Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Slnko ceny nedvíha

30. 06. 2006, Enviroportal
Slnko ceny nedvíha

Čo stojí inštalácia a prevádzka solárneho systému? Koncom minulého storočia prerástlo aktívne využívanie slnečnej energie pomocou slnečných kolektorov z kruhu zanietencov a hobbystov do širokých vrstiev spoločnosti takmer vo všetkých vyspelých krajinách i v krajinách tretieho sveta. I napriek neustálej osvetovej činnosti a propagácii slnečnej energetiky stále je pre značnú časť nášho obyvateľstva táto problematika veľkou neznámou, predstavy a očakávania sú často skreslené a nereálne.Vláda vzala na vedomie informáciu o programe Drevo - surovina 21. storočia

22. 06. 2006, TASR
Vláda vzala na vedomie informáciu o programe Drevo - surovina 21. storočia

Bratislava 21. júna (TASR) - Vláda SR vzala včera na vedomie Informáciu o stave realizácie programu Drevo - surovina 21. storočia, vrátane Programu na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny. Ich pozitívnym prínosom je podstatný nárast tuzemského spracovania a využívania dreva a rast ekonomických ukazovateľov drevospracujúceho priemyslu.Pripomienkové konanie: Správa o geotermálnom prieskume územia SR

11. 05. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Správa o geotermálnom prieskume územia SR

V pláne práce vlády SR na rok 2006 sa nachádza úloha označená ako Júl/3, podľa ktorej má Ministerstvo životného prostredia SR predložiť do vlády SR v termíne do 31. 7. 2006 materiál: Správa o geotermálnom prieskume územia Slovenskej republiky.Poznáte nové stránky SLNKO K SLUŽBÁM?

24. 03. 2006, Enviroportal
Poznáte nové stránky SLNKO K SLUŽBÁM?

Slnko ako jedna z hviezd našej galaxie predstavuje vysokostabilný a vysokovýkonný energetický zdroj, bez ktorého by sa život na Zemi nezaobišiel. Energia Slnka má pôvod vo fúznej protón-neutrónovej reakcii. Reakcia prebieha pri neuveriteľných teplotách až 14 miliónov °C, zatiaľ čo povrchová teplota Slnka dosahuje v priemere "len" 6 000 °C. Od vzniku Slnka uplynulo približne 5 miliárd rokov, momentálne na Zemi prežívame tzv. stredný vek Slnka. Znamená to, že Slnko má k dispozícii dostatok jadrového paliva v podobe vodíka, aby svietilo rovnomerne ešte ďalších päť miliárd rokov, až kým nastane postupné zastavenie jadrovej reakcie a zánik hviezdy.Výstava Kalamita v Tatrách opäť putuje

17. 03. 2006, Enviroportal
Výstava Kalamita v Tatrách opäť putuje

Putovnú výstavu Kalamita v Tatrách srdcom a rozumom, ktorú zostavili lesníci a pracovníci TANAP-u v týchto dňoch sprístupnili v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

27. 01. 2006, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie

Analýza vplyvu platnej legislatívy na podporu využívania biomasy na energetické účely a návrh na ďalšie riešenie nadväzuje na vládou schválenú " Koncepciu využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely".Pozvánka na vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo

24. 01. 2006, Enviroportal
Pozvánka na vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo

AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR - Centrum celoživotného vzdelávania organizuje pre záujemcov vzdelávací kurz Odpadové hospodárstvo. Kurz sa uskutoční v dňoch 6. - 17. marca 2006 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre.Bratislava zhodnocuje odpad zo zelene v štyroch kompostárňach

18. 01. 2006, TASR
Bratislava zhodnocuje odpad zo zelene v štyroch kompostárňach

Bratislava 17. januára (TASR) - Bratislava zhodnocuje odpad z verejnej zelene v štyroch kompostárňach neďaleko hlavného mesta. Vlastnú kompostáreň nemá.Greenpeace: "Riešenie? Energetická nezávislosť Slovenska!"

13. 01. 2006, Enviroportal
Greenpeace: "Riešenie? Energetická nezávislosť Slovenska!"

Obmedzenie dodávok plynu je varovaním aj príležitosťou pre Slovenskú republiku.
Krátkodobé obmedzenie dodávok ruského zemného plynu podľa organizácie Greenpeace jasne ukázalo, ako zraniteľné sú ekonomiky krajín závislých od dovozu fosílnych palív. Rastúca závislosť na týchto zdrojoch, ktoré sú naviac pod kontrolou problematických režimov, predstavuje do budúcnosti komplikácie pre takmer všetky európske krajiny, teda aj Slovensko.Pripomienkové konanie: Návrh postupnosti implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR

09. 12. 2005, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh postupnosti implementácie Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR

Ministerstvo životného prostredia SR predkladá uvedený materiál na základe požiadavky Európskej komisie, ktorá bola predložená pracovnej skupine na vysokej úrovni pre implementáciu Akčného plánu pre environmentálne technológie (Environmental Technologies Action Plan - ETAP).
Akčný plán pre environmentálne technológie slúži na podporu Lisabonskej stratégie v Európskej únii. Tento dokument definuje environmentálne technológie, prekážky, ktoré bránia používaniu týchto technológií a navrhuje spôsoby ich podpory.« 1 2 3 4 5 6 7 »
Kalendárium:
2. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj