Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Environmentálna regionalizácia SR

Environmentálna regionalizácia SR

18. 01. 2010, Enviroportal
Environmentálna regionalizácia SR

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky predstavuje prierezový zdroj informácií o stave životného prostredia (ŽP) v SR a je určená odborníkom ako aj širokej verejnosti.

Výstupy z environmentálnej regionalizácie sú aktualizované a prezentované každoročne v publikácii Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky a v nepravidelných intervaloch v informačnej brožúre (v rokoch 2002, 2008 a 2010). V zmysle dokumentu Implementácia Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MŽP SR z roku 2010 bude naďalej prebiehať aktualizácia hodnotení stavu ŽP vo forme environmentálnej regionalizácie SR, ktorú možno charakterizovať ako jednu z podmienok zlepšovania informovanosti verejnosti o environmentálnej situácii v SR a ako súčasť snáh o tvorbu ucelených informačných systémov environmentalistiky.

Dokument predstavuje súbory analytických máp za zložky ŽP a rizikové faktory − ovzdušie, voda, horninové prostredie, pôda, biota a krajina a odpady. Záverečná časť prierezovo hodnotí stav ŽP na Slovensku, v rámci ktorého dochádza k vymedzeniu akostne odstupňovaných regiónov environmentálnej kvality od prostredia vysokej kvality až po silne narušené prostredie v zaťažených oblastiach SR.

Publikovaním Environmentálnej regionalizácie SR sa napĺňajú ustanovenia čl. 45 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, osobitne zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Enviroportál vám ponúka na stiahnutie plné znenia dokumentov za roky 2002, 2008 a 2010.

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2002
Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2008
Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2010
Text dokumentu

Stiahnúť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť OVZDUŠIE

Stiahnúť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť VODA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť HORNINY

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť PÔDA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť BIOTA A KRAJINA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť ODPADY

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť SYNTÉZA

Stiahnuť plné znenieStiahnuť plné znenie

Text dokumentu

Stiahnúť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť OVZDUŠIE

Stiahnúť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť VODA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť HORNINY

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť PÔDA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť BIOTA A KRAJINA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť ODPADY

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť ENVIRONMENTÁLNA KVALITA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie

Text dokumentu

Stiahnúť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť OVZDUŠIE

Stiahnúť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť VODA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť HORNINY

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť PÔDA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť BIOTA A KRAJINA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť ODPADY

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


Časť ENVIRONMENTÁLNA KVALITA

Stiahnuť plné znenie Stiahnuť plné znenie


ZDROJ: SAŽP - Centrum hodnotenia environmentálnej kvality regiónov

Komentáre: Environmentálna regionalizácia SR

Ešte nebol pridaný žiadny komentár