Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » O aktuálnych problémoch v ochrane lesa sa bude hovoriť 12. apríla vo Zvolene

O aktuálnych problémoch v ochrane lesa sa bude hovoriť 12. apríla vo Zvolene

10. 04. 2007, Enviroportal
O aktuálnych problémoch v ochrane lesa sa bude hovoriť 12. apríla vo Zvolene

Zvolen 4. apríl - Stredisko lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra vo Zvolene organizuje každoročne v apríli mesiaci lesov odborné podujatia. 12. apríla sa v Aule Technickej univerzity vo Zvolene uskutoční seminár Aktuálne problémy v ochrane lesa 2007.Medzinárodný seminár bude dobrou príležitosťou na výmenu skúseností s ochranou lesa v okolitých krajinách. Poskytne účastníkom aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa v roku 2006 na Slovensku, v Poľsku a Českej republike.
Účastníci sa dozvedia o stave populácie podkôrneho hmyzu dva roky po kalamite Alžbeta a o najnovších poznatkoch a výsledkoch výskumu vo vzťahu k zlepšeniu zdravotného stavu a stability lesných ekosystémov.

Seminár je určený širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, lesníckych inštitúcií a ďalším záujemcom.

Organizátori

Podujatie organizuje Národné lesnícke centrum ako nástupnícka organizácia Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen.
Odborným garant: prof. Ing. Július Novotný. CSc., generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra.
Odborní konzultanti: Ing. Milan Zúbrik, PhD. riaditeľ NLC - Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Ing. Martin Moravčík, CSc., námestník riaditeľa NLC - LVÚ Zvolen.
Organizačný garant: Ing. Andrej Kunca, PhD. vedúci Strediska lesníckej ochranárskej služby NLC v Banskej Štiavnici.


Z programu

Program seminára otvorí o 9.00 hod. v Aule technickej univerzity vo Zvolene prof. Novotný a príhovor bude mať minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.
Potrebné opatrenia na zabránenie šírenia biotických škodlivých činiteľov a požiarov v lesoch budú prezentovať zástupcovia MP SR, Ing. Marián Ondrejčák, Ing. Pavel Toma a Ing. Juraj Balkovič. Stratégiu rozvoja štátneho podniku Lesy SR predstaví generálny riaditeľ podniku doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Po prestávke sa bude hovoriť o problémoch ochrany lesa v roku 2006. Následky orkánu Kyrill v lesných porastoch v Českej republike predstaví Ing. Miloš Knížek, PhD. Od Dr. Wojciecha Grodzkehosa účastníci dozvedia o ohrození horských lesov Poľska v roku 2006.
Pracovníci Lesníckej ochranárskej služby budú informovať o prognóze vývoja podkôrnikov pre rok 2007, expanzii lykožrúta severského na Slovensku, monitoringu zdravotného stavu lesov a využití GIS pri analýze stavu zveri v poľovných revíroch.

Seminár sa koná pod záštitou sekcie lesníckej MP SR.

Zdroj: Národné lesnícke centrum Zvolen

Komentáre: O aktuálnych problémoch v ochrane lesa sa bude hovoriť 12. apríla vo Zvolene

Ešte nebol pridaný žiadny komentár