Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pozvánka na 6. ročník International Slovak Biomass Forum

Pozvánka na 6. ročník International Slovak Biomass Forum

01. 02. 2007, Enviroportal
Pozvánka na 6. ročník International Slovak Biomass Forum

Energetické centrum Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia a European Renewable Energy Council organizujú pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Združenia miest a obcí Slovenska šiesty ročník medzinárodnej konferencie International Slovak Biomass Forum (ISBF). Dlhodobým zámerom konferencie ISFB je spropagovať využívanie biomasy ako reálnej alternatívy fosílnych palív. Biomasa má potenciál výrazne znížiť emisie skleníkových plynov a zároveň aj závislosť Slovenska od dovozov primárnych energetických zdrojov.


Biomasa - príležitosť pre podnikanie, pre rozvoj obcí a miest a pridaná hodnota pre pôdohospodárstvo.


Tento ročník konferencie bude reflektovať aktuálne zmeny v energetike na Slovensku, aj v celej Európe, témou: Biomasa - príležitosť pre podnikanie, pre rozvoj obcí a miest a pridaná hodnota pre pôdohospodárstvo, so snahou upriamiť pozornosť na možnosti využitia biomasy v komunálnej sfére a na potenciál biomasy v agrosektore. ISBF 2007 sa zameria na hlavné legislatívne, finančné a procesné bariéry v slovenskom trhovom prostredí.

Zámerom konferencie je nájsť riešenia na ich prekonanie. Prednesené príspevky priblížia reálne trhové podmienky a poskytnú praktické informácie a skúsenosti s využívaním rôznych foriem biomasy na výrobu tepla či elektriny. Samostatnou témou ISBF bude potenciál biomasy v pôdohospodárstve. V kontexte možností získať prostriedky zo štrukturálnych a komunitárnych fondov EÚ, prostredníctvom verejno - súkromných partnerstiev alebo úverov z finančných inštitúcií sa ISBF 2007 zameria aj na financovanie investičných zámerov. Zvláštnu pozornosť dostane táto problematika z pohľadu miest, obcí, podnikateľských subjektov a neziskových organizácií. Účastníci a prednášajúci dostanú možnosť informovať a získať aktuálne informácie o využívaní biomasy, jej perspektívach a trhových trendoch. Významný priestor bude patriť aj diskusii a komunikácii medzi aktérmi trhu s biomasou.

Ambíciou konferencie ISFB 2007 je:

  • spojiť záujmové skupiny,
  • spoznať a pomenovať nedostatky,
  • prispieť k výraznému zvýšeniu podielu biomasy na energetickej spotrebe Slovenska.


Prednášať a moderovať budú výrobcovia technológií, odborníci z oblasti využívania biomasy, energetické spoločnosti, projektoví manažéri, investori. Nebudú medzi nimi chýbať ani predstavitelia Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Doplnia ich zástupcovia príslušných slovenských ministerstiev, implementačných agentúr a koneční spotrebitelia - miestne samosprávy či podnikatelia.
Súčasťou programu ISBF 2007 je aj exkurzia (Výroba tepla a elektriny zo slamy) do Třebíče v Českej republike, ktorá ponúkne prehliadku jedinečnej kogeneračnej jednotky, v ktorej sa na jednom mieste súčasne ako palivo využíva drevo aj slama.

Stiahnite si program a bližšie informácie o International Slovak Biomass Forum 2007


International Slovak Biomass Forum 2007 sa uskutoční v dňoch 19. - 20. februára 2007 v City Hoteli Bratislava.

Informácie a elektronickú prihlášku na ISBF2007 nájdete na webovej stránke Energetického centra Bratislava.


Komentáre: Pozvánka na 6. ročník International Slovak Biomass Forum

Ešte nebol pridaný žiadny komentár