Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

16. 03. 2007, Enviroportal
LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

Košice 13. marca (Lesoochranárske zoskupenie VLK) - Lesoochranárske zoskupenie VLK upozorňuje na to, že v Tatranskom národnom parku sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody.

Lesoochranárske zoskupenie VLK podalo v utorok na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP) v Košiciach podnet na prešetrenie porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s ťažbou realizovanou v 1 314 porastoch TANAPu. Informoval o tom Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

"Ako účastník konaní, v ktorých príslušné úrady štátnej správy životného prostredia rozhodujú o udeľovaní súhlasov na zásahy do biotopov európskeho alebo národného významu a udeľovaní výnimiek z podmienok ochrany chránených druhov živočíchov, má LZ VLK za to, že ťažba bola vykonaná bez súhlasu na takýto zásah, pričom existuje podozrenie, že v mnohých prípadoch došlo k likvidácii špecifickej štruktúry biotopov a dočasnému zániku jeho funkcií. Takisto sa ťažilo bez udelenia výnimky z podmienok ochrany chránených druhov živočíchov, o ktorej udelení rozhoduje MŽP SR," uviedol v tejto súvislosti Juraj Lukáč.

V súvislosti s týmto podaním sa LZ VLK dožaduje v centrále SIŽP v Bratislave vyšetrenia zastavenia konania proti Štátnym lesom TANAPu, ktoré viedol košický inšpektorát SIŽP na podnet LZ VLK. 7. júna 2005 VLK upozornil inšpekciu na ťažbu v Národnej prírodnej rezervácií Tichá dolina. Následný štátny dozor potvrdil, že Štátne lesy TANAP zasiahli do biotopu národného významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody. Napriek tomu SIŽP Košice nechala vyhotoviť dva odborné posudky stavu biotopu a po vyhodnotení ich záverov zastavila konanie kvôli tomu, že "dôvod na konanie odpadol". VLK napadol toto rozhodnutie z dôvodu, že inšpekcia nerozhodla o predmete podania, ktorý bol jednoznančný: Zásah do biotopu bez súhlasu orgánu ochrany prírody.

O obidvoch podaniach budú zástupcovia VLKa osobne informovať zástupcu Európskej komisie Ladislava Miku, riaditeľa DG Environment, ktorý bude účastníkom konferencie Podkôrny hmyz, jeho vplyv na lesné ekosystémy v chránených územiach a možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri ochrane prirody a krajiny; konferencia sa uskutoční 18. až 20. marca 2007 v Podbanskom.

Zdroj: Lesoochranárske zoskupenie VLK

Komentáre: LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

rybar
Aj pre VLK a vykonaj nápravu
16.03.07 14:44
Enviro
na margo rýb a združení
16.03.07 17:56