Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005

14. 03. 2006, Enviroportal
Kontrolná činnosť SIŽP v roku 2005

Bratislava 14. marca - Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v minulom roku stovky kontrol, pri ktorých kontrolovali pôvodcov odpadu, prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie, zhodnocovanie a zber odpadu, obce pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, výrobcov a dovozcov vybraných komodít, nakladanie so starými vozidlami, povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a platenie poplatkov za uloženie odpadu.Viac zelene pre ľudí v komunitách

14. 03. 2006, Enviroportal
Viac zelene pre ľudí v komunitách

Nadácia EKOPOLIS v rámci svojho grantového programu Ľudia pre stromy pridelila Komunitným nadáciam v Banskej Bystrici, Nitre a v Prešove finančnú podporu, ktorá bude použitá na podporu projektov výsadby zelene na verejných priestoroch v týchto mestách.Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS

10. 03. 2006, Enviroportal
Pozvánka na odborný seminár SHMÚ a SMS

Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa usporiadajú dňa 23. marca 2006 odborný seminár.Najdlhšia jaskyňa na Slovensku

09. 03. 2006, Enviroportal
Najdlhšia jaskyňa na Slovensku

Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši včera zrealizovali meranie Pustej jaskyne. Demänovský jaskynný systém po včerajšom meraní v Pustej jaskyni tak dosiahol dĺžku 35 214 metrov.Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

08. 03. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín bol vypracovaný Ministerstvom pôdohospodárstva SR z dôvodu zmeny legislatívy Európskeho spoločenstva v upravovanej oblasti.Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze...

08. 03. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka  a ich dovoze...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze z tretích krajín podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. zPripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o lesnej stráži

07. 03. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR o lesnej stráži

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vypracovalo na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 66 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži.Výstava Orol bez koruny, a predsa kráľom od 6. marca v Banskej Bystrici

06. 03. 2006, Enviroportal
Výstava Orol bez koruny, a predsa kráľom od 6. marca v Banskej Bystrici

Výstavu s názvom Orol bez koruny, a predsa kráľom mali možnosť zhliadnuť návštevníci do začiatku marca 2006 v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne. Výstava bola otvorená 20. 9. 2005 a trvala do 5. 3. 2006.
Od pondelka 6. marca 2006 ju môžu navštíviť záujemcovia na novom mieste - v prírodovedného oddelení banskobystrického Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli na banskobystrickom sídlisku Radvaň.SIŽP a ČIŽP podpísali dohodu o spolupráci pri kontrole cezhraničnej prepravy odpadu

06. 03. 2006, Enviroportal
SIŽP a ČIŽP podpísali dohodu o spolupráci pri kontrole cezhraničnej prepravy odpadu

Bratislava 2. marca - Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a Českej inšpekcie životného prostredia (ČIŽP) rokovali v Bratislave od utorka 28. 2. 2006 do štvrtka 2. 3. 2006 o vzájomnej spolupráci pri odhaľovaní nezákonnej cezhraničnej prepravy odpadu. Viedli ich k tomu viaceré závažné prípady takejto prepravy odpadu v poslednom období v oboch krajinách. Do Českej republiky sa takto nezákonne doviezlo až vyše 15 000 ton odpadu, na Slovensku bol zatiaľ odhalený jeden prípad dovezených 1 300 ton komunálneho odpadu.Aarhuský dohovor nadobudne na Slovensku platnosť 5. marca

05. 03. 2006, Enviroportal
Aarhuský dohovor nadobudne na Slovensku platnosť 5. marca

Aarhuský dohovor bol prijatý v júni 1998 a nadobudol platnosť 30. 10. 2001, podpísalo ho 40 štátov a ratifikovalo príp. pristúpilo k nemu 30 štátov vrátane Európskeho spoločenstva. Vo vzťahu k Slovenskej republike dohovor nadobudne platnosť 5. marca 2006 podľa článku 20 ods. 3.« 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 »