Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Lesoochranárske zoskupenie VLK uspelo vo väčšine bodov hromadnej pripomienky k lesnému zákonu

13. 03. 2007, Enviroportal
Lesoochranárske zoskupenie VLK uspelo vo väčšine bodov hromadnej pripomienky k lesnému zákonu

Bratislava 9. marca (CHANGENET.SK) - Na Ministerstve pôdohospodárstva SR sa 7. marca 2007 konalo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu zákona o lesoch. Až v ôsmich z desiatich pripomienkovaných návrhov v zákone sa zástupcovia hromadnej pripomienky a ministerstvo dohodli na spoločnom riešení.Greenpeace: Zachráňme Kremnicu pred kyanidom!

13. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace: Zachráňme Kremnicu pred kyanidom!

Bratislava 12. marca (Greenpeace) - Poslanci NR SR majú možnosť už v najbližších dňoch rozhodnúť o používaní nebezpečného kyanidu pri ťažbe zlata, kedze už v utorok sa v Národnej rade Slovenskej republiky začína zasadanie výborov, na ktorých sa bude prerokúvať návrh novelizácie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva. Ostro sledovaný, tzv. banský zákon, je okrem iných ustanovení sporný aj kvôli paragrafu, ktorý má do budúcnosti upraviť možnosť využívania kyanidovej metódy pri ťažbe zlata. Slovenskí ochranári dlhodobo presadzujú, aby táto riziková forma získavania zlata z horniny bola zakázaná.Minister Jaroslav Izák sa nezaoberá témou prechodu lesov do správy jeho rezortu

13. 03. 2007, Enviroportal
Minister Jaroslav Izák sa nezaoberá témou prechodu lesov do správy jeho rezortu

Bratislava 12. marca (MŽP SR) - Po návšteve ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslava Izáka u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča sa dostali na verejnosť správy o tom, že minister Izák sa usiluje prevziať od rezortu pôdohospodárstva správu lesov.Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach

13. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach

Bratislava 9. marca (MP SR) - Predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007.Konferencia Bioklimatologické riziká a degradácia prírodného prostredia - Bioklimatologické pracovné dni 2007

13. 03. 2007, Enviroportal
Konferencia Bioklimatologické riziká a degradácia prírodného prostredia - Bioklimatologické pracovné dni 2007

V dňoch 17. až 20. septembra 2007 sa v nádhernom prírodnom prostredí Biosférickej rezervácie Poľana nad Detvou uskutoční konferencia pod názvom Bioklimatologické riziká a degradácia prírodného prostredia - Bioklimatologické pracovné dni 2007.Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde...

13. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde...

Bratislava 8. marca (MP SR) - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je predkladaný ako iniciatívny materiál.Priatelia Zeme-SPZ spúšťajú nový internetový server o životnom prostredí

12. 03. 2007, Enviroportal
Priatelia Zeme-SPZ spúšťajú nový internetový server o životnom prostredí

Košice 9. marca (Priatelia Zeme-SPZ) - Od piatku je návštevníkom k dispozícii nová internetová stránka organizácie Priatelia Zeme-SPZ. Okrem vyčerpávajúcich informácií o poškodzovaní prírody toxickými látkami a odpadmi prináša viaceré zaujímavé novinky - napríklad ekoporadňu, ktorá ľuďom radí ako šetriť v každodennom živote prírodu a peniaze, či najaktuálnejšie svetové správy z oblasti životného prostredia.Miznúci prírodný svet objektívom Adriana Warrena

09. 03. 2007, Enviroportal
Miznúci prírodný svet objektívom Adriana Warrena

Cestuje - lieta po svete, filmuje, fotografuje, zo zeme aj z oblakov. Adrian Warren. Biológ, fotograf, filmár, pilot... skvelý človek, sympatický a príjemný spoločník, priateľ a ochranca prírody.Ekologické veletrhy Brno otvoria svoje brány koncom mája 2007

09. 03. 2007, Enviroportal
Ekologické veletrhy Brno otvoria svoje brány koncom mája 2007

Ekologické veletrhy Brno patria k najväčším veľtrhom v strednej a východnej Európe zameraným na vodné hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ochranu všetkých zložiek životného prostredia. Tohto roku otvorí veľtrh svoje brány pre odbornú i laickú verejnosť v dňoch 29. až 31. mája 2007 už po trinástykrát. Miestom konania veľtrhu bude už tradične brnenské výstavisko.Mesto Poprad môže do 15. marca realizovať opatrenia na obmedzenie počtu hniezdiacich havranov

09. 03. 2007, Enviroportal
Mesto Poprad môže do 15. marca realizovať opatrenia na obmedzenie počtu hniezdiacich havranov

Poprad 8. marca (Správa TANAPu) - Mesto Poprad môže do 15. marca zhadzovať hniezda havrana čierneho v predstaničnom parku. Pokračuje tak v riešení dlhoročného problému spojeného s osídľovaním mestského parku kolóniami havrana čierneho.« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »