Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Bezplatné služby v oblasti environmentálnej legislatívy

05. 05. 2011, Enviroportal
Bezplatné služby v oblasti environmentálnej legislatívy

Európska komisia prostredníctvom BIC Bratislava - Enterprise Europe Network poskytuje bezplatne malým a stredným podnikom (MSP) kvalifikované služby v oblasti energetickej efektívnosti, systémov environmentálneho manažérstva (EMS) a chemickej legislatívy (REACH, CLP).Staňte sa spolutvorcom zákona o ochrane prírody a krajiny

16. 02. 2011, Enviroportal
Staňte sa spolutvorcom zákona o ochrane prírody a krajiny

"Pri príprave nového zákona o ochrane prírody a krajiny by sme radi poznali názory a predstavy odbornej i laickej verejnosti, mimovládnych organizácií a súkromných vlastníkov pozemkov. Príroda a krajina, v ktorej žijeme je našou spoločnou vizitkou. Preto aj jej nespochybniteľná a účinná ochrana musí byť našim spoločným záujmom," hovorí minister József Nagy. Od 16.2.2011 má každý návštevník internetovej stránky MŽP SR možnosť vyplniť interaktívny dotazník k pripravovanému zákonu o ochrane prírody a krajiny. Na odpovede majú záujemcovia o túto diskusiu mesiac.Európsky parlament: Zber elektrického a elektronického odpadu bude prísnejší

12. 07. 2010, Enviroportal
Európsky parlament: Zber elektrického a elektronického odpadu bude prísnejší

Brusel 7. júla Odpad z elektrických a elektronických zariadení patrí k najrýchlejšie rastúcim v EÚ. Takéto prístroje tiež obsahujú veľa škodlivých látok a odpad je preto potrebné spracovať profesionálne. V mnohých prípadoch navyše môžeme časti prístrojov recyklovať, čím sa znižuje potreba ťažby nerastných surovín.Európsky parlament: Prísnejšie pravidlá pre priemyselné emisie

12. 07. 2010, Enviroportal
Európsky parlament: Prísnejšie pravidlá pre priemyselné emisie

Brusel 7. júla Parlament schválil smernicu, ktorá aktualizuje pravidlá pre tisíce tovární v EÚ. Onedlho teda začnú platiť prísnejšie limity pre znečisťovanie ovzdušia, členské krajiny však budú mať právo udeliť určitým elektrárňam odklad na začatie uplatňovania nových predpisov. Cieľom smernice je dosiahnuť čistejší vzduch a optimálne environmentálne výkony.Európsky parlament: Nelegálne drevo bude v EÚ zakázané

12. 07. 2010, Enviroportal
Európsky parlament: Nelegálne drevo bude v EÚ zakázané

Brusel 7. júla Poslanci EP dali zelenú zákazu predaja nelegálne ťaženého dreva a výrobkov z neho na trhu EÚ. Popri zákaze predaja schválili tiež pravidlá sledovateľnosti výrobkov od ich zdroja až po predaj a sankcie v prípade porušení stanovených zásad. Cieľom novej európskej legislatívy je znížiť nelegálne odlesňovanie a poskytnúť spotrebiteľom záruku, že nimi zakúpené výrobky nepochádzajú z ilegálnych zdrojov.Na životné prostredie pôjde v roku 2010 vyše 464 miliónov eur

30. 09. 2009, TASR
Na životné prostredie pôjde v roku 2010 vyše 464 miliónov eur

Bratislava 30. septembra (TASR) Do oblasti životného prostredia poputuje v budúcom roku viac ako 464 milióna eur (13,98 miliardy Sk). Verejné výdavky v tomto sektore sú financované z rôznych zdrojov, pričom podstatný podiel tvoria zdroje EÚ spolu so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu. V roku 2010 budú zdroje smerujúce na životné prostredie v porovnaní s rokom 2009 vyššie o 20,4 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012, ktorý dnes schválila vláda.ENVIDOM: "Recyklačné poplatky sa znižujú"

21. 04. 2007, Enviroportal
ENVIDOM: "Recyklačné poplatky sa znižujú"

Bratislava 19. apríla 2007 (Envidom) - Kolektívny systém ENVIDOM založený výrobcami veľkých a malých domácich spotrebičov so zámerom dlhodobo a systematicky riešiť otázky spojené so zberom a ekologickou likvidáciou elektroodpadu, má za sebou úspešné, takmer dvojročné pôsobenie. ENVIDOM zabezpečil v roku 2006 pre svojich účastníkov splnenie cieľov zberu a splnenie limitov recyklácie a zhodnotenia. Celkovo združenie ENVIDOM vyzbieralo za rok 2006 4 564,2 ton elelektrodpadu, z čoho 4 214 ton tvorili veľké domáce spotrebiče a 350,2 ton malé domáce spotrebiče. Pre spotrebiteľov je dôležitá informácia, že výška recyklačného poplatku, z ktorého ENVIDOM zber a recykláciu financuje, sa pre kategóriu vysávačov a malých domácich spotrebičov v roku 2007 znížila.Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

31. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky malo predložiť v marci 2007 na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády SR o tvorbe národnej rezervy a prerozdeľovaní národnej rezervy prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz.Greenpeace vyjadril spokojnosť s novelizáciou banského zákona

30. 03. 2007, Enviroportal
Greenpeace vyjadril spokojnosť s novelizáciou banského zákona

Bratislava 30. marca (Greenpeace) - Organizácia Greenpeace vo štvrtok 29. marca vyjadrila spokojnosť s novelou banského zákona, ktorú v stredu vo večerných hodinách schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Kyanidová technológia sa podľa schválenej novelizácie bude môcť použiť pri úprave nerastných surovín len na základe povolenia Ministerstva životného prostredia SR a to po súhlase dotknutých obcí a VÚC, v katastri ktorých sa majú nerasty ťažiť a spracovávať. Podľa Greenpeace ide o výrazný pozitívny posun v prospech občanov, ktorí žijú v oblastiach plánovanej ťažby.Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej Rady UN Habitat 16. až 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika

29. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej Rady UN Habitat 16. až 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika

Bratislava 28. marca (MŽP SR) - Materiál sa predkladá ako iniciatívny materiál v dôsledku potreby schválenia účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej rady UN Habitat v dňoch 16. - 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica