Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

06. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve, sa predkladá v súvislosti s vypracovaním zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstvePripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj

06. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj

Návrh novely vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 232/2005 Z. z. o vinohradníckej oblasti Tokaj sa predkladá na základe potreby zosúladenia tvaru špeciálnej fľaše na tokajské vína s fľašami používanými v Maďarskej republike.Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

06. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh nariadenia SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi, podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom

03. 02. 2006, Enviroportal
EnvirOtázniky - skúsenosti organizátorov s I. ročníkom

V školskom roku 2005/2006 sa uskutočnil prvý ročník korešpondenčnej olympiády o životnom prostredí pre žiakov II. stupňa základných škôl EnviroOtázniky. Jej cieľom bolo vzbudiť záujem o problémy životného prostredia u žiakov, ktorí sa s touto problematikou nestretávajú v rozsahu obsiahnutom v súťažných otázkach.
Mnohé otázky boli, priznajme sa, ťažké aj pre nás dospelých...EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže

03. 02. 2006, Enviroportal, 2 komentáre
EnvirOtázniky 2005/2006 - výsledky súťaže

Centrum environmentálnej výchovy a propagácie Slovenskej agentúry životného prostredia (CEVAP SAŽP) v Banskej Bystrici vyhodnotilo I. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl s názvom EnvirOtázniky 2005/2006. Enviroportál Vám prináša najmä súťažiacimi študentmi dlho očakávané výsledky.Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

03. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál na základe schválených zmien niektorých nariadení Európskej únie.Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

03. 02. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 32 zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.Tohtoročné silné mrazy ohrozujú slovenské vinohrady

03. 02. 2006, Enviroportal
Tohtoročné silné mrazy ohrozujú slovenské vinohrady

Tohtoročná zima, bohatá na snehovú nádielku a tuhé mrazy až do -20°C a viac, spôsobuje vrásky aj slovenským pestovateľom viniča.Práve vychádza prvé tohtoročné číslo revue CIVILNÁ OCHRANA

02. 02. 2006, Enviroportal
Práve vychádza prvé tohtoročné číslo revue CIVILNÁ OCHRANA

Už ôsmy rok vychádza na Slovensku populárno-náučné periodikum Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva, adresované presne cielenému okruhu stálych predplatiteľov. Sú medzi nimi centrálne orgány štátnej správy, rôzne úrady a inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou, orgány miestnej štátnej správy a samosprávy, vzdelávacie a vedecké pracoviská, ako aj právnické a fyzické osoby.Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ

01. 02. 2006, TASR
Význam a revitalizáciu mokradí na Záhorí predstavili zástupcovia BROZ

Bratislava 1. februára (TASR) - Význam mokradí a ďalšiu fázu revitalizácie týchto ekosystémov na Záhorí dnes predstavili zástupcovia Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ). Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa mokradí, ktorý pripadá na 2. február.« 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 »