Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Inšpektori životného prostredia nezistili v Novákoch kontamináciu pôdy

16. 03. 2007, Enviroportal
Inšpektori životného prostredia nezistili v Novákoch kontamináciu pôdy

Bratislava 16. marca (SIŽP) - Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v súčinnosti s pracovníkmi mobilného laboratória Slovenskej agentúry životného prostredia odobrali 9. marca spolu so vzorkami povrchovej vody z potoka Trebianka pri Novákoch aj štyri vzorky dnových sedimentov a vzorku pôdy v blízkosti epicentra výbuchu.Konferencia Enviro-i-Fórum 2007 alebo Brána do sveta environmentálnej informatiky

16. 03. 2007, Enviroportal
Konferencia Enviro-i-Fórum 2007 alebo Brána do sveta environmentálnej informatiky

12. - 14. júna 2007 sa bude v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konať už 3. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Cieľom podujatia je oboznámiť odbornú verejnosť s existujúcimi informáciami o životnom prostredí a s novinkami v oblasti environmentálnej informatiky.LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

16. 03. 2007, Enviroportal, 2 komentáre
LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

Košice 13. marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - Lesoochranárske zoskupenie VLK upozorňuje na to, že v Tatranskom národnom parku sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.Svetový deň vody v Banskej Bystrici

16. 03. 2007, Enviroportal
Svetový deň vody v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 14. marca (Veolia Voda)- Dňa 21. marca 2007 sa vo vestibule Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutoční v rámci Svetového dňa vody prezentácia spoločnosti VEOLIA VODA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s..
Verejnosť sa tu od 9.00 hod. do 14.00 hod. dozvie viac o kvalite vody, vlastnostiach vody, o tom ako vodu šetriť a ako ju chrániť. K dispozícii budú aj aktuálne informácie o službách pre zákazníkov a produktoch poskytovaných Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou.SIŽP: V nových vzorkách z potoka Trebianka sa už nezistili žiadne ťažké kovy

15. 03. 2007, Enviroportal
SIŽP: V nových vzorkách z potoka Trebianka sa už nezistili žiadne ťažké kovy

Bratislava 14. marca (SIŽP) - Analýza vzoriek, ktoré odobrali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia 3. marca, deň po výbuchu munície v Novákoch, ukázala niektoré zvýšené hodnoty v tamojšom vodnom toku Trebianka. Išlo predovšetkým o prekročenie odporúčaných hodnôt chrómu a ďalších ťažkých kovov.Greenpeace presviedčal poslancov o rizikách kyanidu

14. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace presviedčal poslancov o rizikách kyanidu

Bratislava 13. marca (Greenpeace) - V utorok sa v Národnej rade Slovenskej republiky začali rokovania výborov, na ktorých sa diskutuje o návrhu novelizácie Zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva. Ochranári v tejto súvislosti upozornili poslancov, že súčasný návrh novelizácie tzv. banského zákona je v oblasti ťažby kyanidom len potvrdením už existujúceho právneho stavu. Podľa Greenpeace ide zo strany navrhovateľa zákona o alibizmus a neochotu prijať konkrétnejšie opatrenia na ochranu zdravia a životného prostredia.Priatelia Zeme: Pre ekonomiku je výhodnejšie zabudnúť na GMO

14. 03. 2007, Enviroportal
Priatelia Zeme: Pre ekonomiku je výhodnejšie zabudnúť na GMO

13. marca (Priatelia Zeme) - Klasické "zelené" poľnohospodárstvo vytvára viac pracovných miest a robí Európsku úniu konkurencieschopnejšou ako pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Uvádza to najnovší výskum európskych Priateľov Zeme.Brífing ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu

14. 03. 2007, Enviroportal
Brífing ministra pôdohospodárstva SR Miroslava Jureňu

V stredu 14. marca 2007 sa po skončení rokovania Vlády SR uskutoční krátky brífing ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu.LZ VLK: V TANAPe sa bude ťažiť

14. 03. 2007, Enviroportal
LZ VLK: V TANAPe sa bude ťažiť

Bratislava/Tulčík 13. marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Jaroslav Jaduš potvrdil obavy Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, že by sa v TANEPe mohlo ťažiť drevo.Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami

14. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami

Bratislava 12. marca (MŽP SR) - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami je vypracovaný na základe úlohy C.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 166 z 28. februára 2007 k návrhu zákona o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/20003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »