Archív článkov

Kategórie článkov

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » EÚ: SR musí udržať emisiu drobných častíc pod limitom, inak pôjde pred ESD

EÚ: SR musí udržať emisiu drobných častíc pod limitom, inak pôjde pred ESD

01. 10. 2010, Enviroportal
EÚ: SR musí udržať emisiu drobných častíc pod limitom, inak pôjde pred ESD

Brusel 30. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) naliehavo žiada päť členských štátov, medzi nimi aj Slovensko, aby dodržiavali normy kvality ovzdušia EÚ. Rakúsku, Českej republike, Poľsku a Slovensku sa zatiaľ nepodarilo účinne vyriešiť otázku nadmerných emisií drobných častíc prenášaných vzduchom, známych aj ako PM10.

Menované štáty majú dva mesiace na to, aby vyhoveli tomuto odôvodnenému stanovisku, ktoré komisia vydala v rámci konania vo veci porušenia predpisov únie. Ak komisia nedostane od príslušných členských štátov uspokojivé odpovede, môže prípady postúpiť Európskemu súdnemu dvoru (ESD).

,,Na ochranu zdravia občanov EÚ sú potrebné prísne normy. Znečistenie ovzdušia v Európe naďalej spôsobuje ročne viac ako 350 000 predčasných úmrtí. Členské štáty musia v zónach, v ktorých nie je možné predĺžiť lehoty, v plnej miere rešpektovať limity," uviedol komisár pre životné prostredie Janez Potočnik.

V príslušnej smernici sa vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili plnenie určitých hraničných hodnôt pre PM10. Týmito limitmi, ktoré sa mali splniť do roku 2005, sa stanovuje tak ročná (40 µg/m3), ako aj denná hodnota koncentrácie (50 µg/m3), ktorá sa nesmie prekročiť viac ako 35-krát za kalendárny rok.

Štáty môžu požiadať o výnimky z limitných hodnôt PM10 do júna 2011, tieto výnimky však podliehajú viacerým podmienkam. Medzi ne patrí preukázanie toho, že podnikli kroky na splnenie požiadaviek v rámci predĺženej lehoty a že realizujú plán kvality ovzdušia, stanovujúci príslušné opatrenia na zníženie znečistenia v každej zóne kvality ovzdušia.

Podľa komisie sa hraničné hodnoty pre PM10 od roku 2005 nedodržiavajú v niekoľkých zónach v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Poľsku a na Slovensku. Aj keď všetkých sedem členských štátov požiadalo o predĺženie lehoty, komisia dospela k záveru, že podmienky sa nesplnili ani v jednej zo zón kvality ovzdušia, v ktorých sa prekročili limity. Rakúsko, Nemecko, Poľsko a SR opätovne požiadali o predĺženie lehôt. Komisia uvedené oznámenia stále posudzuje.

Vzduchom prenášané častice (PM10) sa nachádzajú predovšetkým v znečisťujúcich emisiách z priemyslu, dopravy a vykurovania domácností. Môžu spôsobiť astmu, srdcovocievne problémy, rakovinu pľúc a predčasné úmrtie.

Komentáre: EÚ: SR musí udržať emisiu drobných častíc pod limitom, inak pôjde pred ESD

Ešte nebol pridaný žiadny komentár