Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Bojnická ZOO sa stala domovom ďalších vzácnych druhov zvierat

31. 08. 2011, Enviroportal
Bojnická  ZOO sa stala domovom ďalších vzácnych druhov zvierat

Ďalšie prírastky vzácnych zvierat našli v auguste svoj domov v rezortnej organizácii Ministerstva životného prostredia SR - ZOO Bojnice. Začiatkom augusta ich kolekciu rozšíril zástupca najmenších primátov na svete - kosmáč trpasličí. V polovici augusta obohatil zvieraciu ríšu samec juhoamerického pštrosovitého vtáka - nandu pampového a od konca augusta má bojnická ZOO aj jedno z najvzácnejších zvierat sveta - takina zlatého. Bojnice sú tak štvrtou ZOO v Európe, ktorej návštevníci môžu tento vzácny poddruh takina obdivovať.Vodohospodári ukončili odstraňovanie povodňových škôd v obci Píla

31. 08. 2011, MŽP SR
Vodohospodári ukončili odstraňovanie povodňových škôd v obci Píla

Slovenský vodohospodársky podnik oficiálne ukončil odstraňovanie škôd, ktoré v obci Píla spôsobila ničivá povodeň. Tá sa obcou prehnala 7. júna 2011, pričom povodňový prietok v obci Píla bol na úrovni 1000 ročnej vody. Celkové náklady na zabezpečovacie práce sú k 15. 8. 2011 odhadnuté na 1,6 mil. eur.SIŽP: Za nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia zaplatili podnikatelia vyše 62 tisíc eur

23. 08. 2011, Enviroportal
SIŽP: Za nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia zaplatili podnikatelia vyše 62 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má popri svojej hlavnej - kontrolnej činnosti tiež povoľovacie kompetencie. V zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) vydáva integrované povolenia na činnosť všetkých prevádzok v chemickom priemysle a od určitej kapacity tiež prevádzok v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, pri nakladaní s odpadom a v niektorých ďalších odvetviach. Inšpekcii ako povoľujúcemu orgánu sa rozšírili kompetencie tiež pri povoľovaní v oblasti ochrany ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, odpadov a stavebného konania.Dvadsať rokov ochrany vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom

22. 08. 2011, Enviroportal
Dvadsať rokov ochrany vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom

Ekochránička Orlí zub a v lesnatých terénoch konzola Antibird posunuli účinnosť ochrany dravcov voči zásahu elektrickým prúdom k hranici 95 - 100%. Výsledkom sú oblasti, kde sa ich úhyn blíži k nule. Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE), venuje na vývoj a osádzanie nových zariadení, a teda záchranu vtáctva, každoročne stovky hodín práce a približne 140-tisíc eur.CHKO Strážovské vrchy: orlie mláďa opustilo hniezdo

19. 08. 2011, Enviroportal
CHKO Strážovské vrchy: orlie mláďa opustilo hniezdo

Stráženie mláďaťa orla skalného v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy on-line prenosom sa úspešne zavŕšilo. Mláďa pred niekoľkými dňami opustilo hniezdo. Takto to v ostatných dňoch potvrdzuje kamerový systém a pozorovania hniezdnej skaly pracovníkmi rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Strážovské vrchy (ŠOP SR, S CHKO Strážovské vrchy). Medzi divákmi on-line prenosov boli ľudia zo Slovenska a okolitých krajín, ale aj, Austrálie či USA. Niektoré časti z videoarchívu on-line vysielania budú sprístupnené formou záznamu na internetových stránkach Správy CHKO Strážovské vrchy a MŽP SR. Úspech projektu mimoriadne závisel od profesionality a zanietenosti zainteresovaných strán.Festival Kreater 2011 v Banskej Štiavnici

18. 08. 2011, Enviroportal
Festival Kreater 2011 v Banskej Štiavnici

Kreater je kreativita v kráteri. Zrodil sa z túžby naplniť vyprázdnené ulice Banskej Štiavnice tvorivým životom a vrátiť mestu dávne poklady novým spôsobom. Chce spojiť rôzne časové línie a sociálne vrstvy, obyvateľov i návštevníkov mesta v tvorivom stretnutí. GENIUS LOCI Banskej Štiavnice v kombinácii s prázdnymi budovami priam provokuje k akcii.O prestížny titul Dedina roka 2011 súťaží 21 obcí

18. 08. 2011, Enviroportal
O prestížny titul Dedina roka 2011 súťaží 21 obcí

Celkovo 21 obcí zo šiestich krajov Slovenska sa prihlásilo do súťaže Dedina roka 2011, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR), rezortná organizácia MŽP SR - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaže, v ktorej budú obce prezentovať úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšovania kvality životného prostredia a rozvoja našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni, sa zúčastnia obce: Babín, Bajany, Cigeľ, Heľpa, Hervartov, Horný Hričov, Jasenica, Kameničná, Liptovský Ondrej, Miklušovce, Oravská Lesná, Pavlovce nad Uhom, Prečín, Pruské, Rybník, Spišské Bystré, Štitáre, Švábovce, Valča, Vyšný Klátov a Ždaňa.MŽP SR: Ako sa zachovať pri náleze zraneného živočícha

17. 08. 2011, MŽP SR
MŽP SR: Ako sa zachovať pri náleze zraneného živočícha

Číslo tiesňového volania 112 má ďalšie praktické využitie pre širokú verejnosť. Môže naň zatelefonovať aj nálezca zraneného či vysileného živočícha. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zriadilo tzv. sieť prvého kontaktu, do ktorej je v súčasnosti zaradených 18 chovných a rehabilitačných staníc z celého Slovenska. Sieť sa však postupne rozširuje - takúto rehabilitačnú stanicu má opäť aj Bratislava. Projekt zameraný na dobudovanie a prevádzku chovných a rehabilitačných staníc v rámci SR realizuje organizácia MŽP - ZOO Bojnice.Environmentálny fond: Schválených bolo vyše 240 dotácií

16. 08. 2011, MŽP SR
Environmentálny fond: Schválených bolo vyše 240 dotácií

V posledných týždňoch sa objavili rôzne zaručené zoznamy schválených a dokonca neschválených projektov z Environmentálneho fondu. Pochybné osoby údajne za províziu ponúkajú sprostredkovanie dotácii z Environmentálneho fondu. ,,Nič nie je ťažšie, ako obrániť sa pred premysleným klamstvom a intrigami," povedal minister životného prostredia J. Nagy a zdôraznil: "Preto vyzývam všetkých podnikateľov a starostov, aby nepodľahli falošným ponukám vybavovačov a nech takéto ponuky okamžite oznámia polícii, prokuratúre alebo anonymne prostredníctvom protikorupčnej linky ministerstva životného prostredia ENVIROŠPIÓN." Čistota a poriadok v Environmentálnom fonde je hlavným cieľom ministra Józsefa Nagya.SHMÚ buduje odborné kapacity pre aktivity v oblasti zmeny klímy

16. 08. 2011, MŽP SR
SHMÚ buduje odborné kapacity pre aktivity v oblasti zmeny klímy

Projekt s názvom Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity v oblasti zmeny klímy a adaptácie v Keni dnes v Bratislave predstavila rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Finančné zdroje na projekt v hodnote viac ako 104 500 € vyčlenilo MŽP SR. Ministerstvo aktívne sleduje priebeh plnenia cieľov projektu a zároveň prispieva aj odborným poradenstvom. Trvanie projektu je 12 mesiacov.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Kalendárium:
Medzinárodný deň biodiverzity