Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká

17. 06. 2011, Enviroportal
Kvalita vody na kúpanie v EÚ je naďalej vysoká

V porovnaní rokov 2009 a 2010 sa kvalita vody na kúpanie v Európe mierne zhoršila, celkovo však kvalita zostala vysoká. Viac ako deväť z desiatich miest s vodou na kúpanie spĺňa v súčasnosti minimálne požiadavky. Najlepšie výsledky má Cyprus - všetky jeho miesta s vodou na kúpanie, čiže 100 %, spĺňajú prísne odporúčané hodnoty. Za ním nasleduje Chorvátsko (97,3 %), Malta (95,4 %), Grécko (94,2 %) a Írsko (90,1 %). Výsledky pochádzajú z ročnej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie o vodách určených na kúpanie, v ktorej sa porovnáva kvalita vody viac ako 21 000 pobrežných a vnútrozemských miest s vodou na kúpanie vo všetkých 27 krajinách EÚ. Komisia takisto prijala nové znaky a symboly, ktoré sa budú používať na informovanie verejnosti o zatriedení vody na kúpanie a o obmedzeniach kúpania.Envirofond hodnotí žiadosti

17. 06. 2011, Enviroportal
Envirofond hodnotí žiadosti

Práve v týchto dňoch sa začal proces vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu. Deje sa tak na podnet ministra životného prostredia Józsefa Nagya, podľa ktorého sa budú prioritne riešiť obce do 2-tisíc obyvateľov a požiadavky na podporu budovania kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd a projektov odpadového hospodárstva. Konkrétne návrhy projektov na schválenie by mala Rada Environmentálneho fondu - poradný orgán ministra - predložiť do polovice júla. Environmentálny fond má k dispozícii 10 mil. eur, ktoré uvoľnilo ministerstvo financií začiatkom júna tohto roku.Aj Svište z Tatier budú on-line

17. 06. 2011, Enviroportal
Aj Svište z Tatier budú on-line

Život jednej svištej kolónie zo Západných Tatier bude on-line. Projekt so živou kamerou a on-line vysielanie na internetovej stránke Správy Tatranského národného parku pokračuje aj v tomto roku. Prelinkovanie bude možné aj cez stránku ministerstva. Projekt nadväzuje na minuloročný priamy prenos z hniezda orla skalného. Vytipované sú dve kolónie svišťov v nadmorskej výške 1900 m n. m. Živé vysielanie je naplánované od júla do októbra, keď sa svište "zamurujú do nôr" a uložia na zimný spánok.Novela vyhlášky odstraňuje nedostatky z minulosti

15. 06. 2011, Enviroportal
Novela vyhlášky odstraňuje nedostatky z minulosti

Rozšírenie zoznamu biotopov európskeho významu o Lišajníkové borovicové lesy a zoznamu inváznych druhov rastlín, ale aj chránených živočíchov - to všetko sú zmeny, ktoré prináša novela vyhlášky ministerstva životného prostredia k zákonu o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od dnes, 15. júna. Na podnet nového vedenia ministerstva životného prostredia sa v novele vyhlášky správne určila spoločenská hodnota orla kráľovského, chochlačky, sokola a dropa, ktorá bola v minulosti nesprávne prepočítaná pri zmene slovenskej koruny na euro.Začala sa turistická sezóna v národných parkoch Slovenska

13. 06. 2011, Enviroportal
Začala sa turistická sezóna v národných parkoch Slovenska

Akciou Čisté hory zameranou na upratovanie tatranskej prírody, čistením okolia Liptovskej Mary, opravovaním turistických chodníkov a spiľovaním suchých stromov ohrozujúcich turistické chodníky sa začali tohtoročné prípravy otvorenia turistickej sezóny v najmenších veľhorách Európy - Vysokých Tatrách. Do projektov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na turistických chodníkoch v Tatrách sa zapojilo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a jeho organizácie.Múr poukázal problémy pri migrácii zvierat

13. 06. 2011, Enviroportal
Múr poukázal problémy pri migrácii zvierat

Ministri životného prostredia a vysokí vládni predstavitelia Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenskej republiky a Ukrajiny sa koncom mája stretli v Bratislave na treťom stretnutí Konferencie zmluvných strán (COP3) Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát. Na tomto stretnutí prediskutovali strategické zameranie politiky Karpatského dohovoru na nasledujúce 3 roky.Ekologická stopa – udeľovanie certifikátov školám

10. 06. 2011, Enviroportal
Ekologická stopa – udeľovanie certifikátov školám

Svetový deň životného prostredia (5. jún) bol aj dňom udeľovania certifikátov druhého ročníka školského programu Ekologická stopa. Celkovo 107 certifikátov udelila vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR: Slovenská agentúra životného prostredia.Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne

09. 06. 2011, Enviroportal
Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne

Slovenské banské múzeum, Banskoštiavnický - hodrušský banícky spolok, Štátny ústredný banský archív, Mesto Banská Štiavnica a Slovenská banská s r.o. zorganizovali v dňoch 2. a 3. júna 2011 seminár Technické a písomné pamiatky UNESCO v banskoštiavnickom regióne.Školy pomáhajú životnému prostrediu

09. 06. 2011, Enviroportal
Školy pomáhajú životnému prostrediu

Nové ekoučebne, školské kompostoviská, zošity bez plastových obalov, infostánky o minimalizácii odpadov - to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v týchto dňoch úspešne zavŕšilo 8 škôl zapojených do programu Zelená škola. Ich aktivity, vo výške 3 600,- eur, podporilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v rámci grantového kola HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity.V okolí Detvy pribudne 9 sov

09. 06. 2011, Enviroportal
V okolí Detvy pribudne 9 sov

Už dnes v okolí Detvy vypustia 9 plamienok driemavých do voľnej prírody. Deje sa tak na základe Programu reštitúcie plamienok driemavých odchovaných v zajatí, na ktorom sa podieľajú organizácie ministerstva životného prostredia - ZOO Bojnice a Štátna ochrana prírody SR, a tiež Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku a Ochrana dravcov na Slovensku.« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Kalendárium:
Medzinárodný deň biodiverzity