Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Detektív v prírode

01. 03. 2006, Enviroportal
Detektív v prírode

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) koncom minulého roka vydala dlho očakávaný CD-rom Detektív v prírode, ktorý predstavuje ďalší invenčný prínos tejto inštitúcie do rozvoja environmentálnej výchovy na Slovensku.Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

28. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V súčasnosti platný zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2003. Jeho cieľom bolo vytvoriť právny rámec pre nakladanie s obalmi a s odpadmi z obalov v Slovenskej republike a tak transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov (ďalej len Smernica) a predpisy na ňu nadväzujúce do slovenského právneho poriadku. Dôvodom transpozície bola nutnosť Slovenskej republiky preberať európsku legislatívu týkajúcu sa obalov a odpadov z obalov v súvislosti s prístupovými procesmi do Európskej únie.Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne...

28. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne...

Zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o obaloch") nadobudol účinnosť 1. januára 2003. Zákon o obaloch splnomocňuje v ustanovení § 7 ods. 10 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné a výšku zálohy za ne a výšku zálohy za zálohované, opakovane použiteľné obaly.Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie

28. 02. 2006, Enviroportal
Banskobystrická prírodovedná expozícia má od januára 2006 nové ozvučenie

Stála prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea je umiestnená v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici-Radvani. Od januára 2006 sa jej návštevníci môžu tešiť z nového ozvučenia, ktoré dodalo expozícii nový rozmer.V Prírodovednom múzeu v Bratislave otvorili novú expozíciu ZÁZRAK PRÍRODY

28. 02. 2006, Enviroportal
V Prírodovednom múzeu v Bratislave otvorili novú expozíciu ZÁZRAK PRÍRODY

Dňa 27. februára 2006 bola v Prírodovednom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave slávnostne otvorená nová expozícia pod názvom ZÁZRAK PRÍRODY - Biodiverzita Zeme a OBJAVOVŇA.Plán SMOPaJ na marec 2006

27. 02. 2006, Enviroportal
Plán SMOPaJ na marec 2006

Prinášame Vám plán pripravovaných podujatí Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši na marec 2006.
SMOPaJ je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

24. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úloh B.6 a B.7 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1084 z 10. novembra 2004

Vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi pôdohospodárstva Slovenskej republiky uznesením č. 1084 z 10. novembra 2004 zabezpečiť splnenie úlohy B. 6. "po schválení legislatívneho zámeru návrhu zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. v Národnej rade SR, vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o transformácii Lesov Slovenskej republiky š.p. Banská Bystrica na akciovú spoločnosť" a B.7 "do prerokovania a schválenia osobitného zákona, ktorým sa zriadi štátna akciová spoločnosť Lesy Slovenskej republiky zastaviť proces transformácie a reštrukturalizácie Lesov Slovenskej republiky, š. p.".Čo je vtáčia chrípka?

22. 02. 2006, Enviroportal
Čo je vtáčia chrípka?

Čo je vtáčia chrípka? Existuje riziko nakazenia ľudí vírusom vtáčej chrípky? Ako je vírus odolný? Ako sa nákaza prenáša? Aké sú klinické príznaky ochorenia? Aká je možnosť ochrany pred nakazením? Na tieto otázky sa pokúsi odpovedať nasledovný materiál.Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko

21. 02. 2006, Enviroportal
Vtáčia chrípka pravdepodobne dorazila už aj na Slovensko

Referenčné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene večer 20. februára 2006 vyslovilo podozrenie na prítomnosť vírusu vtáčej chrípky v prípade dvoch vzoriek pochádzajúcich z voľne žijúcich vtákov, ktoré sa našli na južnom Slovensku.Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006

20. 02. 2006, Enviroportal
Plán ostatných podujatí Slovenského banského múzea v roku 2006

Prinášame Vám prehľad ostatných podujatí, ktoré na rok 2006 pripravuje Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.« 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 »