Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Vyšlo druhé číslo Spravodajcu SEA/EIA

Vyšlo druhé číslo Spravodajcu SEA/EIA

26. 01. 2010, Enviroportal
Vyšlo druhé číslo Spravodajcu SEA/EIA

V tomto rozsiahlejšom čísle Spravodajcu SEA/EIA 2/2009, ktoré je venované 15. výročiu účinnosti zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike, sme sa rozhodli doplniť mozaiku článkov zaoberajúcich sa uplatňovaním procesu EIA/SEA na Slovensku, ktorú sme začali tvoriť v predchádzajúcich číslach. Samozrejme, ani v tomto čísle nechýbajú aktuality, ktoré sa v priebehu posledného polroka na scéne EIA/SEA udiali.

Tak ako aj v predchádzajúcom čísle, aj v tomto pokračujeme v uverejňovaní metodických postupov v EIA, tentoraz pri hodnotení variantov líniových stavieb. Prvýkrát v časopise uverejňujeme rubriku: Právnické okienko, v ktorom sa chystáme poskytovať pomoc pri aplikácii zákona v praxi. Teraz je venované zmenám činnosti. Pri tejto príležitosti by sme vás tiež chceli vyzvať, aby ste nám napísali o vašich problémoch s uplatňovaním zákona, ktoré sa pre vás pokúsime vyriešiť za pomoci tvorcov zákona a ďalších odborníkov. Veríme, že ich uverejnením prispejeme k správnej a jednoznačnej aplikácii zákona v praxi.

Kontaktná adresa:
Centrum rozvoja environmentalistiky - SAŽP
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
E-mail: eia@sazp.sk

Stiahnite si: Spravodajca SEA/EIA, 2/2009

Terénna obhliadka. (Foto: K. Kováčová)
 Terénna obhliadka. (Foto: K. Kováčová) 
EUROPA SHOPPING CENTER lokalita pred ...
 EUROPA SHOPPING CENTER lokalita pred ... 
a po realizácii. (Foto: M. Ponišl)
 a po realizácii. (Foto: M. Ponišl) 

Komentáre: Vyšlo druhé číslo Spravodajcu SEA/EIA

Ešte nebol pridaný žiadny komentár