Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra?

31. 08. 2006, Enviroportal
Je Slovensko vhodnou krajinou na využívanie energie z vetra?

Energia vznikajúca z pohybu vzduchu je označovaná ako veterná energia. Tento druh energie je zaradený medzi obnoviteľné zdroje energie bez priameho dopadu na životné prostredie.Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

18. 08. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. je predkladaný ako iniciatívny materiál, ktorým sa zabezpečuje transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu.Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006

11. 08. 2006, Enviroportal
Žiadosti o úvery z Envirofondu možno podávať do 31. októbra 2006

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje termín pre uzávierku žiadostí o poskytnutie úverov z Environmentálneho fondu pre rok 2007.Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS

08. 08. 2006, Enviroportal
Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák sa stretol so zástupcami ZMOS

Zachovanie Environmentálneho fondu, rozvíjať činnosť Recyklačného fondu, ochrana pred povodňami a doriešenie vzťahu ochrana lesov a ich ekonomické obhospodarovanie - to sú oblasti, na ktoré bude samospráva klásť dôraz v najbližšom období vo vzťahu k rezortu životného prostredia.Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica

01. 08. 2006, Enviroportal
Greenpeace k programovému vyhláseniu vlády Roberta Fica

Organizácia Greenpeace dnes privítala plán Vlády SR rozvíjať hospodárstvo Slovenska založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Ochranári pritom sa vyslovili za podporu aktivít novej vlády smerujúcich k zlepšeniu životného prostredia, k zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, k ochrane prírody a prírodných zdrojov a k ekologizácii hospodárstva SR.Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR

31. 07. 2006, Enviroportal, 1 komentár
Životné prostredie v programovom vyhlásení vlády SR

Prinášame niektoré tézy z poslednej verzie programového vyhlásenia vlády, ktoré by malo byť zajtra predložené do parlamentu.Požiar v areáli strediska na separáciu odpadu pri spaľovni v lokalite Kokšov-Bakša zažehnaný

26. 07. 2006, Enviroportal
Požiar v areáli strediska na separáciu odpadu pri spaľovni v lokalite Kokšov-Bakša zažehnaný

Dňa 25. 07. 2006 pred 17:00 hod. vznikol v areáli strediska na separáciu odpadu pri spaľovni v lokalite Kokšov-Bakša požiar.DETOX zvažuje kvôli požiarom trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

14. 07. 2006, TASR
DETOX zvažuje kvôli požiarom trestné oznámenie na neznámeho páchateľa

Bratislava 13. júla (TASR) - Firma DETOX, ktorej priestory v Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici, dnes zasiahli dva požiare, pravdepodobne podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice

14. 07. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice

Materiál Návrh na ratifikáciu Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice sa predkladá na základe uznesenia vlády SR č. 606 zo dňa 21. júna 2004.Energia z biomasy má zelenú

04. 07. 2006, Enviroportal
Energia z biomasy má zelenú

Biomasa je unás v súčasnosti považovaná za jeden z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií, a preto je jej právom venovaná čoraz väčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja. Po vstupe Slovenska do EU je kladený väčší dôraz aj na energetické a ekologické aspekty vo výrobných procesoch, predovšetkým v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »