Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

13. august 2005 - historický deň pre odpad v EÚ

16. 08. 2005, Enviroportal
13. august 2005 -  historický deň pre odpad v EÚ

Európsky parlament a Rada Európskej únie dňa 27. januára 2003 prijali Smernicu 2002/96/ES Európskeho parlamentu a rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorá sa stala základnou právnou normou Európskej únie k problematike elektroodpadov.Tohtoročné práce na realizácii projektu "Prešov - čistá voda" sú ohrozené

11. 08. 2005, MsÚ Sabinov
Tohtoročné práce na realizácii projektu "Prešov - čistá voda" sú ohrozené

Tohtoročné práce na realizácii projektu "Prešov - čistá voda a kanalizácia v povodí Torysy" sú ohrozené!
Na MsÚ v Prešove sa 8. augusta 2005 uskutočnilo v súvislosti s projektom "Prešov - čistá voda a kanalizácia v povodí Torysy" /bývalý projekt Čistá Torysa/ stretnutie predstaviteľov miest Prešov, Veľký Šariš, Sabinov a Lipany.Vyhlásenie 1. ročníka projektu Zelená škola pre školský rok 2005/2006

26. 07. 2005, Enviroportal
Vyhlásenie 1. ročníka projektu Zelená škola pre školský rok 2005/2006

Vo svete mnohých tvárí a vymožeností novej doby, vo svete sivých a čiernych farieb je pre prírodu ťažké udržať si zelenú farbu. Jej prirodzený vzhľad, vôňa i chuť sa stráca medzi nezáujmom a ľahostajnosťou všetkých zodpovedných. Škola, ktorá na seba berie zodpovednosť a ktorá pomáha prírode oživovať a uchovávať jej prirodzené farby sa nazýva zelenou.Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2005

26. 07. 2005, Enviroportal
Vyšlo druhé číslo Enviromagazínu 2005

Časopis Enviromagazín č. 2/2005 je v predaji a k dispozícii na Slovenskej agentúre životného prostredia a na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.Slnko, voda, príroda a letný ekotábor na Drieňku

24. 07. 2005, Enviroportal
Slnko, voda, príroda a letný ekotábor na Drieňku

Čo zaujímavé môže ponúknuť ekotábor?
Len čo sa začne leto, netrpezliví školáci čakajú na program, ktorý im pripravili rodičia. Dovolenky pri mori sú pre nich ešte stále atraktívnou odmenou a často aj jedinou formou trávenia času so svojimi rodičmi. Druhým lákadlom leta sú nepochabne tábory. Do popredia sa dostávajú vzdelávacie, poväčšine jazykové tábory. Ekotábory navyše plnia výchovnú funkciu. Deti prostredníctvom hier a cvičení v krásnom prostredí nenápadne poznávajú prírodu a cez prácu v nej a s ňou si navzájom vytvárajú pozitívny vzťah k sebe.Rekonštrukcia Harmaneckej jaskyne ukončená

12. 07. 2005, Enviroportal
Rekonštrukcia Harmaneckej jaskyne ukončená

Od polovice roku 2003 bola Harmanecká jaskyňa pre verejnosť uzatvorená. Dôvodom bola rozsiahla rekonštrukcia vstupného areálu do jaskyne a prístupového náučného chodníka, ktorá bola ukončená a od 1. júla 2005 je Harmanecká jaskyňa pre verejnosť znova otvorená.Harmanecká jaskyňa znova otvorená

11. 07. 2005, Enviroportal, 2 komentáre
Harmanecká jaskyňa znova otvorená

Od 1. júla 2005 je Harmanecká jaskyňa znova otvorená pre verejnosť. Túto správu určite uvítali všetci obdivovatelia krás podzemného sveta. Jaskyňa bola totiž od polovice roku 2003 uzatvorená z dôvodu výstavby nového vstupného areálu. Zároveň bol opravený aj prístupový náučný chodník so zábradlím, ktorý vedie od parkoviska na štátnej ceste pod jaskyňou.Časopis Enviromagazín mimoriadne číslo 2/2005

08. 07. 2005, Enviroportal, 1 komentár
Časopis Enviromagazín mimoriadne číslo 2/2005

Tohtoročné druhé mimoriadne číslo časopisu Enviromagazín je venované činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia s dôrazom na problematiku integrovaného posudzovania vplyvov znečisťovania na životné prostredie. Je k dispozícii v SAŽP Banská Bystrica, MŽP SR a SIŽP.Dnes začína konferencia Enviro-i-fórum

15. 06. 2005, Enviroportal
Dnes začína konferencia Enviro-i-fórum

Slovenská agentúra životného prostredia a Technická univerzita vo Zvolene organizujú pod záštitou ministra životného prostredia 1. ročník konferencie Enviro-i-fórum. Konferencia je zameraná na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní.Oficiálne spustenie Enviroportálu

15. 06. 2005, Enviroportal
Oficiálne spustenie Enviroportálu

Dnes, 15. júna 2005 na konferencii vo Zvolene, bol Enviroportál - vstupná brána k informáciám o životnom prostredí na Slovensku, práve uvedený do života a odovzdaný širokej verejnosti.
Enviroportál pozdravuje účastníkov 1. ročníka konferencie .« 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 »