Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Energetické využívanie biomasy a bioplynu

18. 10. 2005, Enviroportal
Energetické využívanie biomasy a bioplynu

Biomasa je v SR jedným z kľúčových zdrojov obnoviteľných energií a je jej venovaná najväčšia pozornosť aj v oblasti výskumu a vývoja. Po vstupe Slovenska do EU je kladený väčší dôraz
aj na energetické a ekologické aspekty
vo výrobných procesoch, predovšetkým v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.Inteligentná energia - Európa 2003-2006

10. 10. 2005, Enviroportal
Inteligentná energia - Európa 2003-2006

Informačný deň ku komunitárnemu programu Európskej Komisie
Inteligentná energia - Európa 2003-2006
za účasti zástupcu Európskej komisie -Intelligent Energy Executive Agency (IEEA)
V rámci Informačného dňa budú prezentované možnosti podpory
projektov pre oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov
energie, energetickej hospodárnosti budov a alternatívnych palív« 1 2 3 4 5 6 7
Kalendárium:
2. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj