 02. 2007, Enviroportal
DETOX: Požiarnici ani verejnosť pri požiari DETOXu neboli ohrození dioxínmi

Banská Bystrica 7. februára (DETOX) - Vedenie spoločnosti DETOX s potešením prijalo informáciu o tom, že testy ktoré vykonalo Národné referenčné centrum pre dioxíny u požiarnikov zasahujúcich v Petržalke, nepreukázali zvýšenú prítomnosť dioxínov. DETOX takýto výsledok očakával, napriek tomu považuje vykonanie testov po 8 mesiacoch od zásahu za zanedbanie bezpečnosti a zdravia zasahujúcich požiarnikov.Žaloba na rozhodnutie Európskej komisie podaná

08. 02. 2007, Enviroportal
Žaloba na rozhodnutie Európskej komisie podaná

Bratislava 6. februára (MŽP SR) - Ministerstvo spravodlivosti SR v stredu ešte pred uplynutím lehoty podalo žalobu na rozhodnutie Európskej komisie z 29. novembra 2006 o pridelení emisných kvót na roky 2008 až 2012.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »