Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Začne vychádzať spravodajca SEA/EIA

Začne vychádzať spravodajca SEA/EIA

06. 05. 2009, Enviroportal
Začne vychádzať spravodajca SEA/EIA

Od júna 2009 začne vychádzať Spravodajca SEA/EIA, ktorý bude zameraný na problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Pilotné 2 čísla Spravodajcu boli vydané v roku 2008 v rámci projektu "Dobudovanie informačného systému pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie - časť strategické environmentálne hodnotenie", ktorý bol financovaný Európskou úniou prostredníctvom Prechodného fondu (UIBF) 2005.
Sú verejne prístupné na adrese http://eia.enviroportal.sk/info/metodicke-prirucky.

Cieľom časopisu je približovať aktuálne informácie na národnej úrovni, výklady a skúsenosti s uplatňovaním Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuálne relevantné medzinárodné informácie a skúsenosti s cezhraničnými vplyvmi
Priestor bude vytvorený aj pre právne poradenstvo so zameraním na právny výklad vybraných ustanovení.
Časopis bude vychádzať dvakrát ročne.
Dúfame, že toto periodikum si nájde svoje stále miesto medzi účastníkmi procesu posudzovania vplyvov na ŽP a stane sa cenným informačným zdrojom slúžiacim pre ďalšie skvalitňovanie predmetného procesu.
Zdroj: SAŽP - Centrum rozvoja environmentalistiky

Komentáre: Začne vychádzať spravodajca SEA/EIA

Ešte nebol pridaný žiadny komentár