Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

SIŽP: Za nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia zaplatili podnikatelia vyše 62 tisíc eur

23. 08. 2011, Enviroportal
SIŽP: Za nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia zaplatili podnikatelia vyše 62 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má popri svojej hlavnej - kontrolnej činnosti tiež povoľovacie kompetencie. V zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) vydáva integrované povolenia na činnosť všetkých prevádzok v chemickom priemysle a od určitej kapacity tiež prevádzok v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, pri nakladaní s odpadom a v niektorých ďalších odvetviach. Inšpekcii ako povoľujúcemu orgánu sa rozšírili kompetencie tiež pri povoľovaní v oblasti ochrany ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, odpadov a stavebného konania.Výzva MŽP SR na spoluprácu k príprave nového zákona o IPKZ

21. 04. 2011, Enviroportal
Výzva MŽP SR na spoluprácu k príprave nového zákona o IPKZ

Na príprave nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, do ktorého bude začlenená aj nová európska smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia), začalo ministerstvo životného prostredia aktívne pracovať v uplynulých dňoch. Keďže ide o oblasť do pôsobnosti ktorej spadá v rámci Slovenska približne 550 prevádzok, bola na podnet ministra ŽP Józsefa Nagya vytvorená pracovná skupina. Zástupcovia priemyslu a priemyselných zväzov ako i laická verejnosť tak majú možnosť spolupracovať pri tvorbe tohto právneho dokumentu.SIŽP: Štvrtina firiem nedodržala podmienky integrovaného povolenia

25. 02. 2011, Enviroportal
SIŽP: Štvrtina firiem nedodržala podmienky integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborný kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) dostala inšpekcia aj povoľovacie kompetencie, v rámci ktorých vydáva integrované povolenia na činnosť všetkých prevádzok v chemickom priemysle a od určitej kapacity tiež prevádzok v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, nakladania s odpadom, ale aj pre niektoré ďalšie odvetia.Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

21. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace: Ďalší región zakázal ťažbu zlata kyanidom

La Rioja/Bratislava 19. marca (Greenpeace) - Jeden z argentínskych regiónov prijal zákaz ťažby zlata kyanidovou metódou. Greenpeace vyzval poslancov Národenej rady Slovenskej republiky, aby obdobný zákaz prijali v rámci novely tzv. banského zákona.Greenpeace presviedčal poslancov o rizikách kyanidu

14. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace presviedčal poslancov o rizikách kyanidu

Bratislava 13. marca (Greenpeace) - V utorok sa v Národnej rade Slovenskej republiky začali rokovania výborov, na ktorých sa diskutuje o návrhu novelizácie Zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva. Ochranári v tejto súvislosti upozornili poslancov, že súčasný návrh novelizácie tzv. banského zákona je v oblasti ťažby kyanidom len potvrdením už existujúceho právneho stavu. Podľa Greenpeace ide zo strany navrhovateľa zákona o alibizmus a neochotu prijať konkrétnejšie opatrenia na ochranu zdravia a životného prostredia.SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

21. 02. 2007, Enviroportal
SIŽP: Podnikatelia by nemali zabudnúť na 30. október tohto roka

Bratislava 20. februára 2007 (SIŽP) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je nielen odborným kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty v životnom prostredí, ale vykonáva tiež miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) dostala inšpekcia aj povoľovacie kompetencie.DETOX: Požiarnici ani verejnosť pri požiari DETOXu neboli ohrození dioxínmi

09. 02. 2007, Enviroportal
DETOX: Požiarnici ani verejnosť pri požiari DETOXu neboli ohrození dioxínmi

Banská Bystrica 7. februára (DETOX) - Vedenie spoločnosti DETOX s potešením prijalo informáciu o tom, že testy ktoré vykonalo Národné referenčné centrum pre dioxíny u požiarnikov zasahujúcich v Petržalke, nepreukázali zvýšenú prítomnosť dioxínov. DETOX takýto výsledok očakával, napriek tomu považuje vykonanie testov po 8 mesiacoch od zásahu za zanedbanie bezpečnosti a zdravia zasahujúcich požiarnikov.Zistenia policajných a požiarnych expertov naplnili firmu DETOX obavami

30. 01. 2007, Enviroportal
Zistenia policajných a požiarnych expertov naplnili firmu DETOX obavami

Banská Bystrica 26. januára - Vedenie spoločnosti DETOX s obavami prijalo informácie zo správy policajných a požiarnych špecialistov, z ktorých vyplýva, že požiar v sklade firmy v bratislavskej mestskej časti Petržalka spôsobil neznámy človek.Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici

24. 01. 2007, Enviroportal, 1 komentár
Greenpeace: Šesťtisíc podpisov proti ťažbe zlata v Kremnici

Greenpeace včera odovzdal Ministerstvu životného prostredia SR petíciu proti plánovanej ťažbe zlata v Kremnici, ktorú doteraz dňa podporilo svojimi podpismi 6 063 občanov.Európsky parlament prijal novú európsku chemickú legislatívu REACH

14. 12. 2006, Enviroportal
Európsky parlament prijal novú európsku chemickú legislatívu REACH

Európsky parlament v Štrasburgu včera prijal novú európsku chemickú legislatívu, verejnosti známu pod skratkou REACH. Rada Európskej únie prijme REACH oficiálne 18. decembra a celá legislatíva vstúpi do platnosti 1. júna 2007.1 2 3 4 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica