Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

19. 03. 2007, Enviroportal
Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

Bratislava 16. marca (Občianske združenie ZA MATKU ZEM) - Občianske združenie ZA MATKU ZEM vníma rozhodnutie Európskej rady s rozpakmi. Na jednej strane sú celkom pozitívne prijaté záväzné ciele pre zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % a podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo výške 20 % v roku 2020, na druhej strane však pripomíname, že skutočne realizovateľný potenciál OZE je oveľa vyšší než schválených 20 %.
Zníženie emisií CO2 o 20 % oproti roku 1990 je pre západnú Európu možno zaujímavým cieľom, ale pre ochranu životného prostredia na Slovensku nevýznamnou dohodou, keďže Slovensko už tento cieľ splnilo prirodzenou likvidáciou ťažkého priemyslu z čias komunizmu. ZA MATKU ZEM by privítalo väčší tlak na Vládu SR vo veci znižovania skleníkových emisií. Doteraz prakticky jediné, čo nová Vláda SR podnikla, bola historicky prvá žaloba na Európsku komisiu kvôli kvótam produkcie CO2, pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR. MŽP SR viac vystupuje ako obhajca znečisťovateľov životného prostredia ako ministerstvo, ktoré má chrániť prírodu.

Cieľ 20 % z OZE v roku 2020 sa pre mnohých slovenských politikov zdá ako nereálny cieľ, čo naznačuje smerovanie politiky väčšiny strán. "Nereálny cieľ je to iba v prípade, že vládnuce politické subjekty majú iba minimálny záujem o rozvoj alternatívnych zdrojov," povedal Pavol Široký, koordinátor Programu Energia, o. z. ZA MATKU ZEM. "Podľa našej organizácie mohlo Slovensko tento cieľ splniť už v roku 2010, keby za posledných 15 rokov vládne garnitúry urobili aspoň niečo pre rozvoj OZE," dodal Široký.

Dohodu vníma ZA MATKU ZEM ako príležitosť konečne naštartovať rozvoj alternatívnych zdrojov. Záväzok 20 % z OZE v roku 2020 ako priemer celej únie a nie priemer každej krajiny však vnímame ako možnosť vlády Róberta Fica vyhnúť sa zodpovednosti za nevyužívaný potenciál OZE. Záväzok pre každú krajinu by bol silnejším tlakom na vlády krajín východnej Európy, kde je vplyv jadrového priemyslu na politiku veľmi silný.

Za negatívny výsledok rokovaní považujeme rozhodnutie rady o jadrovej energetike, ktorá bola politikmi uznaná za zdroj s nízkymi emisiami CO2. Na druhej strane však pripomíname, že rada charakterizovala jadrovú energiu ako zdroj, ktorý "môže" prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov". Z toho vyplýva, že aj Rada EU uznala, že mnohé nevyriešené problémy jadrovej energetiky môžu v konečnom dôsledku znamenať navýšenie emisií CO2. Jadrové elektrárne produkujú minimálne množstvo CO2, ale iba počas svojej prevádzky. Jadro je energeticky náročné nielen na výrobu, ťažbu a spracovanie uránu, výrobu paliva, ale aj na likvidáciu elektrární a bezpečné uloženie rádioaktívnych odpadov. Energie, ktoré sa na tieto účely spotrebúvajú, väčšinou pochádzajú z fosílnych zdrojov.Zdroj: O. z. ZA MATKU ZEM

Občianske združenie ZA MATKU ZEM - Očianske združenie ochrancov životného prostredia a ľudských práv, ktoré sa venuje problémom energetiky, ako sú obnoviteľné zdroje energie, úspory energie, jadrová energetika, klimatické zmeny...

Komentáre: Za matku Zem: Európska rada s rozpačitým výsledkom

fontanna312
peas
08.01.09 10:45