Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Chcete sa dozvedieť, čo je ZeroCarbonCity?

17. 10. 2006, Enviroportal
Chcete sa dozvedieť, čo je ZeroCarbonCity?

Máte možnosť sa to dozvedieť na podujatí, ktoré pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s British Counsil 25. a 27. októbra 2006 v sídle agentúry v Banskej Bystrici. pôjde o prezentáciu aktivít medzinárodnej kampane ZeroCarbonCity a ukážok aktivít výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj.Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma!

09. 10. 2006, Enviroportal
Priatelia Zeme-SPZ: Nespaľujme odpady doma!

Priatelia Zeme SPZ vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do celoslovenského týždňa aktivít na podporu nespaľovania odpadov v domácnostiach.
Cieľom tejto celoštátnej akcie, ktorá je naplánovaná v týždni od 23. do 29. 10. 2006, je znížiť znečisťovanie životného prostredia toxickými látkami z nezákonného spaľovania odpadov v záhradách či v domácich peciach a zlepšiť informovanosť verejnosti o tomto probléme.Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia

09. 10. 2006, Enviroportal
Pätnásť rokov Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je odborný kontrolný orgán, ktorý - podľa zákona o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie - vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, ako aj miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia a ďalšiu činnosť v rozsahu osobitných predpisov.Vo svete pokračuje boom veternej energie

06. 10. 2006, Enviroportal
Vo svete pokračuje boom veternej energie

Bratislava (4. október 2006 ) - Veterná energia bola v uplynulom desaťročí najdynamickejšie sa rozvíjajúcim energetickým zdrojom. Tento alternatívny spôsob výroby elektrickej energie dnes vo veľkom využíva 50 krajín sveta.Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 12. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Nairobi, Keňa, 6. až 17. november 2006

06. 10. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh účasti Slovenskej republiky na 12. konferencii strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v Nairobi, Keňa, 6. až 17. november 2006

Konferencia strán, ako vrcholný orgán Dohovoru, sa schádza pravidelne raz ročne. Hlavnou témou 12. konferencie strán bude diskusia o budúcich záväzkoch pre krajiny prílohy I dohovoru (vrátane Slovenska), dialóg o budúcom režime pre zmenu klímy, technické otázky financovania aktivít týkajúcich sa adaptácie a inéPripomienkové konanie: Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii

26. 09. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii

Materiál Informácia o predložení Národného plánu prideľovania emisných kvót podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami (národný alokačný plán) Európskej komisii je predkladaný ako vlastná iniciatíva rezortu MŽP SR z dôvodu potreby dodržania požiadaviek legislatívy. Podľa zákona 572/2006 Z. z. sa národný alokačný plán musí pred jeho uplatnením predložiť na posúdenie Európskej komisii, ktorá môže plán prijať, alebo odmietnuť či už ako celok alebo len niektorú jeho časť. Až po prijatí rozhodnutia Európskej komisie je možné plán implementovať.Deň bez auta je prínosom

22. 09. 2006, Enviroportal
Deň bez auta je prínosom

Cieľom kampane európskeho týždňa mobility, ktorá sa po prvý raz konala v roku 2002, je vyššia kvalita života a menej emisií znečisťujúcich plynov v ovzduší ako dôsledok menšieho počtu jazdiacich áut v mestách. Každoročným vyvrcholením celoeurópskej kampane za udržateľnú mobilitu je 22. september - Svetový deň bez áut - World Carfree Day.Clean Up the World

14. 09. 2006, Enviroportal
Clean Up the World

Čo majú tento víkend spoločné rieka Níl, pobrežie Copacabana alebo prístav v Sydney? Odpoveď je jednoduchá - blížiaci sa víkend od 15. do 17. semtembra 2006 sa bude pre mnohých aj na týchto svetoznámych miestach niesť pod heslom Vyčistime svet - Clean Up the World.Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zákon o environmentálnej zodpovednosti

13. 09. 2006, Enviroportal
Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zákon o environmentálnej zodpovednosti

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje zákon o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd. Účinnosť má nadobudnúť od apríla 2007.Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

31. 08. 2006, Enviroportal
Skúsenosti a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov energie

Aj napriek tomu, že v súčasnosti je podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) malý a záujem o ich väčšie využívanie nie je prioritný, je veľa faktorov, okrem environmentálnych dôvodov, ktoré predurčujú ich podstatne väčšie využívanie.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »