Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Plán SMOPaJ na jún 2005

Plán SMOPaJ na jún 2005

25. 05. 2005, Enviroportal
Plán SMOPaJ na jún 2005

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky. Nachádzajú sa tu štyri expozície:
Expozícia Chránená fauna predstavuje jednotlivé biotopy vrátane chránenej fauny a Sintre s ukážkami sintrovej výzdoby.
Expozícia Chránená flóra predstavuje históriu ochrany prírody na Slovensku, národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska so zdôraznením zaujímavosti života rastlín.
V expozícii Kras a jaskyne Slovenska sú vystavené speleologické, etnografické, historické a archeologické zbierky.
V expozícii Minerály - výskyt, využitie, ochrana sú ukážky nerastov, polodrahokamov a drahokamov z celého sveta.
Múzeum usporiadáva výstavy a prednášky s tematikou ochrany prírody a jaskyniarstva. Nachádza sa tu špecializovaná knižnica a múzejný archív.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Pripravované podujatia na mesiac jún 2005

01. 06. 2005

Medzinárodný deň detí- vstup do expozícii múzea zdarma, tvorivé dielne (kreslenie v priestoroch múzea)

Vstup zdarma

03.06.2005

Medzinárodný deň životného prostredia - prednášky a premietanie vlastných videosnímkov v expozícií

Vstupné 5,- Sk

07.06.2005

Stretnutie učiteľov - poďakovanie za spoluprácu,

prednáška: Bioetika - otázky umelého oplodnenia,

genetických manipulácií, eutanázie, vo vzťahu k etickým normám a ekologickým otázkam

Prednášková sieň múzea na Školskej ulici č.4,

O 13.30 hod.

04.05.- 31.07.2005

História jaskýň na starých pohľadniciach

Dokumentuje históriu prvých sprístupnených a známych navštevovaných jaskýň na

území Slovenska na pohľadniciach z prelomu 19. a 20. storočia. Tieto zaujímavé zberateľské predmety sú mnohokrát jediným historickým obrazovým dokumentom. Na výstave bude prezentovaná zbierka pohľadníc Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva spolu so vzácnymi pohľadnicami jaskýň zo súkromných a ďalších múzejných a archívnych zbierok.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. školskej 4, vstupné 5,-Sk,10,- Sk

11.05.- 10.06.2005

MINI ZOO


Táto výstava prezentuje pútavým spôsobom živé zvieratá - najmä článkonožce a plazy. Medzi najzaujímavejšie exponáty patria zbierka vzácnych motýľov, exotické šváby, pavúky, hady. Nechýba ani škrečok, či chameleón. Cieľom výstavy je oboznámiť návštevníkov s niektorými exotickými druhmi plazov, článkonožcov, cicavcov a umožniť im spoznať ich život.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul.1.mája 38,

vstupné 10,- Sk

21. - 22.06. 2005

Medzinárodná konferencia pri príležitosti 75. výročia vzniku múzea

Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

22.06. - 04.09.2005

75 rokov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul.1.mája 38

5,- Sk, 10,- Sk

23.06.-26.06.2005

Stoličné dni mesta Liptovský Mikuláš,

voľný vstup do expozícií múzea

Vstup zdarma

25.05.- 24.06.2005

50.výročie uzákonenia Štátnej ochrany prírody na slovensku

Slávnostné otvorenie výstavy počas medzinárodnej konferencie stretnutia prírodovedcov. Výstava na 12 paneloch objasňuje okolnosti, ktoré viedli k uzákoneniu štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. školskej 4

vstupné: 5,-Sk, 10,-Sk

25.05.- 24.06.2005

20 rokov ochrany prírody na Kysuciach

Slávnostné otvorenie výstavy počas medzinárodnej konferencie stretnutia prírodovedcov.

Výstava je prístupná verejnosti v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Ul. školskej 4

Vstupné: 5,-Sk, 10,-Sk

Komentáre: Plán SMOPaJ na jún 2005

Ešte nebol pridaný žiadny komentár