Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Deň vtáctva predo dvermi

28. 03. 2007, Enviroportal, 1 komentár
Deň vtáctva predo dvermi

Bratislava 27. marca (SOS/BirdLife Slovensko) - Apríl je mesiac, kedy k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov. Aj preto už tradične oslavujeme 1. apríl ako Svetový deň vtáctva. Ornitológovia odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho asi dve tretiny v apríli. Väčšina vtákov prilieta z Afriky.Slávnostné odovzdávanie ENERGY GLOBE AWARD 2006 bude 11. apríla v Bruseli

28. 03. 2007, Enviroportal
Slávnostné odovzdávanie ENERGY GLOBE AWARD 2006 bude 11. apríla v Bruseli

Kysucký Lieskovec 26. marca (BIOMASA) - 11. apríla 2007 sa v plenárnej sále Európskeho parlamentu v Bruseli uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení ENERGY GLOBE AWARD 2006 celosvetovo najúspešnejším projektom v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ocenenia budú odovzdané počas veľkolepého televízneho galavečera, ktorý bude vysielaný celosvetovo s dosahom na 3 miliardy obyvateľov planéty.Na benefičnom koncerte Priateľov Zeme - SPZ sa zabávalo aj vzdelávalo

28. 03. 2007, Enviroportal
Na benefičnom koncerte Priateľov Zeme - SPZ sa zabávalo aj vzdelávalo

Košice 27. marca (Priatelia Zeme-SPZ) - Plná sála košického Jumbo centra bola v piatok 23. marca strediskom osláv 10. výročia vzniku mimovládnej organizácie Priatelia Zeme-SPZ; pred 500 nadšenými divákmi vystúpili na benefičnom koncerte kapely Vidiek, Hudba z Marsu a Marián Čekovský.Prvá súkromná prírodná rezervácia Vlčia bude mať tri roky

27. 03. 2007, Enviroportal
Prvá súkromná prírodná rezervácia Vlčia bude mať tri roky

Tulčík 22.marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - 1. apríla uplynú tri roky, odkedy nadobudla platnosť vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove, ktorá vyhlásila 21 hektárov jedľovobukového lesa na Čergove za prvú súkromnú prírodnú rezerváciu v strednej Európe.Návšteva zástupcov Medzinárodnej federácie strážcov na Slovensku

27. 03. 2007, Enviroportal
Návšteva zástupcov Medzinárodnej federácie strážcov na Slovensku

Bratislava 26. marca - V dňoch 23. až 26. marca 2007 bola na oficiálnej pracovnej návšteve Slovenska zástupkyňa Medzinárodnej federácie strážcov (IRF) pre Európu Rigmor Solem z Nórska.Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov...

27. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na odsúhlasenie prevodu prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov...

Bratislava 26. marca (MP SR) - Materiál sa predkladá ako iniciatívny na základe potreby riešenia prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe rozpočtovej organizácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR.Pripomienkové konanie: Správa o stave implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc Európskej únie v sektore Voda

27. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Správa o stave implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc Európskej únie v sektore Voda

Bratislava 26. marca (MŽP SR) - Správa o stave implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc Európskej únie v sektore Voda je predkladaná ako iniciatívny materiál Ministerstva životného prostredia SR bezprostredne súvisiaci s úlohami ministerstva uložené uznesením vlády SR č. 46 z 21. januára 2004 k Stratégii pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR.Vyšlo prvé číslo Enviromagazínu 2007

27. 03. 2007, Enviroportal
Vyšlo prvé číslo Enviromagazínu 2007

Banská Bystrica 26. marca (SAŽP) - V týchto dňoch vychádza prvé číslo Enviromagazínu 2007, ktoré je venované otázkam ochrany krajiny.Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

26. 03. 2007, Enviroportal
Trnava chce posilniť svoj územný systém ekologickej stability

Trnava 26. marca (MSÚ Trnava) - Jedným z cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava je projekt aktualizácie Miestneho územného systému ekologickej stability (MUSES), ktorý v tomto roku začali realizovať na odbore územného rozvoja a koncepcií mestského úradu v Trnave.Lesnícke dni 2007: Zachovať lesy potomstvu

26. 03. 2007, Enviroportal
Lesnícke dni 2007: Zachovať lesy potomstvu

Bratislava/Zvolen/Vysoké Tatry 23. marca (NLC SR) - Tradícia Apríl - mesiac lesov sa vracia. Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene a jeho partneri organizujú od 22. apríla do 1. mája 2007 Lesnícke dni - kampaň na podporu pozitívneho obrazu lesníctva vo verejnosti. Záštitu nad programom prevzal minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »