Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Slovensko ako pozitívny príklad v hodnotení krajín poskytujúcich environmentálne dáta

Slovensko ako pozitívny príklad v hodnotení krajín poskytujúcich environmentálne dáta

16. 05. 2005, Enviroportal
Slovensko ako pozitívny príklad v hodnotení krajín poskytujúcich environmentálne dáta

Na pravidelnom stretnutí zástupcov členských krajín Európskej environmentálnej agentúry (EEA) konanom v dňoch 10.-12. 5. 2005 v Kodani, EEA prezentovala Slovensko ako pozitívny príklad v hodnotení krajín poskytujúcich environmentálne dáta pre potreby správ o stave životného prostredia a vývojových scenárov na európskej úrovni. Slovensko z 25% v roku 2000 zlepšilo svoje hodnotenie na 72% za rok 2003 ako výsledok systematického prístupu pri implementácii európskej legislatívy v oblasti životného prostredia.

Podrobnejšie informácie o hodnoteniach jednotlivých krajín zapojených do Prioritných dátových tokov EEA (Priority Data Flows), predbežné hodnotenie pre rok 2004 a podrobné kritéria hodnotenia sú dostupné na stránke Európskej informačnej a monitorovacej siete EIONET ( European Environment Information and Observation Network).


Hodnotenie krajín EEA v PDF (Prioritné dátové toky) v rokoch 2000-2003.
Slovensko z 25% v roku 2000 zlepšilo svoje hodnotenie na 72% za rok 2003.

Komentáre: Slovensko ako pozitívny príklad v hodnotení krajín poskytujúcich environmentálne dáta

Ešte nebol pridaný žiadny komentár