Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007

Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007

30. 04. 2007, Enviroportal
Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007

Tretí ročník najväčšej ekologickej výstavy na Slovensku Recyklácia a zhodnocovanie odpadov R.I.S., sa uskutočnil v dňoch 24. - 27. apríla 2007 v Banskej Bystrici.Výstavy sa zúčastnilo 62 subjektov z oblasti odpadového hospodárstva, čo predstavuje 31% nárast oproti minulému roku. Okrem slovenských spoločností sa mohli návštevníci stretnúť aj s firmami zo zahraničia (Rakúsko, Česká republika). Skladbu vystavovateľov doplnila prezentácia združení kolektívneho zberu.

Počas výstavy sa konal odborný program pod spoločným názvom Odpad ako surovina:

 • 24.4. - HNClub (Klub Hospodárskych novín) na tému Recyklácia a odpadové hospodárstvo.
  Hosťami boli:
  - Jaroslav Jaduš, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
  - Juraj Dlhopolček, predseda správnej rady Recyklačného fondu
 • 24.4. - Seminár Cena za ekodizajn, nultý ročník.
  Cieľom tohto podujatia bolo založiť tradíciu oceňovania environmentálne prijateľných riešení dizajnu a motivovať dizajnérov k väčšiemu záujmu o ekologické súvislosti v dizajnérskej činnosti.
 • 24.4. - Slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka súťaže Najlepšia prezentácia dosiahnutého pokroku v recyklácii a zhodnocovaní odpadov.
  Hlavnú cenu získala spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Banská Bystrica za vybudovanie technologickej linky na zhodnocovanie odpadu z chladiacich a mraziacich zariadení a svetelných zdrojov s obsahom ortuti. Linka predstavuje komplexný uzavretý systém zhodnocovania na princípe kryokondenzácie za prítomnosti dusíka v celom procese spracovania. Čestné uznanie dostala spoločnosť KURUC COMPANY s r.o., Veľké Lovce za netradičné materiálové zhodnocovanie odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov ako plnohodnotnej náhrady tepelno-izolačných stavebných panelov.
 • 25.4. - Celoslovenská konferencia Environmentálne technológie a ich využívanie v zhodnocovaní odpadov (vydaný aj zborník prednášok).
  Registrovalo sa 130 poslucháčov z radov odbornej verejnosti (predstavitelia miest a obcí a spoločností z OH). Konferencia bola zameraná na inovatívne riešenia v oblasti recyklácie odpadov. V prípade záujmu Vám organizátor podujatia BB EXPO spol. s r.o. zašle cenník v elektronickej podobe.
 • 27.4. - Akademický deň - Mladí separujú.
  Bol zameraný na mladšiu generáciu a pedagógov stredných a vysokých škôl s cieľom osvety a zavedenia zberu a triedenia odpadu na školách. Počas tohto dňa sa uskutočnili tri prednášky, ktoré boli plne obsadené.


Posledný deň výstavy, piatok 27. 4. 2007 sa uskutočnila tlačová konferencia ZMOSu a Recyklačného fondu, na ktorej sa stretli vrcholní predstavitelia obidvochNa výstave R.I.S. 2007 organizácií.

Na výstave R.I.S. aj v tomto roku pôsobilo improvizované štúdio Slovenského rozhlasu, Rádio Regina, v ktorom sa uskutočnili živé rozhovory na témy životného prostredia a odpadov.

Výstava R.I.S. bola organizovaná v spolupráci s Recyklačným fondom a je tematicky prepojená so súbežnými podujatiami:

- 10. medzinárodný veľtrh stavebníctva FOR ARCH SLOVAKIA (stavebný odpad, čističky odpadových vôd)
- 6. výstava regionálneho rozvoja FOR REGION (odpadové hospodárstvo v komunálnej sfére - kompostovanie, skládky)
- 3. výstava ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ (komunálna technika a stroje)
- výstava OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE


Na záver je dôležité spomenúť niekoľko štatistických údajov.
Na výstavách sa spoločne predstavilo 286 vystavovateľov na čistej výstavnej ploche 5638 m2. Výstavisko navštívilo 31 000 návštevníkov, čo svedčí o vzrastajúcom dopyte ľudí po výrobkoch, službách a informáciách i o napredovaní rozvoja regiónu stredného Slovenska. Výstavu R.I.S. navštívilo takmer 1500 odborníkov z oblasti životného prostredia, predstaviteľov spoločností podnikajúcich v OH, podnikových ekológov, predstaviteľov štátnej a verejnej správy (krajské a obvodné úrady žp).

Z ankety uskutočnenej v posledný deň podujatia vyplynulo, že 95% vystavovateľov uvažuje o účasti na štvrtom ročníku výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov R.I.S. Z tohto podnetu očakáva organizátor výstavy v nasledujúcom roku opäť zvýšený záujem firiem o prezentáciu a teší sa na stretnutie so všetkými zainteresovanými na najbližšom ročníku.
ZDROJ: BBEXPO spol. s r.o.

Komentáre: Ohliadnutie sa za 3. ročníkom výstavy R.I.S. 2007

Ešte nebol pridaný žiadny komentár