Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém

04. 07. 2006, Enviroportal
Emisie skleníkových plynov - významný environmentálny problém

Zmena globálnej klímy, zapríčinená najmä antropogénnymi skleníkovými plynmi, je v súčasnosti významným environmentálnym problémom. Pod zmenu klímy sa podpisuje najmä skleníkový efekt atmosféry, ktorý je hlavnou príčinou, prečo sa teplota vzduchu v prízemnej vrstve udržuje vyššia, než by bola bez pôsobenia tohto efektu.Pod lupou najmä nebezpečný odpad

29. 06. 2006, Enviroportal
Pod lupou najmä nebezpečný odpad

Inšpekcia odpadového hospodárstva vznikla v roku 1992 na základe prvého zákona o odpadoch ako orgán štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.Priatelia Zeme-SPZ: Bezpečnosť pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí byť prvoradá

28. 06. 2006, Enviroportal
Priatelia Zeme-SPZ: Bezpečnosť pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi musí byť prvoradá

Požiar skladu chemikálií firmy DETOX v Petržalke potvrdzuje, že pri posudzovaní zámerov prevádzok, ktoré majú nakladať s nebezpečnými odpadmi, musí byť bezpečnosť jedným z kľúčových kritérií. Konštatujú to v nasledovnej tlačovej správe Priatelia Zeme-SPZ, ktorí viaceré takéto zámery nakladajúce s nebezpečnými odpadmi pripomienkovali.Greenpeace vyzýva obyvateľov, aby organizácii poslali fotografie a amatérske videonahrávky z požiaru v skladu nebezpečných odpadov firmy DETOX v Petržalke

23. 06. 2006, Enviroportal
Greenpeace vyzýva obyvateľov, aby organizácii poslali fotografie a amatérske videonahrávky z požiaru v skladu nebezpečných odpadov firmy DETOX v Petržalke

Organizácia Greenpeace včera požiadala obyvateľov Bratislavy, aby jej pomohli identifikovať miesta spádu prachových častí a dymu z požiaru chemického skladu firmy Detox. Jej výzvu vzhľadom na závažnosť havárie uverejňujeme v plnom rozsahu.Nové možnosti v predpovedaní prírodných katastrof

02. 06. 2006, Enviroportal
Nové možnosti v predpovedaní prírodných katastrof

Vďaka vývoju nových informačných technológií a prudkému rozvoju globálnej komunikácie sa neporovnateľne zlepšil nielen prístup k relevantným informáciám, ale aj samotné metódy predpovedí prírodných katastrof.2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští

02. 06. 2006, Enviroportal
2006 - Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští

Organizácia spojených národov vyhlásila na svom 58. riadnom Valnom zasadnutí rok 2006 za Mezinárodný rok boja proti suchu a rozširovaniu púští (International Year of Deserts and Desertification).Firmy musia získať integrované povolenie od SIŽP do októbra budúceho roka

06. 04. 2006, Enviroportal
Firmy musia získať integrované povolenie od SIŽP do októbra budúceho roka

Bratislava 5. apríla - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.Od januára 2006 je Slovenská republika 19. členským štátom EUMETSAT-u

21. 03. 2006, Enviroportal
Od januára 2006 je Slovenská republika 19. členským štátom EUMETSAT-u

EUMETSAT - Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (European Organisation for the Exploitation of meteorological Satellites) je jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších európskych organizácií, ktoré sa angažujú pri rozvoji a aplikácii moderných technológií. Jej základným poslaním je spolupráca v oblasti satelitnej meteorológie, predpovedí počasia, monitoringu klímy a detekcie globálnych klimatických zmien. Vznikla v roku 1986.EUMETSAT bdie nad európskou klímou

17. 03. 2006, Enviroportal
EUMETSAT bdie nad európskou klímou

EUMETSAT - Európska organizácia pre využívanie meteorologických satelitov (European Organisation for the Exploitation of meteorological Satellites) je jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších európskych organizácií, ktoré sa angažujú pri rozvoji a aplikácii moderných technológií. Jej základným poslaním je spolupráca v oblasti satelitnej meteorológie, predpovedí počasia, monitoringu klímy a detekcie globálnych klimatických zmien.Čo sú to PCB?

03. 03. 2006, Enviroportal, 1 komentár
Čo sú to PCB?

Polychlórované bifenyly alebo PCB boli pôvodne považované za úplne neškodné. Dnes patria medzi 12 látok, ktoré svetové spoločenstvo považuje za natoľko nebezpečné, že by mali byť z ekosystému eliminované.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »