Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

SIŽP: V minulom roku najviac kontrol i pokút

08. 02. 2007, Enviroportal
SIŽP: V minulom roku najviac kontrol i pokút

Bratislava 7. februára 2007 (SIŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia uzatvorila minulý rok 2006 s najvyšším počtom vykonaných kontrol i uložených pokút vo svojej doterajšej 15-ročnej histórii. Svedčí to o náročnom trende, ktorý uplatňuje inšpekcia vo svojej činnosti v ostatných rokoch.Akčný plán pre životné prostredie a zdravie

06. 02. 2007, Enviroportal
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie

Procesy na zlepšenie environmentálneho zdravia v krajinách Európy odštartovala 2. ministerská konferencia o životnom prostredí a zdraví v Helsinkách v júni 1994. Bola výsledkom dlhodobej práce a snahy jednotlivcov, organizácií a vlád na dosiahnutie súladu medzi ľuďmi a ich prostredím.Kvalita ovzdušia na Slovensku

06. 02. 2007, Enviroportal
Kvalita ovzdušia na Slovensku

Definovať kvalitu, t. j. znečistenie ovzdušia, nie je jednoduché. Väčšinu znečisťujúcich látok v ovzduší emitujú aj prirodzené aj antropogénne zdroje, sú prirodzenou súčasťou atmosféry, takže o znečisťovaní ovzdušia možno hovoriť až pri úrovni koncentrácií, vyvolávajúcej negatívne účinky.Čo sú dioxíny?

31. 01. 2007, Enviroportal
Čo sú dioxíny?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že ak sa do priameho obehu dostane dioxín s veľkosťou jediného zrnka ryže, zodpovedá toto množstvo ročnému limitu povolenému pre 1 milión ľudí.Najdôležitejšie aktivity Európskeho parlamentu v strede legislatívneho obdobia v oblasti životného prostredia

22. 01. 2007, Enviroportal
Najdôležitejšie aktivity Európskeho parlamentu v strede legislatívneho obdobia v oblasti životného prostredia

Prinášame prehľad najdôležitejšých aktivít Európskeho parlamentu v strede legislatívneho obdobia v oblasti životného prostredia, tak, ako ich parlament zverejnil na svojej webstránke.Greenpeace: Koho bude chrániť Slovensko - klímu alebo znečisťovateľov?

18. 01. 2007, Enviroportal
Greenpeace: Koho bude chrániť Slovensko - klímu alebo znečisťovateľov?

17. januára 2007 - Organizácia Greenpeace vyjadrila sklamanie nad politikou Ministerstva životného prostredia SR v oblasti ochrany kvality ovzdušia a svetovej klímy. Podľa nej ide ministerstvo životného prostredia presadzovaním záujmov znečistovateľov proti Programovému vyhláseniu Vlády SR.Minister Jaroslav Izák rokoval v Bruseli o Národnom alokačnom pláne SR

17. 01. 2007, Enviroportal
Minister Jaroslav Izák rokoval v Bruseli o Národnom alokačnom pláne SR

Minister životného prostredia Jaroslav Izák rokoval v pondelok 15. januára 2007 v Bruseli s komisárom EÚ pre životné prostredie Stavrosom Dimasom. Cieľom rokovania bolo informovať Európsku komisiu o názore Slovenskej republiky na jej rozhodnutie, ktorým znížila množstvo emisných kvót na obdobie 2008 až 2012 z navrhovaných 41,3 miliónov ton na 30,9 mil. ton oxidu uhličitého ročne. Toto množstvo SR považuje za nedostatočné a ohrozujúce jej hospodársky rozvoj v budúcom období.MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší

11. 01. 2007, Enviroportal
MŽP zavedie do konca roku monitorovanie arzénu a ďalších látok v ovzduší

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo na rokovanie vlády novelu zákona o ochrane ovzdušia a zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Hlavným dôvodom jej vypracovania je prevzatie európskej smernice týkajúcej sa arzénu, kadmia niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší.Európsky parlament: Prísnejšie emisné normy pre motorové vozidlá

10. 01. 2007, Enviroportal
Európsky parlament: Prísnejšie emisné normy pre motorové vozidlá

Spaľovaním pohonných látok sa do ovzdušia uvoľňujú zdraviu škodlivé emisie, ktoré tiež prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. EP preto schválil nariadenie, ktorého cieľom je revízia súčasných predpisov pre maximálne povolené hodnoty emisií z automobilov. Nová norma - Euro 5 - by mala platiť od roku 2009 a norma Euro 6, ktorú pôvodný návrh EK nezahŕňal, od roku 2014. Nariadenie obsahuje aj požiadavku zabezpečenia ľahkého prístupu opravárov k informáciám o opravách vozidiel.Regionálne environmentálne centrum Slovensko a klimatické zmeny v mestskom prostredí

05. 01. 2007, Enviroportal
Regionálne environmentálne centrum Slovensko a klimatické zmeny v mestskom prostredí

Regionálne environmentálne centrum Slovensko v súčasnej dobe realizuje okrem iných aktivít aj projekt Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie vplyvu klimatických zmien v mestskom prostredí, ktorého ťažisko je v overovaní možností zmierňovania klimatických zmien a globálneho otepľovania v mestách. Projekt má byť ukončený v polovici r. 2007.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »