Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Hornonitrianske múzeum: Výstava Nie je kameň ako kameň

05. 04. 2006, Enviroportal
Hornonitrianske múzeum: Výstava Nie je kameň ako kameň

V priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi bola včera, 4. apríla 2006 vernisáž výstavy pod názvom Nie je kameň ako kameň. Výstava očakáva záujemcov o petrografiu, predovšetkým z radov študujúcej mládeže, do 15. mája 2006.Program Ľudia pre stromy mal veľký ohlas

05. 04. 2006, Enviroportal
Program Ľudia pre stromy mal veľký ohlas

Do uzávierky grantového programu Ľudia pre stromy, ktorá bola prišlo do Nadácie Ekopolis - vyhlasovateľa programu, 283 projektov z celého Slovenska, v celkovej sume vyše 20 milónov korún. Najaktívnejšie boli kraje - Banskobystrický (56 projektov), ďalej Košický a Nitriansky (54 projektov). Najmenej - 9 projektov - došlo za Bratislavský kraj. Generálnym partnerom programu je spoločnosť Skanska SK. Podporené projekty budú známe v prvý aprílový týždeň a zverejnené na webovej stránke nadácie Ekopolis a v médiách.Povodeň ohrozila unikátnu kultúrnu pamiatku v Kopčanoch

04. 04. 2006, Enviroportal
Povodeň ohrozila unikátnu kultúrnu pamiatku v Kopčanoch

Tohtoročné povodne si vyžiadali už nejednu obeť. Boli medzi nimi, žiaľ, nielen materiálne straty, ale aj straty na ľudských životoch. Medzi straty, ktoré ťažko nahradiť, sú aj straty v oblasti kultúrneho dedičstva.
Jednou z potenciálnych obetí tohtoročných povodní sa stal aj unikátny predrománsky Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch pri Skalici, ktorý stojí mimo obce na ľavom brehu rieky Moravy v jej záplavovom pásme. Je viac ako pravdepodobné, že že ak by sa miestna hrádza pretrhla pod prívalom vody, mohla by byť táto národná kultúrna pamiatka vážne ohrozená. Aby bola uchránená od najhoršieho, pamiatkari vystavali na jej ochranu val z pieskových vriec.Súťaž o Lesoochranársku školu 2006 čaká na prvé prihlášky

04. 04. 2006, Enviroportal
Súťaž o Lesoochranársku školu 2006 čaká na prvé prihlášky

Od 1. apríla do 19. mája 2006 sa môžu základné a stredné školy aktívne a tvorivo zapojiť do činností spojených s poznávaním a ochranou lesov aj takým spôsobom, že sa prihlásia do súťaže o Lesoochranársku školu 2006. Ide v celkovom poradí už o 4. ročník tejto súťaže. Záštitu nad prebiehajúcim ročníkom súťaže, ktorý v minulých rokoch organizovalo Lesoochranárske zoskupenie VLK, prevzali Nadácia Zelená nádej a štátny podnik LESY SR.Čo prináša nový zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

04. 04. 2006, Enviroportal
Čo prináša nový zákon o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Vláda SR na svojej 166. schôdzi, dňa 22. 02. 2006, prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorý reflektuje na vzniknuté zmeny v rámci prijatej reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.Motoristi pozor! Žaby na ceste!

03. 04. 2006, Enviroportal
Motoristi pozor! Žaby na ceste!

S príchodom jari každoročne pozorujeme húfne sťahovanie žiab na miesta svojich zásnub. Tieto živočíchy opúšťajú lokality kde prezimovali a presúvajú sa na miesta kde založia budúce potomstvo. Ideálnymi lokalitami pre párenie sú miesta so stojatou vodou. Celé obdobie párenia trvá približne mesiac. Samička nakladie vajíčka priamo do vody v podobe tzv. "žabacích perín". Z vajíčok sa za štyri týždne vyliahnu žubrienky, ktoré sa do leta postupným vývojom zmenia na žaby.Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

03. 04. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Predložený návrh výnosu MP SR o poskytovaní dotácií v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva bol vypracovaný podľa § 16 ods. 4 zákona č. .../2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a podľa § 8 ods. 2 zákona č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Súťaž o Lesoochranársky čin roka 2005 čaká na nominácie

03. 04. 2006, Enviroportal
Súťaž o Lesoochranársky čin roka 2005 čaká na nominácie

Nadácia Zelená nádej vyhlásila v poradí už 7. ročník súťaže o Lesoochranársky čin roka.Viete, kto to bol Oto Herman?

31. 03. 2006, Enviroportal, 2 komentáre
Viete, kto to bol Oto Herman?

V minulom roku uplynulo už 170 rokov od narodenia breznianskeho rodáka, významného prírodovedca, národopisca, archeológa, múzejného pracovníka, novinára i politika, právom označovaného za posledného uhorského polyhistora, Ota Hermana.1. apríl je Dňom vtáctva

31. 03. 2006, Enviroportal
1. apríl je Dňom vtáctva

Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.« 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »