Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Návšteva zástupcov Medzinárodnej federácie strážcov na Slovensku

27. 03. 2007, Enviroportal
Návšteva zástupcov Medzinárodnej federácie strážcov na Slovensku

Bratislava 26. marca - V dňoch 23. až 26. marca 2007 bola na oficiálnej pracovnej návšteve Slovenska zástupkyňa Medzinárodnej federácie strážcov (IRF) pre Európu Rigmor Solem z Nórska.Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007

19. 03. 2007, Enviroportal
Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, udelí minister životného prostredia Slovenskej republiky nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky - Cenu ministra životného prostredia Slovenskej republiky 2007.Izabela Textorisová - prvá slovenská botanička

28. 02. 2007, Enviroportal
Izabela Textorisová - prvá slovenská botanička

Prvá slovenská botanička Izabela Textorisová, ktorej meno si pripomíname zarovno s takých velikánov, akými boli Kmeť či Holuby, strávila väčšinu svojho tvorivého života v oblasti Gadera, ktorý nesporne patrí medzi botanické skvosty Slovenska a priam európske unikáty.Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu

20. 02. 2007, Enviroportal
Štefan Ladislav Endlicher - slovenský botanik európskeho významu

Medzi najvýznamnejších európskych botanikov 19. storočia, ktorých život a dielo je nerozlučne späté so Slovenskom, nesporne môžeme zaradiť aj Štefana Ladislava Endlichera, rodáka z Bratislavy. Koncom marca si pripomenieme výročie jeho úmrtia.Významné environmentálne dni v mesiaci december

01. 12. 2006, Enviroportal
Významné environmentálne dni v mesiaci december

V mesiaci december si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.Týždeň vedy na Slovenskom hydrometeorologickom ústave

20. 11. 2006, Enviroportal
Týždeň vedy na Slovenskom hydrometeorologickom ústave

V rámci Týždňa vedy organizuje Slovenský hydrometeorologický ústav tri odborné podujatia. Všetky tri sa budú konať v budove SHMÚ v Bratislave na Jeséniovej ulici 17. Radi tlmočíme pozvanie na tieto podujatia aj na stránkach Enviroportálu.Na slovenskom knižnom trhu sa objavila zaujímavá publikácia o vzťahu prírody a kultúry

16. 11. 2006, Enviroportal, 2 komentáre
Na slovenskom knižnom trhu sa objavila zaujímavá publikácia o vzťahu prírody a kultúry

Vydavateľstvo PRO nedávno uviedlo na knižný trh slovenský preklad knihy Josefa Šmajsa Ohrozená kultúra, ktorá nesie podtitul Od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Ide o vyznamné dielo z oblasti hĺbkovej ekológie a environmentálne orientovanej filozofie. V českom prostredí kniha získala Cenu ministra životného prostredia a figuruje na zozname odporúčanej literatúry stredných a vysokých škôl.Významné environmentálne dni v mesiaci november

02. 11. 2006, Enviroportal
Významné environmentálne dni v mesiaci november

V mesiaci november si pripomíname každoročne niekoľko významných svetových a environmentálnych dní, ktoré upriamujú našu pozornosť na mnohoraký svet prírody okolo nás a nútia nás zamyslieť sa nad našou úlohou v ňom. Na nasledujúcich riadkoch predkladáme ich vybraný stručný výpočet.Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom v Slovenskej republike

27. 09. 2006, Enviroportal, 2 komentáre
Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom v Slovenskej republike

Systém nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom bol v Slovenskej republike zavedený po zapracovaní príslušných európskych smerníc do právnych predpisov SR. Tento systém sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti, princípe prevencie, ktorý má zabezpečiť, aby sa poškodeniu životného prostredia zabránilo hneď pri zdroji, a napokon na princípe znečisťovateľ platí.Predstavujeme: Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa

27. 07. 2006, Enviroportal
Predstavujeme: Minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa

Ing. Miroslav Jureňa bol nominovaný na post ministra pôdohospodárstva za Ľudovú stranu-HZDS.1 2 3 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica