Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia

Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia

25. 05. 2005, Enviroportal
Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva organizuje medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 75. výročia vzniku múzea: Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.

Termín konania: 21. - 22. jún 2005
Miesto konania: Liptovský Mikuláš

Organizačný výbor:

Predseda: RNDr. Dana Šubová, CSc.
Členovia: Mgr. Iveta Chomová, Ing. Peter Holúbek, Mgr. Zuzana Šimková, Ing. Kristína Urbanova, Judita Bekeová

Kontaktná adresa:

Mgr. Iveta Chomová
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4 031 01
Liptovský Mikuláš

Mobil: 0903 423 961
Tel.: +421 44 547 72 30
Fax: +421 44 551 43 81
e-mail: smopaj@smopaj.sk
PROGRAM KONFERENCIE:

21 .jún 2005 - utorok

08.00 - 09.30 Príchod, prezentácia, ubytovanie

09.30 - 10.00 Otvorenie konferencie:

prof. RNDr. László Miklós, DrSc.

Príhovory:

RNDr. Dana Šubová, CSc.
RNDr. Jozef Kramárik
MUDr. Alexander Slafkovský

10.00-11.30 Referáty:

Dana Šubová: História a súčasnosť múzea
Jozef Klinda: História ochrany prírody na Slovensku, úlohy a perspektívy SMOPaJ
Peter Maráky: Postavenie múzea v dnešnej spoločnosti
Beáta Papp: Hungarian Natural History Museum and nature protection

11.30-11.45 Prestávka

11.45-13.00 Referáty

Eva Nelišerová: Štruktúra prírodovedného múzejníctva na Slovensku
Jerzy Glazek: História a súčasnosť spolupráce slovenských a poľských jaskyniarov
Júlia Ragačová: Špecializované verejné archívy na Slovensku

13.00-14.00 Obed

14.00-15.15 Referáty

Alfonz Chovan: Múzeum v rokoch 1973 - 1987
Marcel Lalkovič: Múzeum v rokoch 1987 - 2001
Ján Tulis: Význam Múzea slovenského krasu pre vznik Slovenskej speleologickej spoločnosti
Jozef Jakál: Činnosť profesora J. Volka-Starohorského v Múzeu slovenského krasu
Peter Holúbek, Kristína Urbanová, Iveta Chomová: Pre­zentácia činnosti odborných oddelení múzea

15.15-15.30 Prestávka

15.30-17.30 Referáty

Václav Cílek: Spolupráca Geologického ústavu AV ČR so SMOPaJ, história a perspektívy
Jozef Hlaváč: Spolupráca JSSJ a SMOPaJ
Peter Urban: Spolupráca ŠOP SR so SMOPaJ
Miroslav Tončík: Spolupráca SAŽP so SMOPaJ
Oto Majzlan, Ivan Jarolímek: Význam popularizácie vedeckých poznatkov a úloha múzeí v tomto procese
Eugen Labanič: Dôvody ochrany technických pamiatok
Jana Peknušová: Výstavy rozvíjajúce naše predstavy aj nevšednými hmatovými zážitkami

18.00 - 22.00 Vernisáž výstavy 75. rokov SMOPaJ

Prehliadka múzea

Večerný program
22. jún 2005 - streda

09.00-10.00 Referáty

Iveta Zuskinová: Úloha múzea v prírode pri zachovaní a ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva
Vladimír Benko: Spolupráca SAŽP a SMOPaJ v oblasti databázy Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny
Nadežda Stolárová: Spolupráca SMOPaJ s Pedago­gickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku
Anna Nebusová: Spolupráca SMOPaJ s Gymnáziom M. M. Hodžu v Lipt. Mikuláši

10.00-10.20 Prestávka

10.20-12.00 Referáty

Ľubomír Raši: Interakcia hudobného umenia a ekológie
Anna Ďuricová: Environmentálna výchova v Sloven­skom banskom múzeu ako nástroj udržateľného rozvoja banskoštiavnického regiónu
Vladimír Straka: Štyridsať rokov Múzea Andreja Kmeťa
Eva Janíková: Význam a funkcia múzejných zbierok v kontexte popularizácie vedeckých poznatkov
Jana Zacharová: Postavenie a úloha Pavilónu zbierok Fakulty BERG pri popularizácii geologických vied
Dušan Dugáček: Informačný systém Pavilónu zbierok Fakulty BERG, TU v Košiciach

12.00-12.15 Ukončenie konferencie

12.15-14.00 Obed

14.00-18.00 Exkurzia

19.00 Kultúrne podujatie v rámci Stoličných dní mesta Liptovský Mikuláš
ODBORNÉ ZAMERANIE

  • Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
  • Význam popularizácie vedeckých poznatkov a úloha múzeí v tomto procese
  • Múzeá v súčasnej spoločnosti

MIESTO KONANIA

Priestory Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4

REFERÁTY

Rokovací jazyk slovenčina, angličtina. Dĺžka referátu: 15 minút prednes, 5 minút diskusia. Pri prezentácii odovzdať príspevok spracovaný v textovom editore Word na diskete spolu s jedným výtlačkom. Referáty budú publikované v zborníku.

EXKURZIA

Archeologické nálezisko - Havránok. Odporúča sa turistické oblečenie.

POPLATKY

Účastnícky poplatok 250 Sk.

UBYTOVANIE

Ubytovanie bude pre účastníkov zabezpečené v ubytovacom zariadení Dominanta: cena za jedno lôžko 200 Sk a v penzióne AVE: cena 900 Sk s raňajkami. Náklady spojené s ubytovaním a stravovaním si hradí každý účastník individuálne.

Komentáre: Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia

Ešte nebol pridaný žiadny komentár