Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Podpora alternatívnych druhov dopravy v meste Martin

Podpora alternatívnych druhov dopravy v meste Martin

13. 04. 2010, Enviroportal
Podpora alternatívnych druhov dopravy v meste Martin

Martin 13. apríla (MsÚ Martin) Cieľom európskeho projektu PRO.MOTION na území mesta Martin je rozvoj alternatívnych druhov dopravy šetrných k životnému prostrediu. Mesto sa aktívne zapojilo do projektu v roku 2007, jeho ukončenie je naplánované na tento rok.

V Martine sa v rámci tohto projektu rieši prepojenie mestskej časti Záturčie s centrom mesta a s ostatnými funkčnými zónami. Situovanie obytnej zóny Záturčie v rámci územia mesta Martin a jej vzdialenosť od centra mesta a od ostatných cieľových funkčných zón mesta z hľadiska dochádzky vyžaduje využívanie dopravných prostriedkov. V súčasnosti na spojenie zóny Záturčie s cieľovými časťami mesta je využívaná prevažne osobná automobilová doprava a mestská hromadná doprava, preto, ak do budúcna chceme obmedziť množstvá exhalátov a znížiť celkový objem dopravy, potrebujeme hľadať jej alternatívne druhy. Jednou z alternatív je aj cyklistická doprava, ktorá vzhľadom na konfiguráciu terénu mesta má v Martine dobré predpoklady na rozvoj.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, o ktoré sa uchádzala Agentúra pre konkurenciu a inovácie (EACI - Executive Agency for Comppetitiveness and Innovation) v rámci IEE Programme. Celkové predpokladané náklady, ktoré sú určené na implementáciu tohto projektu, predstavujú sumu 116 630,00 €. Tieto prostriedky sa rozdeľujú na 45 % (52 483,00 €) podiel z IEE programu a 55 % (64 147,00 €) zabezpečuje mesto Martin ako prijímateľ podpory.

Viac informácií o projekte: www.martin.sk a www.iee-promotion.eu.

Komentáre: Podpora alternatívnych druhov dopravy v meste Martin

Ešte nebol pridaný žiadny komentár