Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Vyšiel Spravodajca SEA/EIA 1/2010

Vyšiel Spravodajca SEA/EIA 1/2010

19. 05. 2010, Enviroportal
Vyšiel Spravodajca SEA/EIA 1/2010

Prvé tohtoročné číslo Spravodajcu SEA/EIA sa venuje posudzovaniu vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí činností, ktoré sú podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaradené do položky Energetický priemysel.

Dôvodom, prečo sa zameriava na uvedené činnosti, je predovšetkým závažnosť ich vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré často prekračujú hranice štátov a súvisia s globálnym znečisťovaním ovzdušia. Len málo ľudských činností ovplyvňuje životné prostredie v takej závažnej miere, ako náš súčasný spôsob využívania energie.

V aktualitách informuje o schválení návrhu smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a veterných parkov na území Slovenskej republiky a uvádza celý postup pre získanie "Osvedčenia" o odbornej spôsobilosti.

Tak ako aj v predchádzajúcom čísle aj v toto číslo pokračuje v uverejňovaní metodických postupov v EIA, tentoraz sa zaoberá nástrojmi pre posudzovanie rizík v procese EIA.

Právnické okienko je venované dvom novelizáciám zákona o EIA. Prvá z noviel, zákon č. 117/2010 Z. z. bola schválená 3. marca 2010 a menil sa ním predovšetkým zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. V nadväznosti na úpravy vykonané v II. časti v uvedenom zákone bol zmenený a doplnený aj zákon č. 24/2006 Z. z. Druhá novela, zákon č. 145/2010 Z. z. bola schválená v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 9. marca 2010. Hlavným dôvodom prijatia novely bolo doriešiť otázku účasti verejnosti v následných povoľovacích konaniach.

Kontaktná adresa:
Centrum rozvoja environmentalistiky - SAŽP
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
E-mail: eia@sazp.sk

Stiahnite si: Spravodajca SEA/EIA č. 1/2010
Archív spravodajcov

Komentáre: Vyšiel Spravodajca SEA/EIA 1/2010

Ešte nebol pridaný žiadny komentár