Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov

Viac o ENVIROFILM-e v novom čísle ENVIROMAGAZÍN-u

16. 05. 2011, Enviroportal
Viac o ENVIROFILM-e v novom čísle ENVIROMAGAZÍN-u

Prvé tohoročné číslo Enviromagazínu prináša v novom grafickom prevedení široké spektrum informácií z oblasti životného prostredia. Hlavná časť je venovaná 17. ročníku medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM, ktorý otvorí svoje brány 16. mája a potrvá do 21. mája 2011.Bratislava privíta predstaviteľov 7 krajín karpatského regiónu

13. 05. 2011, Enviroportal
Bratislava privíta predstaviteľov 7 krajín karpatského regiónu

Stretnutie venované Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) bude už o necelé 2 týždne (25. - 27. Mája) 2011 v Bratislave. Tretie stretnutie Konferencie zmluvných strán (COP3) má za cieľ prijať dva nové dodatky ku Karpatskému dohovoru. Ten gestoruje Ministerstvo životného prostredia SR. Zároveň Slovenská republika preberie predsedníctvo Karpatského dohovoru od Rumunskej republiky, ktoré potrvá do roku 2014.MŽP SR: Kontrolný deň v Krupine

13. 05. 2011, Enviroportal
MŽP SR:    Kontrolný deň v Krupine

Protihavarijné opatrenia, budovanie stabilizačno-drenážnych rebier na odvedenie povrchových a podzemných vôd zo zosunutého svahu v Krupine - to sú najdôležitejšie opatrenia podľa výsledkov prieskumných prác na zastabilizovanie postihnutého územia.Sviatok múzeí a galérií aj v rezorte životného prostredia

12. 05. 2011, Enviroportal
Sviatok múzeí a galérií aj v rezorte životného prostredia

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši - rezortné organizácie ministerstva životného prostredia - sa zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Návštevníci tak budú mať už túto sobotu možnosť zažiť výnimočnú atmosféru pri nočných prehliadkach expozícií. Pre najmenších sú pripravené rôzne hry a súťaže.Japonsko: Pracovníci vo Fukušime vstúpili do reaktorovej budovy číslo 1

09. 05. 2011, TASR
Japonsko: Pracovníci vo Fukušime vstúpili do reaktorovej budovy číslo 1

Tokio 9. mája (TASR) Pracovníci prevádzkovateľskej spoločnosti TEPCO vstúpili dnes skoro ráno miestneho času do reaktorovej budovy číslo 1 v poškodenej jadrovej elektrárni Fukušima-I. Ich úlohou je začať práce na obnovení chladiacich funkcií reaktora po zemetrasení a cunami z 11. marca, informovala televízia NHK.Ako sa separuje na Slovensku - dozvieme sa o 10 dní

06. 05. 2011, Enviroportal
Ako sa separuje na Slovensku - dozvieme sa o 10 dní

Takmer 60 predstaviteľov miest a obcí zareagovalo počas niekoľkých predchádzajúcich dní na oslovenie ministerstva životného prostredia v súvislosti s problematikou odpadov. Zlepšenie komunikácie, overenie si pokrytia trhu s odpadmi, resp. zbernými dvormi, ale aj získanie spoľahlivých údajov od primátorov či starostov miest a obcí Slovenska, to bol dôvod prečo minister životného prostredia József Nagy oslovil práve zástupcov samospráv.Európske solárne dni

06. 05. 2011, Enviroportal
Európske solárne dni

Počas prvých dvoch májových týždňov prebiehajú Európske solárne dni, ktoré odštartovali v 17 krajinách Európy a ich súčasťou je viac ako 5 000 akcií. Slovensko sa do kampane zapojilo po prvýkrát a záštitu nad ňou prebrala Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje.J. Nagy: Navrhnem parlamentu zrušenie ministerských rybárskych povoleniek

06. 05. 2011, Enviroportal, 1 komentár
J. Nagy: Navrhnem parlamentu zrušenie ministerských rybárskych povoleniek

Minister životného prostredia József Nagy dnes zverejnil zoznam všetkých nositeľov osobitných rybárskych povoleniek za rok 2011. Rozhodol sa tak urobiť po širšej konzultácii s odborníkmi na ochranu osobných údajov. "Vydávanie týchto osobitných povolení na rybolov som považoval za tradíciu, ktorá má síce symbolickú hodnotu, ale nádych elitárskej výsady. Asi pre niektorých nebudem sympatický, ale odmietam v tom pokračovať," povedal minister József Nagy.Bezplatné služby v oblasti environmentálnej legislatívy

05. 05. 2011, Enviroportal
Bezplatné služby v oblasti environmentálnej legislatívy

Európska komisia prostredníctvom BIC Bratislava - Enterprise Europe Network poskytuje bezplatne malým a stredným podnikom (MSP) kvalifikované služby v oblasti energetickej efektívnosti, systémov environmentálneho manažérstva (EMS) a chemickej legislatívy (REACH, CLP).Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku

04. 05. 2011, Enviroportal
Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku

Košice (3. mája 2011) Nezvyčajnú príležitosť pre záujemcov o domáce kompostovanie ponúkajú Priatelia Zeme - SPZ a Centrum environmentálnych aktivít, ktorí dnes vyhlasujú prvý ročník celoslovenskej súťaže Miss Kompost. Jej zmyslom je zvýšiť povedomie o kompostovaní ako súčasti moderného životného štýlu a tvorivosť ľudí pri využívaní biologického odpadu.« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »