Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej Rady UN Habitat 16. až 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika

Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej Rady UN Habitat 16. až 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika

29. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej Rady UN Habitat 16. až 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika

Bratislava 28. marca (MŽP SR) - Materiál sa predkladá ako iniciatívny materiál v dôsledku potreby schválenia účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej rady UN Habitat v dňoch 16. - 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika.


UN Habitat je program OSN pre ľudské sídla, ktorému Valné zhromaždenie OSN udelilo mandát podporovať sociálne a environmentálne trvalo udržateľný rozvoj miest, s cieľom vytvoriť adekvátne prístrešie pre všetkých. Riešenie tejto myšlienky v praxi je rozdelené do viacerých čiastkových krokov - zabezpečenie primeraného prístrešie pre všetkých, trvalo udržatelné ľudské sídla, participácia, rovnosť pohlaví, financovanie bývania a ľudských sídel, medzinárodná spolupráca. Má nezastupiteľný význam pri ochrane a zlepšovaní stavu ľudských sídel. Vrcholným orgánom je Riadiaca rada, ktorú volí Valné zhromaždenie OSN. Medzi ďalšie orgány patria Výbor stálych predstaviteľov (CPR), Bureau, subsidiárne orgány a pracovné skupiny.

V zmysle platného štatútu má Riadiaca rada v súčasnosti 58 volených členov, ktorí zastupujú päť regionálnych skupín (16 členov - Afrika, 13 - Ázia, 6-východná Európa, 10 - Južná Amerika a Karibská oblasť, 13 - západná Európa a ostatné štáty). V súčasnosti sú za východoeurópsku skupinu členmi Riadiacej rady Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Ruská federácia a Slovensko.

Posledné, 20. zasadnutie Riadiacej rady sa uskutočnilo 4. až 8. apríla 2005. Nosným pilierom 21. zasadnutia UN Habitat v dňoch 16. - 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika, budú najmä otázky súvisiace s predkladanými 6 rezolúciami, najmä Strednodobá stratégia a inštitucionálny plán pre UN-Habitat na obdobie 2008-2013. Rokovanie bude prebiehať v pléne a vo výboroch (Committee of the Whole, Session Committees), v ktorých sa budú podrobne prerokovávať programové, administratívne a rozpočtové otázky. Súčasťou zasadania budú aj neformálne konzultácie regionálnych skupín (africká, latinskoamerická, ázijská, západoeurópska a východoeurópska).

Náklady na účasť delegácie SR budú hradené z rozpočtov jednotlivých vysielajúcich organizácií.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MŽP SR.
Termín pripomienkovania: 04. 04. 2007

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentáre: Pripomienkové konanie: Návrh účasti delegácie SR na 21. zasadnutí Riadiacej Rady UN Habitat 16. až 20. apríla 2007 v Nairobi, Kenská republika

Ešte nebol pridaný žiadny komentár