Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

31. 03. 2007, Enviroportal
Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky malo predložiť v marci 2007 na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh nariadenia vlády SR o tvorbe národnej rezervy a prerozdeľovaní národnej rezervy prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz.
V rokoch 2005 a 2006 bola podpora chovu dojčiacich kráv realizovaná prostredníctvom prémiových práv. Slovenská republika získala v rámci negociácií 28 080 prémiových práv na chov dojčiacich kráv, z ktorých v roku 2005 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky rozdelilo len 26 055 prémiových práv, ale v roku 2006 bolo potrebné prerozdeliť ešte minimálne 4 500 prémiových práv, nakoľko stavy kráv v systéme chovu dojčiacich kráv vzrástli. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky preto v roku 2006 prerozdelilo všetky prémiové práva.

Na chov oviec a kôz disponuje Slovenská republika 305 756 prémiovými právami. V roku 2005 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky rozdelilo 251 974 prémiových práv a v roku 2006 ešte 26 321 prémiových práv.

Na základe uvedených skutočností Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky navrhovalo do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 úlohu vypracovať návrh všeobecne záväzného právneho predpisu o tvorbe národnej rezervy a prideľovaní národnej rezervy prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz a o prevode, prechode, darovaní a dedení prémiových práv. Národná rezerva sa musí tvoriť povinne, avšak z dôvodu rozhodnutia o podpore chovu hovädzieho dobytka, teda aj dojčiacich kráv, oviec a kôz, formou podpory tzv. veľkou dobytčou jednotkou by bolo prijatie právneho predpisu pre chovateľov zmätočné a vyvolávalo by potrebu podporovateľnosti držiteľov a potencionálnych nadobúdateľov prémiových práv nad rámec podpory formou veľkej dobytčej jednotky, čo je z dôvodu zamedzenia zdvojeného podporovania neprípustné.

Nakoľko pre získanie podpory na chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz nebudú musieť byť žiadatelia od roku 2007 držiteľmi prémiových práv na chov dojčiacich kráv, oviec a kôz navrhuje sa zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec 2007 z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007.

Stiahnite si Materiál na pripomienkové konanie za rezort MP SR.
Termín pripomienkovania: Do 04. 04. 2007

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Komentáre: Pripomienkové konanie: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci marec z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

Ešte nebol pridaný žiadny komentár