Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na...

Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na...

08. 02. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na...

Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel, nadväzuje na zákon č. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dňa 1. marca 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Prijatím zákona sa zabezpečilo prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti. Predmetom zákona je taktiež úprava nakladania so starými vozidlami.

Na predmetné ustanovenia zákona nadväzuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel (ďalej len "vyhláška"), účinná od 1. apríla 2004. Vzhľadom na to, že v rámci komunitárneho práva bolo prijaté nové Rozhodnutie Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, bolo potrebné, aby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pristúpilo k vypracovaniu návrhu novely vyhlášky reagujúcemu na zmenu znenia prílohy II smernice EP a Rady 2000/53/ES. Prax ukázala, že je potrebné vyhlášku rozšíriť o detailnejšiu úpravu vedenia evidencie.


Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 26. 02. 2007

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentáre: Pripomienkové konanie: Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na...

Ešte nebol pridaný žiadny komentár