Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Plán odpadového hospodárstva v procese SEA

24. 07. 2011, MŽP SR
Plán odpadového hospodárstva v procese SEA

Zvyšovanie poplatkov za ukladanie odpadov na skládky, podporovanie aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov zapojením ostatných rezortov - aj to boli pripomienky, ktoré odzneli na verejnom prerokovaní k Programu odpadového hospodárstva. Verejného prerokovania k tomuto strategickému dokumentu sa zúčastnilo niekoľko desiatok účastníkov z radov verejnosti, územnej samosprávy a tretieho sektora. Doteraz bolo vznesených viac ako 30 pripomienok.MŽP SR chce zjednodušiť zber elektroodpadu

08. 07. 2011, Enviroportal
MŽP SR chce zjednodušiť zber elektroodpadu

Ministerstvo životného prostredia pripravuje na začiatok školského roka štandardizované podmienky pre zber vybraných drobných elektrospotrebičov a mobilných telefónov v priestoroch škôl, nemocníc, obecných úradov či zoologických záhrad. Environrezort chce prostredníctvom mobilných zberných nádob v priestoroch verejných úradov a na školách zjednodušiť jeho zber a priblížiť ho tak občanom a študentom od začiatku nového školského roka.Stransparentniť alebo zlikvidovať Recyklačný fond?

28. 06. 2011, Enviroportal
Stransparentniť alebo zlikvidovať Recyklačný fond?

Nepriamou novelou odpadového zákona chcú poslanci za Most-Híd stransparentniť udeľovanie dotácií prostredníctvom Recyklačného fondu. Návrh predložil Elemér Jakab do výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Svoju podporu vyjadril aj minister životného prostredia, József Nagy. Výbor bude o nej hlasovať dnes.Európsky parlament odporučil zákaz vývozu jadrového paliva do tretích krajín

24. 06. 2011, Enviroportal
Európsky parlament odporučil zákaz vývozu jadrového paliva do tretích krajín

Vývoz jadrového paliva za hranice EÚ by mal byť zakázaný. Zhodli sa na tom poslanci Európskeho paramentu (EP). Výnimkou by mal byť export za účelom recyklácie, po ktorom bude nasledovať opätovný import na územie Európskej únie (EÚ). Vývoz v rámci EÚ by mal byť možný len v prípade existencie bilaterálnej dohody medzi členskými štátmi. Parlament tiež podporil prísnejšie pravidlá ochrany a odborného vzdelávania zamestnancov, vyzval na posilnenie kontrolných právomocí členských štátov a na ďalší výskum alternatív ukladania odpadu pod povrch zeme.MŽP SR: Nový zákon o odpadoch bude riešiť aj čierne skládky

25. 05. 2011, Enviroportal
MŽP SR: Nový zákon o odpadoch bude riešiť aj čierne skládky

Zjednotiť a optimálne nastaviť systém zberu, separácie a recyklácie odpadu v podmienkach Slovenska je hlavným cieľom nového zákona o odpadoch. Na jeho príprave už niekoľko mesiacov pracuje Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s odborníkmi, podnikateľskou sférou, územnou samosprávou a širokou verejnosťou. Zákon o odpadoch bude po novom riešiť aj nelegálne skládky, ktoré sú hrozbou pre životné prostredie. Jednu z týchto divokých skládok dnes upratoval v obci Zohor minister József Nagy spoločne so zástupcami Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve a miestnej samosprávy. Počet nelegálnych skládok sa na Slovensku odhaduje na 6-tisíc s uloženým množstvom cca. 150-tisíc t odpadu rôzneho druhu.Ako sa separuje na Slovensku - dozvieme sa o 10 dní

06. 05. 2011, Enviroportal
Ako sa separuje na Slovensku - dozvieme sa o 10 dní

Takmer 60 predstaviteľov miest a obcí zareagovalo počas niekoľkých predchádzajúcich dní na oslovenie ministerstva životného prostredia v súvislosti s problematikou odpadov. Zlepšenie komunikácie, overenie si pokrytia trhu s odpadmi, resp. zbernými dvormi, ale aj získanie spoľahlivých údajov od primátorov či starostov miest a obcí Slovenska, to bol dôvod prečo minister životného prostredia József Nagy oslovil práve zástupcov samospráv.Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku

04. 05. 2011, Enviroportal
Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku

Košice (3. mája 2011) Nezvyčajnú príležitosť pre záujemcov o domáce kompostovanie ponúkajú Priatelia Zeme - SPZ a Centrum environmentálnych aktivít, ktorí dnes vyhlasujú prvý ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako súčasti moderného životného štýlu a tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu.MŽP SR pripravuje nový zákon o odpadoch s pomocou miest a obcí

29. 04. 2011, Enviroportal
MŽP SR pripravuje nový zákon o odpadoch s pomocou miest a obcí

Ako zdroj údajov pre poskytnutie dotácií mestám a obciam a zároveň na overenie si pokrytia trhu s odpadom, resp. so zbernými dvormi a funkčnosť celého procesu - toto je dôvod prečo sa minister životného prostredia József Nagy dnes obrátil prostredníctvom listom na predstaviteľov samospráv. Práve vyplnením formulára s otázkami, ktoré sa týkajú odpadovej problematiky získa ministerstvo relevantný zdroj údajov na vytvorenie databázy. Formulár pre samosprávy bude zverejnený na stránke ministerstva životného prostredia 14 dní (od 2. 5. do 16.5. 2011). Široká verejnosť si ho môže pozrieť už teraz.Kedy odpad už nie je odpadom?

07. 04. 2011, Euractiv.sk
Kedy odpad už nie je odpadom?

V snahe povzbudiť trhy s recykláciou v EÚ prijali ministri kritéria kvality pre železný, oceľový a hliníkový šrot. Onedlho možno očakávať podobný krok aj pre ďalšie materiály, ako je meď, papier, sklo či kompost.Elektrodpad: Ministri schladili europoslancov

17. 03. 2011, Enviroportal
Elektrodpad: Ministri schladili europoslancov

Euractiv: Po tom ako Európsky parlament minulý mesiac žiadal zozbierať až 85 % elektroodpadu, ministri životného prostredia tento týždeň podporili návrh Komisie vo výške 65 %. Takisto chcú implementáciu smernice odložiť o 4 roky.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Kalendárium:
32 rokov od zriadenia CHKO Latorica