Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Školy sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka

Školy sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka

29. 03. 2007, Enviroportal
Školy sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka

Tulčík 28. marca (Nadácia Zelená nádej a Lesoochranárske zoskupenie VLK) - Nadácia Zelená nádej a Lesoochranárske zoskupenie VLK vyhlásili 5. ročník súťaže o Lesoochranársku školu roka 2007, do ktorej sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy na Slovensku.
Do súťaže sa jednotlivé školy môžu zapojiť tak, že v priebehu apríla, mesiaca lesov, uskutočnia aktivity, ktoré budú zamerané na spoznávanie lesov a ich ochranu. Cieľom súťaže je rôznymi formami upozorniť na cenné lesy v okolí, chránené i nechránené, na rozdiely medzi prirodzenými a umelými lesmi, na súvislosti medzi nadmerným vyrubovaním lesov a jeho následkami i na rôzne možnosti pomoci lesom.

V minulých ročníkoch sa do súťaže zapojilo viac ako 170 škôl. Študenti i pedagógovia organizovali vychádzky do lesa, monitorovali stav lesov vo svojom okolí, organizovali prednášky a besedy s lesníkmi i členmi ochranárskych organizácií, premietali filmy s tematikou lesov, robili nástenky na školách, rôzne seminárne práce na tému ochrany lesov, zber papiera a tiež pomáhali na informačných stánkoch organizovaných LZ VLK.

Okrem už spomínaných aktivít, študenti môžu pomôcť pri značení hraníc prírodných rezervácií vo svojom okolí. Ak pri svojich monitorovacích vychádzkach narazia na podozrivé činnosti, tieto nech oznámia organizátorom súťaže. Školy sa tiež môžu zapojiť do akcie Lesoochranárskeho zoskupenia VLK "Kúp si svoj strom" a pomôcť tak rozširovať prvú súkromnú rezerváciu Vlčia v Čergove. Za tisíc korún sa stanú symbolickým vlastníkom stromu v tejto rezervácii.

Organizátori Nadácia Zelená nádej a Lesoochranárske zoskupenie VLK pošlú školám na požiadanie letáky o súťaži; prihlášky s popisom aktivít a ich zdokumentovaním môžu školy zasielať do 18. mája 2007 na adresu Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27. O víťazoch bude rozhodovať porota zložená zo zástupcov Nadácie Zelená nádej, LZ VLK a štátneho podniku Lesy SR.

Odmenou pre najlepšiu základnú školu bude pol tony zošitov z recyklovaného papiera od spoločnosti NOTES a pre najlepšiu strednú školu zahrá svoj živý koncert skupina Hudba z Marsu. Koncert sa bude konať koncom júna v meste, kde sídli víťazná škola. Študenti, ktorí sa o víťazstvo školy najviac zaslúžia, získajú knižné tituly z vydavateľstva ABIES a CD venované skupinou.

Zdroj: Nadácia Zelená nádej a Lesoochranárske zoskupenie VLK

Komentáre: Školy sa môžu zapojiť do súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka

Ešte nebol pridaný žiadny komentár