Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Závery z I. ročníka medzinárodnej konferencie SEA/EIA 2010

Závery z I. ročníka medzinárodnej konferencie SEA/EIA 2010

27. 07. 2010, Enviroportal
Závery z I. ročníka medzinárodnej konferencie SEA/EIA 2010

V dňoch 25. a 26. mája 2010 sa na Donovaloch konal I. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2010, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Katedrou krajinnej ekológie PRiF UK v Bratislave a Ústavom záhradnej a krajinnej architektúry FA STU v Bratislave.

Odbornými garantmi konferencie boli: Mgr. Daniela Žišková (MŽP SR), Ing. Zuzana Lieskovská (SAŽP Banská Bystrica), prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. (PriF UK Bratislava), doc. RMDr. Katarína Pavličková, CSc. (PriF UK Bratislava) a doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (FA STU Bratislava).

Konferencie sa zúčastnilo 144 domácich a zahraničných účastníkov z radov všetkých účastníkov procesu SEA/EIA, odborníkov, pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a akadémií, študentov vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov, záujemcov z radov verejnosti a mimovládnych organizácií. A v neposlednej rade aj 2 zástupcovia Environment DG Európskej komisie. Konferencia vytvorila priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na Slovensku a v okolitých krajinách EÚ a poskytla priestor pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie prostredníctvom príspevkov rozdelených do 4 tematických blokov:

  • problematika SEA/EIA vo vzťahu k národnej a európskej legislatíve,
  • skúsenosti účastníkov s procesom EIA,
  • strategické posudzovanie vplyvov na životné prostredie a
  • postupy, metódy, metodiky hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

Na základe jednotlivých prednesených príspevkov na konferencii, záverov z diskusie, ako aj návrhov odporučení účastníkov uvedených v dotazníkoch z konferencie boli vypracované garantmi konferencie nasledujúce odporúčania na zdokonalenie procesu SEA/EIA na Slovensku rozdelené do 3 oblastí.

Ostatné dokumenty, zborník prednášok a fotodokumentáciu si môžete pozrieť tu.

Komentáre: Závery z I. ročníka medzinárodnej konferencie SEA/EIA 2010

Ešte nebol pridaný žiadny komentár