Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Energia pre 600 000 domácností

Energia pre 600 000 domácností

02. 04. 2007, Enviroportal
Energia pre 600 000 domácností

Veterné elektrárne by mohli v horizonte šiestich rokov produkovať elektrickú energiu až pre 600-tisíc slovenských domácností. Na základe doterajších meraní a skúseností je totiž možné odhadnúť reálne využiteľný potenciál veternej energie v SR, v horizonte do roku 2013, v objeme približne 620 MW inštalovaného výkonu. Pri spomínanom objeme môžu veterné elektrárne vyrobiť 1,3 terrawatthodiny elektrickej energie.
"Tento potenciál je možné inštalovať s ohľadom na súčasnú dostupnosť technológie, existujúcu infraštruktúru, bezpečnosť rozvodných sietí a to všetko pri dodržaní prísnych opatrení na ochranu životného prostredia," konštatoval predseda Združenia pre veternú energiu Slovenska Patrik Križanský.
Potenciál veternej energie, s ktorým ZVES kalkuluje, je možné využívať pri plnom rešpektovaní jestvujúcich národných parkov, chránených krajinných oblastí, významných migračných ciest vtákov a území výskytu netopierov.

"Domáce obnoviteľné zdroje energie, vrátane energie vetra, predstavujú perspektívny energetický zdroj. Na Slovensku sú dnes v prevádzke veterné elektrárne s inštalovaným výkonom len 5 MW. V rozvoji veternej energie teda za okolitými krajinami výrazne zaostávame. Všetci naši susedia, vrátane Ukrajiny, majú minimálne desaťnásobne viac inštalovaného výkonu ako my," povedal podpredseda ZVES Daniel Szabo. Ako dodal, energetická sebestačnosť našej krajiny by mala byť postavená na vyváženom energetickom mixe, ktorý by efektívne využil domáci potenciál obnoviteľných zdrojov.

Výroba elektriny z vetra by v roku 2013 mala tvoriť necelé štyri percentá predpokladanej výroby elektrickej energie v SR. Pri takomto inštalovanom výkone (620 MW) a tomu zodpovedajúcej výrobe elektriny z veternej energie (1,3 tWh), by podľa prepočtov ZVES-u nehrozili žiadne negatívne dopady na prenosovú sústavu.

Záujem o budovanie veterých elektrární v SR majú tak domáci, ako aj zahraniční investori. Podnikatelia však stále narážajú na problémy v byrokracii pri vydávaní povolení a chýbajúcu legislatívu na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie. "Od štátu žiadame len prípravu vhodnej, so susednými krajinami porovnateľnej legislatívy. Financovanie projektov si na bežnom komerčnom základe zabezpečí samotný podnikateľský sektor. Ak vláda vytvorí vhodný podnikateľský rámec v sektore obnoviteľných zdrojov energie, sme schopní výrazne prispieť k riešeniu nedostatku elektriny, ktorý hrozí v najbližších rokoch," povedal predseda ZVES Patrik Križanský.

Komentáre: Energia pre 600 000 domácností

hura
hurra veterne elektrarne
06.01.08 23:44