Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Medzinárodný rok biodiverzity: Kvitnúca Európa

Medzinárodný rok biodiverzity: Kvitnúca Európa

28. 05. 2010, Enviroportal
Medzinárodný rok biodiverzity: Kvitnúca Európa

Kodaň 28. mája (EEA) Pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity bola nainštalovaná na fasáde kodanskej budovy Európskej environmentálnej agentúry mapa Európy. Je zostavená z takmer piatich tisícok živých rastlín, ktoré symbolizujú rôznorodosť prírody v Európe. Na vytvorenie mapy bolo použitých 20 rôznofarebne kvitnúcich druhov. Návštevníci Kodane ju môžu obdivovať do polovice októbra.

Tvorcovia upriamili pozornosť na vertikálne záhrady, ktoré mestá nielen skrášlia, ale aj znížia prašnosť okolia, absorbujú hluk, izolujú budovy a zvyšujú kvalitu vzduchu v husto zastavaných častiach. Zeleň poskytne obydlie niektorým druhom zvierat, iným zníži vzdialenosti medzi ich prirodzenými teritóriami a tak zvýši ich šance na prežitie.

Okrem toho agentúra EEA chce upriamiť pozornosť verejnosti na nutnosť zachovania biologickej rozmanitosti vydávaním stručných online publikácií: 10 správ roku 2010. Každá z desiatich správ tematicky hodnotí špecifický ekosystém alebo environmentálny problém. Doteraz vyšli: Klimatické zmeny a biodiverzita, Chránené územia, Sladkovodné ekosystémy, Morský ekosystém, Lesný ekosystém a Mestský ekosystém. V štádiu prípravy sú: Poľnohospodársky ekosystém, Horský ekosystém, Prímorský ekosystém a Európske dedičstvo - biodiverzita. Publikácie vychádzajú každý mesiac až do desiateho zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa uskutoční v októbri v Japonsku.

Ďalšou aktivitou agentúry je spolupráca s Európskou komisiou pri vyvíjaní Informačného systému Biodiverzita pre Európu (Biodiveristy Information System for Europe - BISE), ktorý bude zbierať údaje a informácie, mapovať indikátory a poskytovať hodnotenia.

Agentúra EEA tiež plánuje doplniť svoj online Environmentálny atlas Európy o príbehy súvisiace s biodiverzitou.

Stiahnite si:
10 správ roku 2010 v anglickom jazyku
Fotky Zelená fasáda

Komentáre: Medzinárodný rok biodiverzity: Kvitnúca Európa

Ešte nebol pridaný žiadny komentár