Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Plán výstav Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v roku 2006

20. 02. 2006, Enviroportal
Plán výstav Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v roku 2006

Prinášame Vám plán výstav, ktoré na rok 2006 pripravuje Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005

17. 02. 2006, Enviroportal
Vyšlo šieste číslo Enviromagazínu 2005

Časopis Enviromagazín č. 6/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.ENVIROFOTO

17. 02. 2006, Enviroportal
ENVIROFOTO

ENVIROFOTO je fotografická súťaž určená žiakom a študentom základných škôl, špeciálnych základných škôl a stredných škôl Malokarpatského regiónu, ktorú vyhlasuje Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia-Modra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem

17. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Správa o medzinárodnom roku planéty Zem

Medzinárodná únia geologických vied (IUGS) v súčinnosti s divíziou vied o Zemi UNESCO iniciujú organizovanie "International Year of Planet Earth" (IYPE) na roky 2007 až 2009 s kľúčovým rokom 2008.Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč

14. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Tribeč

Návrhom vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie (CHVO) Tribeč sa v súlade s § 26 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia a zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany vrátane územného a časového obmedzenia ich výkonu.Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6

14. 02. 2006, Enviroportal
Práve vyšiel Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6

Na stránke Ministerstva životného prostredia SR bol 6. 2. 2006 zverenený Vestník MŽP SR, ročník XIII, 2005, čiastka 6. Jeho tlačená podoba bude verejnosti k dispozícii v krátkom čase.Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve

10. 02. 2006, Enviroportal
Slovensko bude mať svoje zastúpenie na veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve

V dňoch 13. - 17. 2. 2006 otvorí pre návštevníkov svoje brány 13. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu PRODEXPO 2006 v Moskve.Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

07. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti.Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv

06. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia vlády SR o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv

Predložený návrh nariadenie vlády Slovenskej republiky o pridelení prémií na chov oviec, kôz a dojčiacich kráv sa vydáva podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č.19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č.207/2002 Z. z.Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC

06. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Bratislava bezodplatným prevodom do majetku obcí a VÚC

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo na rokovanie Vlády Slovenskej republiky návrh koncepcie privatizácie časti majetku štátu v správe štátneho podniku Vodohospodárska výstavba š. p. Bratislava bezodplatným prevodom do vlastníctva obcí a VÚC.« 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 »