Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Zosunutá Krupina sa do Veľkej noci zastabilizuje

07. 04. 2011, Enviroportal, 1 komentár
Zosunutá Krupina sa do Veľkej noci zastabilizuje

MŽP SR: Drenážno-stabilizačné rebrá majú zabrániť opätovným zosuvom pôdy, ktoré priamo ohrozujú niekoľko domov na ulici Pod Kotlom v Krupine. Tie by mali byť hotové do konca Veľkonočných sviatkov. Konkrétne riešenia navrhlo ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, a to na základe odborného prieskumu a analýzy vrtov z februára tohto roka. "Verím, že týmito opatreniami sa nám podarí účinne stabilizovať vážnu situáciu v tejto lokalite," povedal minister József Nagy. O stave svahu v Krupine sa presvedčil osobne na mieste už začiatkom tohto roka. Samospráve prisľúbil podať pomocnú ruku.Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

31. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky malo predložiť v marci 2007 na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády SR o tvorbe národnej rezervy a prerozdeľovaní národnej rezervy prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz.Greenpeace vyjadril spokojnosť s novelizáciou banského zákona

30. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace vyjadril spokojnosť s novelizáciou banského zákona

Bratislava 30. marca (Greenpeace) - Organizácia Greenpeace vo štvrtok 29. marca vyjadrila spokojnosť s novelou banského zákona, ktorú v stredu vo večerných hodinách schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Kyanidová technológia sa podľa schválenej novelizácie bude môcť použiť pri úprave nerastných surovín len na základe povolenia Ministerstva životného prostredia SR a to po súhlase dotknutých obcí a VÚC, v katastri ktorých sa majú nerasty ťažiť a spracovávať. Podľa Greenpeace ide o výrazný pozitívny posun v prospech občanov, ktorí žijú v oblastiach plánovanej ťažby.Greenpeace: EÚ povolila zdraviu škodlivú geneticky modifikovanú kukuricu

29. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace: EÚ povolila zdraviu škodlivú geneticky modifikovanú kukuricu

Bratislava 29. marca (Greenpeace) - Potvrdené: Kontrola bezpečnosti GMO nefunguje! Vedecká štúdia odhalila, že EÚ povolila zdraviu škodlivú geneticky modifikovanú kukuricu!Slováci otvorili v Srbsku Informačné centrum pre Európsku úniu

27. 03. 2007, Enviroportal
Slováci otvorili v Srbsku Informačné centrum pre Európsku úniu

Bratislava 23. marca (MP SR) - Projekt Poľnohospodárske informácie pre srbské poľnohospodárstvo, ktorý realizuje Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo v Nitre (ÚVTIP) v rámci Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, je v záverečnej fáze. Jedným z výsledkov projektu je zriadenie Informačného strediska pre Európsku úniu v priestoroch srbského Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva v Belehrade.Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov...

27. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov...

Bratislava 26. marca (MP SR) - Materiál sa predkladá ako iniciatívny na základe potreby riešenia prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

26. 03. 2007, Enviroportal
Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

Trnava 26. marca (MSÚ Trnava) - Jedným z cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava je projekt aktualizácie Miestneho územného systému ekologickej stability (MUSES), ktorý v tomto roku začali realizovať na odbore územného rozvoja a koncepcií mestského úradu v Trnave.Pozvánka na workshop Technológie na zhodnocovanie biologického odpadu v komunálnej sfére

23. 03. 2007, Enviroportal
Pozvánka na workshop Technológie na zhodnocovanie biologického odpadu v komunálnej sfére

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje workshop, ktorý sa bude venovať téme Technológie na zhodnocovanie biologického odpadu v komunálnej sfére.Greenpeace: Nebezpečné dedičstvo - ťažké kovy na odkaliskách

22. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace: Nebezpečné dedičstvo - ťažké kovy na odkaliskách

Kremnica 22. marca (Greenpeace) - Greenpeace upozorňuje na nebezpečné látky nachádzajúce sa na starom odkalisku pri Kremnici, ktoré vzniklo ako následok banskej činnosti.Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

21. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

La Rioja/Bratislava 19. marca (Greenpeace) - Jeden z argentínskych regiónov prijal zákaz ťažby zlata kyanidovou metódou. Greenpeace vyzval poslancov Národenej rady Slovenskej republiky, aby obdobný zákaz prijali v rámci novely tzv. banského zákona.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica