Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy

17. 01. 2011, Enviroportal
Možnosti využitia poľnohospodárskej biomasy

Prírodné zdroje tvoria základný predpoklad ľudskej existencie. Limity neobnoviteľných prírodných zdrojov nútia spoločnosť zmeniť doterajší prístup k ich využívaniu a hľadať nové možnosti a zdroje surovín a energie. Jednou z nich je aj využívanie biomasy, ktorá pokrýva asi 4 % z celkovej energetickej spotreby EÚ, pričom podiel obnoviteľných energetických zdrojov by sa mal do roku 2020 zvýšiť na 20 %. Problematikou poľnohospodárskej biomasy sa zaoberajú dve publikácie, ktoré boli spracované a vydané v rámci projektu Analýza materiálových tokov v manažmente prírodných zdrojov so zameraním na využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely (APVV - 0174 - 07).Mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o granty na zelené projekty

02. 11. 2009, TASR
Mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o granty na zelené projekty

Bratislava 2. novembra (TASR) Projekty zamerané na účinnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnej nemotorizovanej dopravy, ako aj udržateľného hospodárenia s pôdou a lesmi na Slovensku sa môžu uchádzať o podporu z Programu malých grantov (SGP) Globálneho fondu životného prostredia (GEF). Jeho implementáciu zabezpečí Regionálne centrum Rozvojového programu OSN v Bratislave (UNDP). O podporu projektov, ktoré budú napomáhať zmierňovaniu dopadov klimatických zmien na životné prostredie, sa môžu uchádzať mimovládne organizácie.Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca

01. 02. 2008, Enviroportal, 3 komentáre
Filmové dokumenty z Edície Zelená šanca

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo v roku 2007 projekt Informovanie verejnosti o Operačnom programe Základná infraštruktúra.
Podstatou projektu bolo priblížiť možnosti uvedeného operačného programu. Prezentácia konkrétnych projektov, realizovaných v rámci tohto programu, mala pritiahnuť záujem odbornej verejnosti o možnosť využiť štrukturálne fondy, zvýšiť počet predkladaných projektov v budúcnosti, ale aj predstaviť priority ministerstva.Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007

30. 04. 2007, Enviroportal
Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007

Tretí ročník najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku Recyklácia a zhodnocovanie odpadov R.I.S., sa uskutočnil v dňoch 24. - 27. apríla 2007 v Banskej Bystrici.Slávnostné odovzdávanie ENERGY GLOBE AWARD 2006 bude 11. apríla v Bruseli

28. 03. 2007, Enviroportal
Slávnostné odovzdávanie ENERGY GLOBE AWARD 2006 bude 11. apríla v Bruseli

Kysucký Lieskovec 26. marca (BIOMASA) - 11. apríla 2007 sa v plenárnej sále Európskeho parlamentu v Bruseli uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení ENERGY GLOBE AWARD 2006 celosvetovo najúspešnejším projektom v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ocenenia budú odovzdané počas veľkolepého televízneho galavečera, ktorý bude vysielaný celosvetovo s dosahom na 3 miliardy obyvateľov planéty.Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

19. 03. 2007, Enviroportal, 1 komentár
Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

Bratislava 16. marca (Občianske združenie ZA MATKU ZEM) - Občianske združenie ZA MATKU ZEM vníma rozhodnutie Európskej rady s rozpakmi. Na jednej strane sú celkom pozitívne prijaté záväzné ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % a podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo výške 20 % v roku 2020, na druhej strane však pripomíname, že skutočne realizovateľný potenciál OZE je oveľa vyšší než schválených 20 %.LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

16. 03. 2007, Enviroportal, 2 komentáre
LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

Košice 13. marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - Lesoochranárske zoskupenie VLK upozorňuje na to, že v Tatranskom národnom parku sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.Greenpeace vyzval premiéra Fica: Podporte ochranu svetovej klímy!

02. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace vyzval premiéra Fica: Podporte ochranu svetovej klímy!

Bratislava 1. marca (Greenpeace) - Greenpeace vo štvrtok vyzval otvoreným listom predsedu vlády Roberta Fica, aby na summite EÚ o klíme a energii presadzoval razantné kroky v prospech ochrany životného prostredia.Kotolňa na spaľovanie slamy v Hrušove

21. 02. 2007, Enviroportal
Kotolňa na spaľovanie slamy v Hrušove

Téma využívania miestne dostupných a obnoviteľných zdrojov biomasy v menších i väčších tepelných hospodárstvach sa stáva zaujímavou hlavne pre ekonomicky slabšie sídla a regióny.Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne

19. 02. 2007, Enviroportal
Biomasa ako perspektívny zdroj energie sa využíva minimálne

Poniky 2. febrára (Priatelia Zeme-CEPA) - Podľa organizácií Priatelia Zeme-CEPA a Za Matku Zem je energetické využitie biomasy najsľubnejší zdroj výroby tepla a elektrickej energie na Slovensku. Aj podľa Ministerstva hospodárstva SR je potenciál biomasy v súčasnosti využitý iba na 11%.1 2 3 4 5 6 7 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica